....

Chyba na stránce: Chystá se nová vizuální identita a logo Junáka. Proč? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/1552-chysta-se-nova-vizualni-identita-junaka-a-logo-podobnejsi-znaku-proc?autologin=1"

Chystá se nová vizuální identita a logo Junáka. Proč?

Chystá se nová vizuální identita a logo Junáka. Proč?

Náčelnictvo chce upustit od současného loga a po patnácti letech změnit vizuální identitu Junáka. Její součástí bude i nové logo, vizuálně mnohem bližší k tradičnímu znaku. Podoba změny by měla být jasná do konce tohoto roku.

Na změně pracuje skupina Náčelnictva, která připravuje analýzy, konzultuje s odborníky, vypracovává zadání pro grafiky apod. Cílem tohoto textu z její dílny je vysvětlit důvody pro tvorbu jak nového vizuálního stylu tak loga.

Znak verzus logo

Junák dnes používá dva symboly: jednak z „obrysů" složené logo a jednak tradiční znak, naposledy výrazně pozměněný přidáním trojlístku v roce 1992. Logo nakreslil Pavel Lev z renomovaného studia Najbrt v roce 2000 a ve spolupráci s Junákem také vytvořil neméně důležitý jednotný vizuální styl (JVS) – soubor pravidel pro práci s oběma symboly doplněný o sjednocující grafické prvky: barvy, ilustrace a písma, ale také vzorové dokumenty do textového editoru, vizitky atd. PDF dnešního manuálu JVS je k dispozici na Křižovatce.


Ukázka ze současného manuálu JVS

Jednoduché logo z roku 2000 bylo hnutím během let poměrně dobře přijato. Podle Sond do skautského světa z roku 2012 se „spíše líbí" nebo „líbí" 80 % dotázaných. Za kvalitní jej považuje i komunita profesionálních grafiků. Proč tedy jeho podobu měníme?

Bezprostředním podnětem, proč udělat alespoň drobné úpravy, je změna názvu organizace na Junák – český skaut (více např. zde). Dále je dnešní logo oproštěné o velkou část symboliky, která je důležitá nejen z důvodu tradice, ale i pro metodickou práci v oddílech. Má navíc několik nedostatků v praktickém použití, v černobílé variantě například téměř nepřipomíná lilii.

I kdyby se neměnilo přímo logo, jeho JVS je dnes už značně okoukaný a zasloužil by osvěžení – není to žádná hanba, patnáct let používání je na vizuální styl dlouhá doba. Inovovat by se měl  také manuál JVS – ten dnešní sice vymezuje, jak se má logo používat, ale poskytuje k tomu málo praktických nástrojů a návodů. Navíc, jeho mnohdy složitá pravidla se někdy nedodržují a logo pak používáme zmateně.

Nejsilnějším důvodem ke změně však je, že logo a znak používáme souběžně – a to značně chaoticky. Napřílkad razítka organizačních jednotek a materiály ke Strategii 2020 na sobě mají znak, zatímco skautské weby používají logo. Většina časopisů používá znak, s výjimkou časopisu Skauting, který používá logo. Na rozpolcenost poukazuje i výsledek již zmíněné Sondy – například jako výzdobu klubovny by znak umístilo 49 % dotázaných, zatímco logo jen 3 %. Který symbol nás vlastně zastupuje? V komunikaci s neskautskou veřejností to způsobuje snad největší zmatek: pod znakem je obvykle umístěn název organizace „Junák", ale logo na sobě nese slovo „skaut" – působíme vůbec jako jedna organizace? Původní záměr, že logo bude sloužit pro komunikaci „navenek" a znak pro komunikaci „uvnitř" se zdaleka nedaří naplnit – v praxi tyto kategorie často ani nelze rozlišit.


Rozpolcenost v grafu: kdy by respondenti Sondy použili spíše logo a kdy znak?

Shrnutí? Máme dobré logo, ale učinili jsme chybné rozhodnutí, když jsme jej chtěli používat vedle znaku. Máme kvalitní JVS, ale po patnácti letech používání je přirozeně čas na změnu.

Logo podobnější znaku

Pracujeme na zadání k novému logu, jenž bude tvarově i symbolicky velmi blízké znaku – tak, aby bylo jasné, že oba symboly k sobě patří. Zároveň bude vytvořené natolik precizně, aby ustálo současné grafické nároky (např. malé velikosti, se kterými má znak problém). Souběžně s logem vznikne nový JVS, který bude moderní a snadno použitelný pro členy organizace.

Vizuální styl se dnes mezi profesionály považuje za hlavního nositele grafické prezentace – chceme, aby byl atraktivní, nápaditý a současný. Naproti tomu u loga máme ambici získat trvalý, vysoce kvalitní symbol, který se bude používat po desítky let.

O naší práci budeme pravidelně informovat. V příštích týdnech podrobněji popíšeme, jaké vlastnosti od nového loga a JVS očekáváme. Pokud nechcete žádnou novinku propásnout, můžete se přihlásit do skupiny na facebooku, nebo zadat svůj email zde a my vás o nich budeme zpravovat. Budeme také rádi za názory a zpětnou vazbu, buď zde v diskuzi, nebo na facebooku.

Za pracovní skupinu Náčelnictva Junáka pro JVS
Šimon Trlifaj

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 5679x

Práce s článkem

11
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

20 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu