Logo

Téma uprchlictví na táboře

V médiích se poslední dobou mluví o otázce přijímání uprchlíků do České republiky. Toto téma často vzbuzuje hodně emocí. Řeší se v rodinách, mezi přáteli, na sociálních sítích. Je tedy možné, že téma i otázky s ním spojené přinesou děti také na tábor. Chceme poskytnout malou podporu a alespoň základní orientaci vedoucím, aby s tímto aktuálním tématem mohli informovaně pracovat a využít je v programu.

Téma směřuje zejména k rozvoji výchovných kompetencích spojených s oblastí stezky Svět okolo nás (Propojený svět, Různost světa) a pro posilování schopnosti dětí vnímat těžkou situaci druhých (Moje pomoc druhým).

Proto jsme v rámci projektu Skauti na Zemi připravili krátký materiál, který se skládá ze tří částí:

  1. V první řadě nabízíme metodiku konkrétních vzdělávacích programů, které je možné s dětmi na táboře realizovat nebo se jimi nechat inspirovat. Programy pocházejí ze vzdělávacích publikací organizací Nesehnutí, NaZemi a ARPOK.
  2. Přinášíme stručné představení základních obav, které se v mediálním prostoru objevují, s komentářem lidí, kteří se tématu dlouhodobě věnují.
  3. Pro hlubší pochopení tématu vybíráme několik článků, které se tématu věnují důkladněji.

Materiál je ve formátu pdf přiložen k tomuto článku. 

 

 

Tento projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah článku je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské unie. Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce.

Skauti na Zemi je tříletý mezinárodní projekt, jehož cílem je posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě. Usiluje o to, aby skauti a skautky vnímali svět celistvě a v souvislostech a aby díky tomu dokázali domýšlet dopady svého jednání. V České republice na projektu spolupracuje Junák – český skaut a NaZemi, kromě nich se projektu účastní také skautské a globálně vzdělávací organizace ze Slovenska, Polska, Slovinska, Řecka, Velké Británie a Německa.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 4704x

Práce s článkem

16
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

9 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura