....

Chyba na stránce: Stáhni si první update Skautského grafického manuálu! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/2748-prvni-update-graficky-manual?autologin=1"

Stáhni si první update Skautského grafického manuálu!

Stáhni si první update Skautského grafického manuálu!

Při červencovém vydání nového Skautského grafického manuálu jsme slíbili stálé úpravy a vývoj. Nyní si můžeš stáhnout první aktualizaci, která kromě opravy chyb přináší i rozšíření o ukázky nových tiskovin nebo úpravy, které Ti ulehčí práci.

Novou verzi (1.1) Skautského grafického manuálu najdeš na http://bit.ly/SkautskyGrafickyManual1_1. Doporučujeme Ti ale číst dále, neboť si zde přečteš rekapitulaci prvního čtvrtletí s novým logem, tipy pro zlepšení produkce, seznam úprav i plánovaný vývoj!

První čtvrtletí Skautského grafického manuálu

Postupný přechod jednotek na nový vizuální styl

Při pohledu na sociální sítě máme radost, že nové skautské logo používá čím dál více jednotek. A některé začaly už prvního července, kdy jsme jej oficiálně představili světu!

Děkujeme všem, kteří nové logo a vizuální styl berou za vlastní a propagují skauting v jednotném hávu. Pokud víte o jednotkách (nejen) v okolí, které nový Skautský vizuální styl ještě vůbec nepřijaly, neváhejte je o změně informovat!

Známé chyby a nedostatky grafické produkce

Za první čtvrtletí jsme byli svědky grafických výstupů různé kvality a rozpoznali některá populární, ale nevhodná použití.

Logo = symbol a slovní značka SKAUT, ne jinak

Pryč jsou časy, kdy jsme se prezentovali logem bez slovní značky SKAUT. Takové logo může být pro veřejnost složitější rozklíčovat, protože nejsme celosvětově známou firmou s milionovými rozpočty na propagaci a podporu znalosti značky. Co je však známé po celém světě? Ano, skauting!

Z toho důvodu je důležité, aby se nové skautské logo používalo tak, jak bylo navrženo: tvoří jej kompletní skautská lilie s trojlístkem, chodský pes a slovní značka SKAUT. Logo bez slovní značky SKAUT nikdy nepoužívej!

Základní x členité logo

Již před oficiálním spuštěním loga bylo vidět, že členitá verze loga je pro některé jednotky vizuálně přitažlivější. Tato verze loga se ale pro běžnou komunikaci nehodí: je složitější a v menších rozměrech je nerozpoznatelná. Všechny důvody, omezení a pravidla použití uvádí kapitola 3 manuálu, která se jmenuje "Doplňkové členité logo".

Členitá verze loga nemá horizontální variantu a jeho jednobarevné varianty nejsou přímo dostupné. Ve většině použití se barvy členitého loga mohou velice jednoduše slévat a logo tím postrádá původní vzhled i tvar. Doporučujeme Ti na všech výstupech používat základní variantu loga, kterou lze používat v různých barvách a malých rozměrech!

Logo pro černobílý tisk = jednobarevné logo

Víme, že pro malé jednotky se barevný tisk nevyplatí a primárně se výstupy připravují na černobílý tisk. Pokud celobarevné logo vytiskneme černobíle, vznikne nevzhledná směsice šedých barev, která v celkovém sdělení snadno zapadne.

Nejjednodušší řešení pro tisk skautského loga černobíle je použití jednobarevné varianty - bílé, černé či šedé dle potřeby a grafického návrhu. Pokud chceš podpořit skautskou značku a povědomí o Tvé jednotce, využívej vždy takové logo, které bude jasně rozeznatelné a čitelné! A nezapomeň, že plocha psa má být vždy tmavší než štít.

Běžné nedostatky a chyby grafické produkce

Obvyklými nedostatky jsou příliš ostré hrany organických podkladových brambor. Chápeme, že to není jen tak, ale stačí pár hodin trénování, několik vyhotovených plakátů a už to máš v malíku. Za špatný tvar se není třeba stydět, za dobrý tvar je třeba se pochválit!

Všímáme si také počátečních problémů s mícháním barev. Stejně jako u tvarů to nikdy není katastrofální, při tvorbě dodržuj hlavně tato tři pravidla:

 • Důležitá je čitelnost. Pokud je Tvůj výstup tištěný, hlavní je čitelnost na papíře, ne na monitoru. Běžné monitory zobrazují jiné barvy, než Ti vytiskne tiskárna.
 • Tmavá barva vždy zvýrazňuje.
 • Jistou cestou pro dosažení barevné rovnováhy je kombinování různých odstínů stejné barvy. Pamatuj, že vždy platí pravidla 1) a 2).

Nakonec se zastavíme u běžné chyby při tvorbě grafických výstupů: nedodržování okrajů a s tím spojené zahlcenosti textem. Okraje je důležité dodržovat z toho důvodu, aby nám text "nepřetékal". Pokud text "přetéká", tedy je velice blízko okraje, máme několik možností:

 • Zmenšit písmo. Je nutné jej zmenšit tak, aby bylo stále čitelné.
 • Ubrat text. Z praxe víme, že se na plakátech či letácích objevuje až přehnané množství textu. Klíčová je stručnost a přehlednost informace i tištěných materiálů!

Připravujeme místo, kde bude možné vzájemně hodnotit grafické výstupy a inspirovat se u jiných jednotek. Do té doby doporučujeme sledovat hlavně Facebook: inspirativní výstupy najdeš na profilech Junák - český skaut a SkautInfo!

Změny a aktualizace Skautského vizálního stylu

Nové tiskoviny

O prázdninách jsme připravili nové hlavičkové papíry, vizitky, plakáty tak, aby je všichni mohli s příchodem náborového období začít používat. Také jsme se podívali na skautskou vlajku, která je nyní čistší a živější. Všechny tyto nové výstupy najdeš právě v aktualizovaném manuálu.

V nejbližší době plánujeme také zveřejnění nových přihlášek, razítek, obálek, reprezentativních hlavičkových papírů nebo šablonu pro projektové zprávy. Ty už najdeš na logo.skaut.cz, v dalších verzích manuálu se pro udržení únosné velikosti a rozsahu nejspíše neobjeví.

Zjednodušení orientace v manuálu

Podnikli jsme první krok pro jednodušší obsluhu a orientaci: obsah celého manuálu nyní slouží jako aktivní rozcestník. Takže už nemusíš zběsile točit kolečkem myši, stačí kliknout na požadovanou kapitolu. Navíc má každá z kapitol manuálu záložku, pomocí které můžeš z panelu záložek snadno a rychle přecházet tam, kam potřebuješ. Drobnost na závěr: všechny odkazy (včetně těch na titulní a závěrečné straně) jsou nyní aktivní.

Chybami se člověk učí

Děkujeme všem, kteří nám za první tři měsíce zaslali podněty a připomínky! Mohli jsme tak opravit některé chyby:

 • Tlačítka pro stažení horizontální a vertikální verze loga na straně 2.1 (Skautské logo: nejpoužívanější plnobarevná verze) jsou sjednocená do jednoho.
 • Na straně 2.6 (Logo na dalších pozadích) je nyní tmavý pes ve variantě světlé dřevo/jednobarevné logo.
 • Stránka 3.5 (Nepovolené úpravy členitého loga) nyní obsahuje členité logo.
 • Na straně 4.1 (Skautský znak) je barevný vzorník sjednocený s barvami znaku.
 • Tlačítko na straně 5.5 (Stažení doplňkových značek) je nyní aktivní.
 • Na straně 6.5 (Speciální znaky písma SKAUT Bold) je velká ikona Facebooku v oficiální modré barvě.
 • Udaná minimální šířka loga na straně 6.7 (Slovní značka) je nyní správných 10 mm.
 • Chybný odkaz na straně 6.7 (Slovní značka) nyní odkazuje tam, kam má.
 • V přehledu barev na straně 8.3 (Kódy barev pro soutisk a digitální prostředí) jsou doplněna jména palet včetně označení palety loga a rozdělení na základní a členité logo. 

Další verze manuálu

Průběžně pracujeme také na další verzi grafického manuálu. Ta by měla obsahovat mimo jiné možnosti identifikace vodních skautů a skautek (barvy, fotky, skautské logo s popiskou nebo využití doplňkového symbolu: znaku vodních skautů a skautek) a stručná pravidla pro skautskou vlajku, vycházející z příruček Junácká symbolika (ČÁKA, Jan. Junácká symbolika. 1990.) a Skautská symbolika (NOSEK, Václav. Skautská symbolika. 2001.). V plánu je také odlehčená verze manuálu, která Ti skvěle poslouží pro rychlou konzultaci grafického návrhu s pravidly manuálu.

Nikdo není dokonalý a proto je samozřejmostí oprava dalších případných chyb. Pokud najdeš ve Skautském grafickém manuálu nějakou chybu nebo nepřesnost, dej nám vědět: možností je komentovat tento článek nebo nám napsat na logo@skaut.cz. Děkujeme!

Všechny aktuální podklady ke Skautskému vizuálnímu stylu najdeš na http://logo.skaut.cz.

Lukáš Neuheisl
redaktor externí komunikace

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1114x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu