....

Chyba na stránce: Pošlete rovery na Svatoplukovy pruty! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/2997-poslete-rovery-na-svatoplukovy-pruty?autologin=1"

Pošlete rovery na Svatoplukovy pruty!

Pošlete rovery na Svatoplukovy pruty!

Máte ve svém oddíle/středisku aspoň tři rovery či rangers a chcete jim dopřát skvělé zážitky a nakopnout je do roveringu? Pošlete je na Pruty!

Svatoplukovy pruty jsou zážitkovým roverským kurzem s dlouholetou tradicí, který se od svého počátku specializuje na program šitý roverům na míru a práci s týmem a v týmu. Cílem kurzu je dát účastníkům možnost zažít ideální roverské společenství a kvalitní program, který je jim inspirací pro další činnost v jejich roverském kmeni. Kromě toho se pracuje přímo s roverskými týmy, které se na kurz hlásí společně, zažívají proces tvorby projektu až po jeho realizaci, učí se pracovat s výzvami a celkově se specifiky roverské věkové kategorie. Od loňského roku je také možnost pro jednoho až dva členy z týmu v rámci kurzu složit čekatelskou zkoušku.

Kurz je určen pro týmy 3-6 roverů či rangers, kteří se podle svých preferencí rozhodnou pro jeden ze tří Svatoplukových prutů: Tvořivost, Přírodu či Outdoor. Podstatnou část programu na kurzu stráví účastník právě ve vybraném Prutu a bude téma prozkoumávat ze všech možných úhlů. Díky tomu celý tým získá velké množství inspirace pro jejich další roverské působení. Pro představu v minulých letech si Outdoor vyzkoušel třeba extrémní závod na lyžích, Tvořivost zkoušela improvizační divadlo a Příroda zažila pravý indiánský večer včetně dýmky míru.

Pro účastníky ale kurz nezačíná až v létě příjezdem na tábořiště. S každou skupinkou účastníků se jeden z instruktorů osobně setká již před začátkem kurzu, probere s nimi jejich představy a očekávání od kurzu, zároveň také instruktoři zjistí, zda se jedná o funkční roverský kmen nebo začínající rovery, čemuž se pak dá přizpůsobit průběh kurzu. Kromě „prutových“ programů na kurzu probíhají také programy týkající se roveringu jako je práce v týmu, roverský program, plánování projektů a další. Roveři tak odjíždí nejen s množstvím zážitků a inspirace do roverského života ale také s konkrétními informacemi a v týmu vypracovaným projektem, který mu umožní nakopnout rovering v jeho domovském oddíle/středisku.

Kurz proběhne v termínu 17. -27. 8. na tábořišti Lišky u Bechyně. Cena je 2400,- a přihlášky se uzavírají 23. 2. na Svatopluka. Čekatele čeká navíc víkend 21. - 23. 4.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 651x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu