Logo

Pokyn k žádostem o dotace na rok 2015

Všechna pravidla a informace potřebné k podání žádosti o vybrané dotace jsou sepsané ve směrnici, která je přiložena.

Střediska mohou požádat o několik druhů dotací sepsáním samostatného projektu.

Oblastí, kde mohou skauti získat přímou podporu ze strany státu, jsou projekty pro neorganizovanou mládež. MŠMT podporuje rozšiřování nabídky aktivit pro děti, které nejsou zapojeny do pravidelné činnosti. Řada středisek takové akce běžně pořádá, případně by mohla pořádat. Sepsání žádosti představuje u této dotace jen vyplnění dvou stránek v počítači a zaslání mailem na skaut@junak.cz. Prostředky na akce, potřebný materiál či propagaci činnosti střediska v řádu třeba 10 až 20 tisíc Kč mohou být relativně jednoduše dostupné.

Dotace na akce pro neorganizovanou mládež mají nově termín odevzdání 6.října 2014.

Další velkou skupinou jsou stavební projekty – ať už neinvestiční (opravy) nebo investiční (budování něčeho nového ve stávajících stavbách). Příprava těchto projektů si vyžádá určitou dobu, proto je už nejvyšší čas začít záměrům, které nosíme v hlavě, dávat konkrétní podobu a shánět potřebné podklady. Ačkoliv obecně finančních prostředků ubývá, ústřední orgány stále v rozpočtu Junáka nechávají na tyto účely částky v řádech několika miliónů. Podporu středisek v tom, aby klubovny a základny byly po všech stránkách v pořádku a vypadaly hezky, považujeme za důležitou.

Stavební dotace budou mít posunutý termín na zimu, nicméně náležitosti projektu jsou poměrně obsáhlé a proto neváhejte s přípravou. MŠMT připravuje nová pravidla a my čekáme na jejich zveřejnění.

Dotace na provoz organizační jednotky jednotlivě nežádají, projekt je zpracován na MŠMT hromadně za celou organizaci a rozdělen podle stanovených pravidel prostřednictvím junáckých krajů.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1096x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura