....

Chyba na stránce: Dotace pro rok 2020. Na jaké projekty lze nyní podat žádost o dotaci a do kdy nejpozději. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/balicky-ustredi/4858-dotace-pro-rok-2020-na-jake-projekty-lze-podat-zadost-o-dotaci-a-do-kdy-nejpozdeji?autologin=1"

Dotace pro rok 2020. Na jaké projekty lze nyní podat žádost o dotaci a do kdy nejpozději.

Dotace pro rok 2020. Na jaké projekty lze nyní podat žádost o dotaci a do kdy nejpozději.

Část prostředků od MŠMT je přerozdělována ústředím přímo organizačním jednotkám a je třeba o ně požádat. V jakých dotačních kapitolách je aktuálně možné pro rok 2020 podávat žádosti o dotace a jakým způsobem žádosti podat?

Podpora jednotlivých projektů může být až 70% způsobilých nákladů. Podávání žádostí se řídí Směrnicí k žádostem o vybrané dotace na rok 2020. Aktuálně je možné podávat žádosti o dotaci na:

Neinvestiční opravy a údržbu kluboven a základen

Termín pro odevzdání je do 15. 2. 2020.
Žádosti se odevzdávají prostřednictvím skautISu.

Dotace je určena pouze na neinvestiční opravy a údržbu nemovitostí ve vlastnictví jednotek nebo v dlouhodobém nájmu od obce/farnosti nejméně na dobu 15 let.
Jedná se tak například o výměny oken a dveří, opravy střech či podlah apod..
Získat lze zpravidla podporu od desítek do stovek tis. Kč, maximálně ale 70% celkových nákladů. K dofinancování lze využít vlastní prostředky, dary či příspěvky samospráv.
S růstem členské základny souvisí nedostatečná kapacita kluboven a základen, proto budou v rámci možností upřednostněny projekty navyšující stávající kapacitu. 

Pro případnou konzultaci využijte e-mail: ekonomicke@skaut.cz nebo telefon 774 260 960.

Strategie 2022 v oddílech

Termín pro odevzdání je do 15. 2. 2020.
Žádosti se odevzdávají prostřednictvím on-line formuláře - během prosince vyjde článek s bližšími informacemi a odkazem na online formulář, podmínky dotace se oproti letošnímu roku výrazně nemění, oproti minulým ročníkům bude větší důraz kladen na dlouhodobý přesah/přínos projektů.

Dotace je určena na podporu aktivit, které napomáhají naplňovat některý z bodů Strategie 2022 na lokální úrovni. Doporučujeme zaměření na tato strategická témata:

  • Vědomí kontinuity a Společenství středisek (akce podporující střediskové společenství napříč generacemi, vydání knihy, mapování historie střediska,..)
  • Podpora činnosti výchovných zpravodajů
  • Podpora roverské výchovné kategorie (činnost a vznik roverských společenství)

Je možné žádat o dotaci v rozmezí 5 - 30 tisíc Kč, maximálně ale o 70% celkových nákladů.

Pro případnou konzultaci využijte e-mail: strategie@skaut.cz

Zakládání nových oddílů

Termín pro odevzdání je od 13. 1. 2020 do 15. 2. 2020.
Žádosti se odevzdávají prostřednictvím on-line fomuláře, který bude aktivní v uvedeném termínu.

Dotace je určena na podporu činnosti nově založených oddílů a to buď na novém místě bez návaznosti na předešlou činnost nebo z důvodu rozšíření kapacity střediska (stávající oddíly mají stopstav).
Cílovou skupinou jsou  světlušky, vlčata, skauti a skautky.
Dotaci je možné žádat například na nájemné klubovny, vybavení pro nový oddíl či na úhradu cestovních nákladů. V rámci projektu je možné podpořit vedoucí ve svém vzdělávání. Avšak skautský vzdělávací kurz je z dotace MŠMT již podpořen, tak nelze účastnický poplatek dotovat z této dotační kapitoly. Do nákladů projektu ale účastnický poplatek vzdělávací akce zahrnout lze, jen bude zaplacen z vlastních prostředků.

Je možné žádat o dotaci 5 - 20 tisíc Kč, v maximální výši 70% celkových nákladů a až tři roky po sobě od vzniku nového oddílu. Finanční podpora je předpokládána nejvyšší v prvním roce, v následujících letech se bude snižovat.

Pro případnou konzultaci kontaktujte koordinátorku projektu na e-mail: sarka.pavlaskova@skaut.cz

Petra Martínková
koordinátorka dotací

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 221x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: