....

Chyba na stránce: Rozveselit, rozdat, ohřát – připomeňte si Tátu Plajnera na květnovém memoriálu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/1606-rozveselit-rozdat-ohrat-pripomente-si-tatu-plajnera-na-kvetnovem-memorialu?autologin=1"

Rozveselit, rozdat, ohřát – připomeňte si Tátu Plajnera na květnovém memoriálu

Rozveselit, rozdat, ohřát – připomeňte si Tátu Plajnera na květnovém memoriálu

Další ročník Memoriálu Rudolfa Plajnera se ukusteční v sobotu 16. května v Hostýnských vrších. Memoriál se odehraje už po dvacáté šesté a potřetí je pro účastníky připraven zážitkový program, který tuto skautskou osobnost připomíná. Letos s mottem: "Člověk žije tím, co udělal, tím, co rozdal, tím, co potěšil, tím, že rozveselil oči, tím, že hořel, aby se druzí ohřáli.“ 

Během dopoledne se družinky vydají na osmikilometrový pochod z Tesáku na Hostýn, během nějž prožijí čtyři momenty z Plajnerova života. Nejen, že se s touto osobností seznámí, ale především zjistí, co si z jeho života mohou odnést. Neboli ve světle letošního motta, co dělat, jak rozdávat, jak těšit a veselit, čím hořet. Programové aktivity jsou připraveny speciálně pro každou věkovou kategorii.

Během minulého ročníku například vlčata a světlušky aktivitami provázel zatoulaný Plajnerův dopis. Program měl mezi skauty pozitivní ohlas, stejně jako detektivní aktivity z 24. ročníku. „Měli jsme luštit šifry a přitom jsme se dozvěděli, že Plajnera zavřeli, i když dělal všecko dobře. Dokonce tomu policajtovi, který ho potom zavřel vytáhl auto, takže udělal dobrý skutek. A pak, i když ho zavřeli, si Plajner řekl, že ty dobré skutky se musí dělat i tak,” vyprávěla o svých zážitcích devítiletá Včelka.

Nové, ale neméně zajímavé aktivity čekají na zúčastněné družinky i letos. Program je připravoven ve třech verzích: pro světlušky a vlčata, pro skautky a skauty, a pro rovery a rangers. Ti nejstarčí se skrze aktivity seznámí nejen s Plajnerem, ale také s dobou komunismu u nás a nelehkou pozicí skautských vedoucích v tomto čase.

Odpoledne účastníci vzdají druhému náčelníkovi českého skautingu čest u jeho pomníku na svatém Hostýně. Celá akce bude zakončena skautskou mší v bazilice. 

Přihlašujte se na adrese plajner.memorial@gmail.com a novinky o akci sledujte na facebookové stránce.

Doktor Rudolf Plajner – Táta byl v roce 1946 byl zvolen náčelníkem Junáka. I přesto, že byl skauting za komunismu zakázan, zůstal Rudolf Plajner náčelníkem až do své smrti v roce 1987. Před druhou světovou válkou působil jako skautský vůdce a gymnaziální učitel v Holešově. Holešovské skautské středisko od roku 1990 pořádá vzpomínkovou akci na tuto skautskou osobnost.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 835x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu