....

Chyba na stránce: Tipy, jak v oddílech oslavit 30 let svobodného skautingu i oddílovou historii - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/balicky-ustredi/947-balicek-rijen2019/4720-tipy-jak-v-oddilech-oslavit-30-let-svobodneho-skautingu-i-vasi-oddilovou-historii?autologin=1"

Tipy, jak v oddílech oslavit 30 let svobodného skautingu i oddílovou historii

Tipy, jak v oddílech oslavit 30 let svobodného skautingu i oddílovou historii

Po Sametové revoluci v roce 1989 byla potřetí obnovena činnost skautské organizace. Znovu vznikala skautská střediska v mnoha městech, skauti se s chutí pouštěli do činnosti. Letos od této chvíle uplynulo 30 let a my nyní prožíváme nejdelší období svobodného skautingu v naší zemi. Lámete si hlavu nad tím, jak oslavit toto výročí a zároveň si připomenout Vaši oddílovou a střediskovou historii? Už nemusíte! Přinášíme přehled různých aktivit, které můžete ve svých oddílech využít.

Tipy na družinovou schůzku

 • Oslovte skautské pamětníky 

Pozvěte skautské pamětníky na Vaši oddílovou schůzku a zeptejte se jich, jak vzpomínají na své začátky ve skautování, na tábory, výpravy nebo kde měli klubovny. Rozhovory s nimi nahrejte a nahrávky bezpečně uložte. Můžete se také zapojit do projektu “Příběhy skautských pamětníků” a nahraný rozhovor přidat na web.

 • Uspořádejte setkání

Sezvěte bývalé vedení vašeho oddílu, střediska a další skautské pamětníky a dejte jim možnost se spolu setkat. Při této příležitosti se jich můžete zeptat, jak vypadal skauting před 10, 20 nebo 30 lety.

 • Vzkaz budoucnosti

Natočte na družinovce video, ve kterém řeknete, proč chodíte do skautu, jaký je váš nejsilnější zážitek, co byste skautingu přáli do dalších 30 let atd. Nahrávku uchovejte na bezpečné místo. Pokud nechcete nahrávat video, můžete vzkazy napsat na papír.

 • Sehrajte scénky

Víte, jak vznikl Váš oddíl, nebo Vaše oddílová tradice? Nacvičte scénky, ve které vysvětlíte, jak to s Vaším oddílem bylo. Můžete to pojmout jako oddílovou aktivitu – každá družina si nacvičí nějakou krátkou scénku týkající se historie vašeho oddílu a na společné oddílové výpravě/schůzce si je vzájemně představíte. Věřte, že se jak u nácviku, tak i u samotného hraní se pobavíte, a navíc si připomenete důležité chvíle Vašeho oddílu. Využít můžete nejen Vaše oddílové kroniky, ale také vzpomínky skautských pamětníků.

 • Plňte odborky! 

Následující výročí je skvělou příležitostí k plnění odborek např. Historik, Skautský historik nebo Občan. Tipy na plnění odborky Skautský historik najdete v aktuálním čísle časopisu Skaut (říjen 2019).

 • Zábavně o historii

Přepracujte známou hru Aktivity a dozvídejte se zábavnou formou o historii vašeho oddílu, střediska. Ztvárníte pantomimicky zákaz skautingu, vysvětlíte pojem obnova Junáka a nakrelíte skautský kroj? Vymyslete další pojmy, udělejte kartičky a pusťte se do hraní!

 • Prolistujte kroniky

Vezměte svoje oddílové kroniky a zkuste v nich najít nezábavnější zápis, nejzdařilejší obrázek, nebo Vašeho vedoucí na fotografiii, když byl ještě malý.

 • Aktivity s fotografií

Obnovovací setkání Junáka

Informace k fotografii:
Na fotografii je zachyceno Obnovovací setkání Junáka 2. prosince 1989, které se konalo v sále Městské knihovny v Praze. Do Prahy se sjelo tisíce skautů a skautek z celé republiky. Ve vlacích si podávali levé ruce ti, kteří se neviděli desítky let i ti, jenž se setkávali na turistických srazech, ale ke skautingu se otevřeně hlásit nemohli. Obnovovací setkání začalo ve 14:00 zpěvem Československé hymny. V sále seděli většinou zasloužilí činovníci z let 1968-1970, na pódiu pak členové turistických oddílů, kteří se hlásili ke skautingu. Skautské hnutí bylo na setkání prohlášeno za obnovené! Přítomní také přijali sedmibodové prohlášení.
Zdroj: Do třetice a dost! https://do-tretice-a-dost.tumblr.com/
 
 1. Představte si, že se z Vás stali novináři a do rukou se Vám dostala tato fotografie. Zkuste vymyslet k fotografii titulek a krátce napsat, o jakou akci se podle Vás jedná. Poté, až budete mít napsáno, si svá díla vzájemně přečtěte. Tvořit můžete buď samostatně, nebo po skupinkách.
 2. Vytiskněte fotografii pro každého člena družiny a z fotografie si vyberte jednu postavu. Vyrobte z papíru komiksovou bublinu, nalepte ji k vybrané osobě a dopište, co se dané osobě může zrovna honit hlavou.
 3. Zkuste zapřemýšlet, co byste říkali vy, pokud byste byli na pozici řečníka na fotografii. Co byste řekli všem těm skautům? Jaká by byla Vaše slova při příležitosti obnovení Junáka? Dejte si chvilku, zamyslete se, a pak si jednotlivé výstupy můžete přečíst a zahrát. Ostatní se mohou vžít do role obecenstva, klást Vám dotazy a podobně.
 4. Rozdělte se do skupinek. Vašim úkolem bude secvičit tři živé obrazy, které se budou vztahovat k obnovení Junáka. Ostatní skupiny budou hádat, co zrovna představujete. Pokud by nemohly přijít na to, co zrovna předvádíte, můžete jim napovědět tím, že obraz rozehrajete - začnete mluvit, pohybovat se, …

Takto můžete pracovat i s dalšími historickými (i oddílovými) fotkami.

Tipy na výpravu

 • Vydejte se na významná místa

Vypravte se na místo, které je historicky spjato s Vaším oddílem nebo střediskem. Může jít o tábořiště, slibová místa či klubovny. Zkuste předem o daném místě zjistit co nejvíce informací nebo najít staré fotografie, které pak porovnáte s nynější podobou daného místa.

 • Navštivte skautský archiv

Ať už ten skautský v Praze, nebo jen Váš střediskový, okresní. Podívejte se, co vše je tam uloženo a začtěte se do kronik, které tam najdete.

 • Zaposlouchejte se

Večer si pusťte některý z příběhů skautských pamětníků, které najdete na https://www.skautskyinstitut.cz/skautske-stoleti/

 • Zapojte se do hry Sametky se vrací! 

Principem hry, kterou pořádá Česká rada dětí a mládeže, je připomenout si 30. výročí Sametové revoluce netradiční formou. Vydejte se hledat poschovávané krabičky s příběhy pamětníků! Více informací na www.sametky.cz

Na co lze navázat ve skautských stezkách

Zmíněné aktivity můžete skvěle propojit s jednotlivými body skautské stezky!

Cesta Země a Vody

 • Moje svědomí - 18 Kladné vzory: Vyberu si jednu až tři postavy z knížky, filmu, počítačové hry či skutečného příběhu a posoudím, kdy se chovaly špatně a kdy dobře. Na jedné situaci popíšu, jak bych se v dané chvíli zachoval/a já.
 • Příběhy našeho světa - 31 Zajímavá událost: Ve spolehlivých zdrojích najdu zajímavou událost, která se udála dříve, než jsem se narodil/a. Představím ji družině libovolnou formou (kresbou, komiksem, vyprávěním, kvízem, básničkou, videem, fotografií, …).
 • Příběhy našeho světa - 32 Příběh skautingu: Přečtu si nebo poslechnu příběh o tom, jak vznikl skauting ve světě i u nás a jak se poté skauting ve 20. století u nás vyvíjel. Vysvětlím, kdo založil skauting ve světě i u nás, proč vznikl a proč byl u nás zakázán.

Cesta Vzduchu a Ohně

 • Moje svědomí - 18 Skautský slib - 2. úkol - Rozdílné vnímání. Zavzpomínám na svůj skautský slib. Zopakuji si jeho znění. Co pro mě znamenal tehdy a co pro mě znamená dnes? Je mezi tím rozdíl? Proč? O svých úvahách si popovídám s někým z oddílu.
 • Moje svědomí - 19 Kladné vzory
 • Moje svědomí - Skrytá stránka - Hrdinka či hrdina: Představím družině současnou nebo historickou osobnost, která dokázala obstát ve chvíli, kdy věrnost hodnotám a svému svědomí pro ni znamenala nebezpečí, nepříjemnosti nebo i újmu.
 • Komunikace mezi lidmi - Skrytá stránka - Životní vyprávění: Poslechnu si životní vyprávění staršího člověka. Pokud bude souhlasit napíšu podle jeho vyprávění článek či ho někomu převyprávím.
 • Moje družina - 36 Družina jako tým - 2. úkol - Týmový úkol. Se svou družinou uskutečním větší týmový úkol (např. větší hru po stanovištích pro mladší, oddílovou besídku, projekt na oddílové třídění odpadků). Po skončení společně zhodnotíme, co se povedlo a co je třeba příště vylepšit.
 • Já v demokracii - 38 Demokracie v konkrétních příkladech - 4. úkol - V Československu. Zhlédnu nebo si přečtu příběh o Československu v období mezi lety 1938 a 1989. Najdu pět příkladů a porovnám, o čem mohl a nemohl obyčejný člověk rozhodovat tenkrát a nyní.
 • Propojený svět - Skrytá stránka - Ovlivněni historií: Zeptám se několika různě starých lidí okolo sebe, jaká minulá událost je ovlivňuje dodnes. Poté družině sdělím výsledek a doplním, jaká událost podobně zapůsobila na mě. V družině poté můžeme diskutovat, co z toho, co se děje dnes, ovlivní lidi za dvacet let.
 • Příběhy našeho světa - 42 Příběhy v mém okolí
 • Příběhy našeho světa - 43 Historie skautingu
 • Příběhy našeho světa - Skrytá stránka

Případně pak ještě dle typu programu může jít o body Umět se vyjádřit, Komunikace mezi lidmi apod.

Další tipy 

 • Promítejte film

2. prosince proběhne v pražské Městské knihovně promítání filmu "Hledání lilie" o třetí obnově skautingu. Byla by škoda, kdyby promítání vidělo jen pár set lidí, a proto je možnost promítání filmu v den premiéry ve vašem městě. Jak na to se dočtete v časopise Roverský kmen (říjen 2019).

 • Společně sledujete dokument “Jednou skautem, navždy skautem”

Společně s družinou se podívejte na dokument Olgy Malířové Špátové Jednou skautem, navždy skautem”, jehož premiéra byla 15. října 2019 na ČT2.

 • Výstava

Navštivte výstavu v Senátu ČR ke 30 letům svobodného skautingu. K vidění je od 17. října do 1. prosince 2019.

 • Jeden svět na školách

Seznamte skauty a skautky se Sametou revolucí a hlavními aktéry politického převratu, který pro naši zemi znamenal po dlouhých čtyřiceti letech návrat k demokracii. Na stránkách Jeden svět na školách najdete  celkem deset dokumentů s připravenými aktivitami. Stránky jsou přístupné po přihlášení.

 • Do třetice a dost!

Seriál o obnově Junáka během Sametové revoluce v listopadu 1989 připravil pro Skautský institut Roman Šantora - Bobo. 

 • Skautské odkazy

Mnohé další tipy vám poskytne příručka Skautské odkazy, kde naleznete řadu již připravených programů.

 • Sametová revoluce

Připomeňte si, jaké události vedly k Sametové revoluci v listopadu 1989. 

 • Upořádejte městskou hru

Chcete slavit netradičně? Co třeba uspořádat městskou šifrovací hru? Co pro to musíte udělat, co dočtete v časopise Roverský kmen (říjen 2019).

Kde hledat další inspiraci?

Prolistujte skautské časopisy! V časopise Skaut najdete článek k odborce Skautský historik, ve Skautingu tipy na aktvity v oddílech a programy týkající se výchovy aktivních občanů, v Roverském kmeni návod, jak uspořádat promítání filmu nebo zrealizovat městskou šifrovací hru a ve Skautském světě se dočtete o proměně skautování za uplynulých 30 let.

Dobrozemská Ludmila
koordinátorka programových projektů
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1836x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: