....

Chyba na stránce: Skautská nadace JF vyhlašuje grant na podporu záměru budování nových kluboven - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/2562-skautska-nadace-jf-vyhlasuje-grant-na-podporu-zameru-budovani-novych-kluboven?autologin=1"

Skautská nadace JF vyhlašuje grant na podporu záměru budování nových kluboven

Skautská nadace JF vyhlašuje grant na podporu záměru budování nových kluboven

Podpoříme zpracování architektonické studie na stavbu nové klubovny nebo rekonstrukci stávajícího objektu na klubovnu (který však doposud jako klubovna neslouží).

Max. výše grantu je 10 000 Kč, předpokladem podpory je poskytnutí výsledné studie v digi formátu (pdf) nadaci, která je poskytne také  Junáku. 

Obvyklá cena studie se pohybuje mezi 20 až 30 tisíci Kč v běžném komerčním prostředí. Očekáváme výstup v této hodnotě, je na žadateli, zda zbývající cenu zafinancuje z jiných zdrojů nebo si najdete spřízněného architekta za sponzorskou cenu.  V rámci max. výše grantu je možné financovat 100%, podíl vlastních zdrojů se nevyžaduje.

Co by měla studie obsahovat?
Umístění stavby na vyhlídnutém pozemku, půdorysy, řez, pohledy, vizualizaci, stručný popis včetně odhadované ceny na základě obestavěného prostoru nebo podlahové plochy.

Co je cílem?

-          Otevřít téma v rámci organizační jednotky, formulovat zadání pro zpracovatele (architekta).

-          Získat materiál pro prezentaci záměru navenek.

-          Začít mapovat snahy a potřebu podobných objektů v rámci Junáka.

Co nás bude při podání projektu zajímat?

-          Zda má záměr již nějakou historii, jaké jsou důvody nebo potřeby.

-          Kvalifikace a zkušenosti zpracovatele (pokud již máte někoho vybraného).

-          Vaše personální možnosti (odhodlání) pustit se do realizace.

Co není v této chvíli pro udělení grantu podstatné?

-          Zda považujete následně projekt za finančně realizovatelný. Uvědomujeme si riziko, že studie může zůstat jen na papíře. Někdy je důležité začít. Riziko přebírá nadace.

      Termín uzávěrky žádostí 19. června 2016.

Termín realizace (dokončení studie a vyúčtování grantu) do konce roku 2016.

Otázky ke konzultaci a žádost o grant zasílejte na e-mail ivobrzo (zavinac) seznam.cz

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 976x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu