....

Chyba na stránce: Získejte desítky až stovky tisíc korun na své lokální skautské projekty - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/2275-mistni-akcni-skupiny-mas-jak-potencialni-zdroj-financi-skautskych-stredisek-2?autologin=1"

Získejte desítky až stovky tisíc korun na své lokální skautské projekty

Získejte desítky až stovky tisíc korun na své lokální skautské projekty

V minulém programovém období EU fondů obdržela některá skautská střediska prostřednictvím Místních akčních skupin (MAS) významné finanční prostředky na rekonstrukce kluboven. V aktuálním programovém období budou MASky jednou z mála možností, jak požádat o peníze z EU fondů. MASky podporují lokální projekty v řádu desítek až stovek tisíc korun, největší projekty jsou v řádu jednoho milionu korun.

Co jsou MASky?

Místní akční skupiny jsou lokální seskupení obcí, místních podnikatelů a místních spolků na určitém území s počtem obyvatel cca do 100 000. Nezahrnují velká města (všechna krajská a větší okresní).

Většinou mají charakter spolku právnických a fyzických osob.  Účelem MASek je na základě vlastního strategického plánu podporovat rozvoj v rámci svého území prostřednictvím rozdělování části EU fondů.

Jak najít, kam patříme?

Na webu Národní sítě MAS najdi interaktivní mapu. Po kliknutí do mapy se zobrazí přesnější mapa vybrané MASky na úrovni jednotlivých obcí. Pod mapou je odkaz „zpět na seznam MAS“, kterým se dostaneš na seznam MASek a jejich weby.

Předpoklady možné podpory

Masky procházely v průběhu roku 2015 standardizací, která je předpokladem, aby obdržely z EU fondů prostředky k vlastnímu rozdělování. Přehled standardizovaných MASek je ZDE (stav k 16.12.2015, 78% MAS standardizováno). Pokud MASka nebude standardizovaná, budou její možnosti velmi omezené nebo nulové.

MASka bude přerozdělovat prostředky v souladu s vlastním strategickým plánem na období 2014+, který je zapotřebí najít na webu příslušné MASky. V současné době (konec roku 2015) nemají MASky svoje strategické plány ještě schváleny od MMR, ale lze většinou dohledat návrh k připomínkování (datum zveřejnění 8 – 10/2014). Je důležité si najít, zda se potenciální potřeby objevují v příslušném rozvojovém plánu a zda spadáme pod možné příjemce (podpora spolků, vybavení, budování kluboven, rekonstrukce zázemí pro činnost dětí a mládeže apod.). Dále je možné si projít příklady podpory z minulého období – na co, komu a v jaké výši poskytovala MASka prostředky.  Možnost grantovat měla v uplynulém období pouze část MASek.

I když budou plánované cíle a opatření pro skauting příznivé, neznamená to ještě, že MASka na ně bude mít potřebné peníze. Bude rozdělovat část prostředků z různých operačních programů, které jsou svázány cíly určenými EU a s cíly jednotlivých operačních programů. Zda lze očekávat alokaci na náš záměr zjistíte nejspíš konzultací s manažerem MASky. Zejména v oblasti investičních dotací (opravy kluboven) není stav nijak příznivý.

Členství v MASce

Podání žádosti o finanční podporu není vázáno na členství střediska v MAS. Členové však mívají zpravidla více informací, případně nárok na informační nebo konzultační servis a dokáží tak čerpat významnou část podpory. Pokud jsou cíle strategického (rozvojového) plánu MASky pro  Junák příznivé,  je vhodné možnost členství skautského střediska v MASce zvážit. Na členství je vázám roční členský příspěvek, který bude středisko MASce platit. Jeho výši a stanovy MASky je zapotřebí najít na webu příslušné MASky.

Pokud vyhodnotíte svoji MAS jako potenciálně nadějný zdroj, je dobré si hlídat zveřejnění harmonogramu očekávaných výzev a v případě větších projektů (zejména pokud se jedná o rekonstrukce a stavby kluboven) tyto dopředu konzultovat v pracovníky MASky a připravovat příslušnou dokumentaci. V případě stavebních projetků na stavební povolení zabere příprava klidně celý rok. Pokud najdete na webu MASky sběr projektových záměrů, určitě svůj záměr zaregistrujte.

Příklady z praxe

Junák, Kaprálův mlýn  je členem MAS Moravský kras. Současně je držitelem značky regionálního produktu Moravského krasu v kategorii „ubytovací služby“. Roční příspěvek za členství v MASce ve výši 1000 Kč hodnotí jako nejefektivněji vynaložené prostředky na svoji propagaci.

Středisko Datel z Kostelce nad Černými lesy postavilo klubovnu s rozpočtem dva miliony korun. Z prostředků MAS Podlipansko obdrželo podporu ve výši 850 tisíc korun. Další zdroje byly z dotací MŠMT, města, prostředků Junáka, drobných dárců a vlastní dobrovolné práce.

Středisko Dobráček z Hostinného hledá potenciální zdroje na opravu svojí základny. Na mapě si najde, že Hostinné patří pod MAS Krkonoše a jejich web obsahuje záložku tvorba Strategie 2014 - 2020. Ke stažení je Strategická část dokumetu, která obsahuje Opatření 3.3 Volnočasové aktivity, s cílem "Zajistit kvalitní a dostatečně pestré volnočasové využití" a konkrétní aktivitou "Vznik, rozšíření a modernizace zařízení a zázemí pro trávení volného času (klubovny, školní kluby, zájmová činnost a kroužky, hřiště, knihovny atd.)". Středisko zpozorní a určí ve svých řadách činovníka, kerý se naváže kontakt s manažerem MASky. 

Svoje záměry na projekty žádající podporu z fondů EU můžete konzultovat s autorem článku. Kontkat na webu Hodinový skaut.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1499x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu