....

Chyba na stránce: Možnosti evropských dotací na investice do kluboven - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/2599-moznosti-evropskych-dotaci-na-investice-do-kluboven?autologin=1"

Možnosti evropských dotací na investice do kluboven

Možnosti evropských dotací na investice do kluboven

V minulých letech dokázal Junák vybudovat s podporou evropských dotací několik skautských center.

Tento článek je určen dospělým v Junáku, kteří uvažují o větších stavebních investicích. Pro běžného oddílového vůdce není určen.

DBC Březiny, Krajinská, Vanaivan, Skautské centrum Vinice a Kaprálův mlýn jsou úspěšné projekty poskytují zázemí nejen svým majitelům, ale i širšímu okolí.

V aktuálním programovém období nevypadají dotační příležitosti nijak zvlášť příznivě, ale určité šance existují.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) se připravují výzvy na komunitní centra. To je zatím jediná známá možnost, jak s podporou EU fondů budovat nové stavby. Podmínkou je provozování sociální služby dle zákona o sociálních službách. V praxi by to nejspíše znamenalo spojit se s někým, kdo je poskytovatelem sociální služby. V současné době je znám jeden záměr takového projektu (spolupráce Junáka a Salesiánů). Výzvy budou rozděleny na sociálně vyloučené lokality a ostatní.

Další možností budou výzvy na podporu neformálního vzdělávání, v rámci kterých budou možné stavební úpravy prostor pro technické, polytechnické, přírodovědné  a IT vzdělávání. Alokace  v řádu několika set milionů Kč, což je na celou republiku velmi málo.

Zásadní podmínku, jak se do těchto výzev v budoucnu dostat, je zapsání projektového záměru do „zásobníku projektů“ a to je záležitost velmi aktuální.

Výzvy budou zacíleny na:

  1. Metropolitní oblasti prostřednictvím nástroje ITI (integrované teritoriální investice).  Sedm oblastí je širší okolí velkých aglomerací: pražská, brněnská, hradecko-pardubická, olomoucká, ústecko-chomutovská, ostravská a liberecká.
  2. Místní akční skupiny (MASky).
  3. Otevřená výzva – zejména větší města, která nejsou součástí MASek ani metropolitní oblastí.

V oblasti vzdělávání se aktuálně zpracovávají Krajské akční plány (KAPy), týká se zejména středních škol. Příprava KAPu musí projít otevřeným připomínkovým řízením na webu krajského úřadu. Na úrovni ORP (obcí s rozšířenou územní pravomocí) se připravují Místní akční plány (MAPy). Zpracovatelem MAPu je zpravidla některá MASka působící na území ORP.  V Monitorovacím výboru pro MAP musí být zastoupeni i zástupci neformálního vzdělávání (tj. spolky a SVČ). Současně s přípravou MAPu se sbírají projektové záměry.

Pokud máte záměr budovat klubovnu (=zázemí pro neformální vzdělávání), třeba i novostavbu (na kterou ale zatím nejsou připravovány výzvy), má smysl takový záměr zapsat do zásobníků projektů. Pokud se podobných požadavků sejde více, může to být pro MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) signál, že tato oblast je podfinancována a hypoteticky je možné, že další výzva toto umožní (až bude potřeba čerpat, aby se vyčerpalo). Současně je zapotřebí se zajímat o obsah KAPu a zejména MAPu, aby zde vaše potřeby byly definovány.

Administrativa evropských dotací je náročnější (zejména pro nezkušeného žadatele) a uvažovat o této cestě má význam u projektů v řádu milionů korun a s pomocí zkušenějšího projektového manažera.

Zkušenosti autora:

Příprava KAPu JMkraje ukazovala na ignoraci prvků neformálního vzdělávání, ale s poslanými připomínkami se zabývali a částečně i zapracovali.  Doporučuji se o tvorbu těchto dokumentů na úrovni krajů zajímat a vyhledat si harmonogram ve vašem kraji (Úkol pro junácké kraje.)

Příprava MAPu  Šlapanicko – nebyl problém nechat se zvolit do monitorovacího výboru pro přípravu MAPu, je zapotřebí být ve správný čas na správném místě.

 

Případné záměry můžete konzultovat s autorem článku, pokusím se vas nasměrovat, co si máte hlídat a jaké jsou možnosti.  Hlavně dejte o sobě vědět. Načasování se bude lišit podle lokality, ale v září již může být pozdě.

Kontakt v adresáři skautISu.

Harmonogram výzev IROPu

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1150x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu