....

Chyba na stránce: Zkušební komise OČK ZSH br. Merkura 2017/jaro - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/2959-zkusebni-komise-ock-zsh-komise-br-merkura-2017-jaro?autologin=1"

Zkušební komise OČK ZSH br. Merkura 2017/jaro

Zkušební komise OČK ZSH br. Merkura 2017/jaro

Zaměření akce:

OČK ZSH  (Odborné činovnické kvalifikace, Myšlenkové základy skautingu a historie) je kvalifikací pro vzdělávání činovníků podle řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků a pro další činnosti podle ustanovení jiných předpisů. Zejména je upřednostňovanou kvalifikací pro členy zkušebních komisí čekatelských, vůdcovských, organizačních a hospodářských zkoušek (viz příslušné kapitoly).

XXXII. ročník zkušební komise OČK ZSH

Termíny

Uzávěrka přihlášek: středa 22. 2. 2017

Informativní schůzka s vážnými zájemci: pátek 24. 2. 2017 od 17:00 do 18:00 hod na Ústředí Junáka, Senovážné nám. 24, Praha 1 (4. patro), zasedací místnost (zde bude mimo jiné upřesněn rozsah písemné práce).

Zkušební pohovor: pátek 7. 4. 2017, Ústředí Junáka, Senovážné nám. 24, Praha 1 (4. patro), zasedací místnost (přesný časový rozvrh bude upřesněn přihlášeným zájemcům).

Zkoušky

Požadavky: Podle novelizovaného Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka (str. 72 až 74) a příruček pro Vůdcovské zkoušky, kap. Myšlenkové základy skautingu a historie. Další doporučená literatura bude oznámena a také částečně nabídnuta k zakoupení na informativní schůzce.

Forma zkoušky

Předpokladem pro vykonání zkoušky je písemná práce – termín odevzdání je nejpozději 31. 3. 2017  –  a významnou částí zkoušky je vždy osobní pohovor. Komise v této souvislosti upozorňuje, že pro zájemce nepořádá žádný přípravný kurz, uchazeči se připravují sami anebo mohou využít konzultace se členy komise.

Náležitosti písemné přihlášky

Uchazeč ji zašle s uvedením údajů podle kapitoly 8.6 novelizovaného Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka podle vzoru:

Formulář

https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/667-duchovni

Přihlášku ve stejném termínu do 22. 2. 2017 doplní kopií svého vůdcovského dekretu.
Lze zasílat přihlášku i přes skautIS.
 

Kontakty

E-mail na předsedu: ock-zsh@skaut.cz.
Kontakt na tajemníka komise: ock-zsh@skaut.cz , telefon: 728 656 144.
 
Za instruktorský tým akce
Plhák Ondřej (Štika)

Save

Save

Save

Save

Save

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1141x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu