....

Chyba na stránce: Ověřte své znalosti první pomoci - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/1799-vzdelavani-zdravotniku-zotavovacich-akci-v-junaku?autologin=1"

Ověřte své znalosti první pomoci

Ověřte své znalosti první pomoci

Zkuste prověřit svoje znalosti v oblasti první pomoci a vyplněním dotazníku přispět do výzkumu míry vzdělání zdravotníků zotavovacích akcí v Junáku.

V rámci svého studia na FBMI ČVUT oboru zdravotnický záchranář zpracovávám bakalářskou práci na téma „Vzdělání zdravotníků zotavovacích akcí v Junáku – svazu skautů a skautek ČR“ (Zadání práce bylo vytvořeno dlouho před změnou názvu naší organisace), jejíž cílem je zhodnotit míru vzdělání zdravotníků zotavovacích akcí působících v Junáku. Jde o zhodnocení jejich vědomostí mimo jiné v závislosti na době uběhlé od absolvování kurzu.

Chtěl bych vás požádat o pomoc s tímto výzkumem a to konkrétně o vyplnění mého dotazníku a jeho distribuci ostatním členům vašich středisek, vzdělávacích kurzů a dalších. Dotazník je určen všem skautům, kteří absolvovali nějaký kurz zdravotníka zotavovacích akcí nebo jsou k výkonu této funkce kompetentní na základě svého jiného zdravotnického vzdělání.

Na konci dotazníku je možnost zadat svoji e-mailovou adresu, na kterou bude po vyhodnocení všech dotazníků zasláno správné řešení.

Odkaz na dotazník: https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/vzdelavani-zdravotniku-zotav/

S díky

Marek "Blek" Prokop

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1171x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu