....

Chyba na stránce: Registrace 2015 - Jak naložit se členy, kteří se nechtějí registrovat? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/balicky-ustredi/1365-registrace-2015-jak-nalozit-se-cleny-kteri-se-nechteji-registrovat?autologin=1"

Registrace 2015 - Jak naložit se členy, kteří se nechtějí registrovat?

Registrace 2015 - Jak naložit se členy, kteří se nechtějí registrovat?

Upravená podoba Směrnice k registraci pro rok 2015 je právě v přípravě (její vydání plánujeme v průběhu listopadu a o jejím vydání budeme včas informovat prostřednictvím všech kanálů), přesto bychom rádi představili další novinky pro letošní registraci.

Osoby, které se nechtějí registrovat nebo se stále nemohou rozhodnout

Nově schválené Stanovy dávají za povinnost všem členům Junáka pravidelně se registrovat (čl. 19).

Dle připravované směrnice k registraci (vychází z již schváleného znění Stanov) bude nutné každého člena vedeného v seznamu skutečně zaregistrovat (zaplatit registraci), anebo včas a v souladu se Stanovami ukončit.. V minulosti pro nestandardní situace existovala registrační kategorie “po termínu”, která se tímto ruší. Prakticky to znamená, že jednotka musí u všech svých “nerozhodnutých” členů včas zjistit, zda se budou registrovat (a tedy i platit členský poplatek) či už dále nechtějí být členy Junáka. V době odevzdávání registrace už bude muset jednotka registrovat všechny osoby, které má vedené v seznamu členů.

V případě, že ve vaší jednotce máte členy, kteří se již loni neregistrovali nebo osoby, které nejsou o registraci rozhodnuti, je třeba takové osoby raději už nyní kontaktovat a vyzvat je, aby jasně dali najevo, že chtějí být dále členy a tedy i zaplatí členský příspěvek. V případě, že osoba nebude reagovat nebo členství odmítnute, může jí být ukončeno členství na základě článku 15 c) Stanov, tedy neprojevení vůle pokračovat v členství. Výzvu je třeba učinit v přiměřené lhůtě před uzavřením registrace (minimálně 14 dní předem, raději mnohem dříve), aby měla osoba dostatek času reagovat.

Nováčci i všechny změny členství ve skautISu průběžně

S výše uvedeným souvisí druhá novinka, a to vznik členství v Junáku až se zápisem do seznamu členů (tedy do skautISu), obdobně vznik členství v jiné jednotce vznikne až ve chvíli, kdy bude daná změna provedena. Seznam členů jednotky je veden výhradně prostřednictvím skautISu. Nově tak nestačí mít v ruce pouze podepsanou přihlášku, ale je potřeba zadávat informace o členství včas do skautISu. Všem jednotkám je doporučeno pracovat se skautISem průběžně během celého roku. Zároveň se tím vyhnete stresu v době registrace.

Závěrem

Ústřední registrační kategorie budou založeny 1. prosince 2014. Výše členských příspěvků pro ústředí byla stanovena již během podzimu.

V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na: registrace@skaut.cz.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1356x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: