....

Chyba na stránce: 100leté oslavy za námi, dalších 100 let před námi! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/1815-100-lete-oslavy-za-nami-dalsich-100-let-pred-nami?autologin=1"

100leté oslavy za námi, dalších 100 let před námi!

100leté oslavy za námi, dalších 100 let před námi!

Zástup čítající na 200 skautů, skautek a jejich příznivců - všichni v modrých šátcích s logem oslav 100 let. Slavnostní atmosféru ve vzduchu naplňují rozhovory mezi přáteli, čekáme, až zástup vyjde. Je sobota 25. 4. 2015, 14:00 a společně kráčíme k lesu Rubaniska. Vstříc oslavám.

Slunečné sobotní odpoledne nemohlo být vydařenější. Dlouhý zástup v čele se skautkami a skauty hrdě nesoucími prapory přišel až na místo, kde brodští skauti kdysi postavili svůj první srub, k lesu Rubaniska. Vše vypadá velmi slavnostně, za pódiem se tyčí velká plachta, na které je napsáno "100 let skautingu na Moravě", a to je taky důvod, proč jsme se zde všichni sešli. Čestná stráž si stoupá na místo před pódiem, vedle něj vidíme zasazený Jinan dvoulaločný, který, jak se později dozvídáme, bude pojmenován jako "Stojanův strom". O kus dál stojí stan s podsadou a všichni tuší, co se pod ním ukrývá - pamětní kámen čekající na odhalení. Pro děti jsou připraveny soutěže, na dohled stojí polní kuchyně, kde se chystá občerstvení, zpoza stolku se na všechny usmívají dvě skautky prodávající a darující památeční předměty - placky, šátky, perníčky...Čekáme, až přijede vedoucí střediska Ježek a zahájí oslavy svým proslovem. Mezitím si všichni povídají, ze setkání nemají radost jen ti nejmladší, ale i ti nejstarší skauti, v jejich středu sedí Kid - právě po jeho rodině, která se o skauting na Uherskobrodsku velmi zasloužila, je památeční strom pojmenován. I jemu dnes vzdáváme hold.

Ježek nepřichází sám, spolu s ním jde i Miki, předcházející vůdkyně střediska, ale i starosta Junáka José, předseda Zlínského kraje Dráp, vedoucí střediska skautů z Nového Mesta nad Váhom - Dio. Se skautskými zástupci přichází i ti městští, kteří se na skautskou oslavu přišli podívat a podpořit nás. Je mezi nimi místostarosta Uherského Brodu Ing. Jan Hrdý a radní Zlínského kraje pro oblast kultury (a bývalý starosta Uherského Brodu) Ing. Ladislav Kryštof.

Hlavní část oslav začíná, řečníci se střídají na pódiu, každý přeje skautům (nejen těm uherskobrodským) mnoho dalších radostných let fungování. Je oceňována práce, kterou skauti dělají, to, jak pozitivně ovlivňují celé generace dětí. Ježek děkuje za vřelá slova a vizionářsky předvídá dalších nejméně pět set let skautování na Moravě. Všichni se radují, "Stojanův strom" je symbolicky zasazen a radost střídá dojetí - odhalení pamětního kamene je tady a všem se tají dech. Teprve teď na všechny doléhá celá historie, to, kolik skautů už bylo před námi, čím vším si museli projít, aniž by na společné ideály zanevřeli. Sounáležitost nás zavazuje nést jejich pochodeň dál, i pro ně zpíváme skautskou hymnu. Překvapení neberou konce a třem přítomným je předána Medaile sv. Jiří, zlatého stupně - bratr Dušan Janík, sestra Zdeňka Miklíčková a bratr Svatopluk Čech jsou dojatí a my s nimi, všichni jim tleskáme a gratulujeme, oceněni byli více než zaslouženě.

Místo dortu se roznáší vlčnovské koláčky, děti se rozbíhají na stanoviště, nastal čas focení se u pamětního kamene a debatování nad proběhlou ceremonií. Oslavy 100 let skautingu na Moravě jsou za námi, připomínat je bude do 17. 5. 2015 výstava v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Středisko Prvních moravských junáků se příprav zhostilo s grácií, jde vidět, že mají stoletou tradici, na kterou jsou náležitě pyšní. S takovou souhrou a pílí budou v Uherském Brodě i za dalších sto let!

Odkaz na fotogalerii: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.877515015644868.1073741834.767557083307329&type=3

 

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 801x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu