....

Chyba na stránce: Jak vzniká nový oddíl - postřehy z Gemini - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/3024-jak-vznika-novy-oddil-postrehy-z-gemini?autologin=1"

Jak vzniká nový oddíl - postřehy z Gemini

Jak vzniká nový oddíl - postřehy z Gemini

Na Gemini jsme měli tu čest přihlížet k zakládání nového oddílu. To je něco, co se neděje příliš často. Rozhodli jsme se proto tento ne úplně obvyklý zážitek trochu přiblížit.

Jaké to bylo z pohledu kurzu, očima Evičky:

Každý rok se na VLK Gemini věnují budoucí vůdkyně a vůdcové skautských oddílů přemýšlení nad vlastním projektem. Podobně jako na jiných vůdcovských kurzech tak prokazují schopnost plánovat, rozeznat cíl od prostředku, učí se správně zasnít a následně hledat cesty, které by je k vysněnému cíli dovedly.

Každý rok mám z tohoto bodu Gemini obavy a zároveň se na něj velmi těším. Je radost být účastna na tvorbě něčeho tak velkého, jako je tvarování představ o skautské myšlence. Každý rok jsem napjatá, se kterými Castory a Castorkami se potkám, těším se na to, jaké téma si pro svůj projekt vyberou, jak nám půjde společná práce, trnu obavami, zda budou mít dost trpělivosti na spoustu otázek "a proč?" a pokaždé si velmi oddechnu a nechám se zaplavit radostí, když se na konci léta díváme na výsledek.

Ta radost je o to větší, když projekt přežije hranice Gemini a opravdu se stane realitou, která je prospěšná a funkční. A něco takového se stalo právě na Gemini 2016.

Založíme oddíl

Paleček a Tesák jednoduše na jaře oznámili, že založí oddíl. Řekli to prostě a celkem s klidem. Sepsali pár představ do vize a několik úkolů typu "Necháme si to schválit střediskem" a "Uděláme webové stránky". Postupnými rozhovory vyšlo najevo, že se nejedná o plácnutí do vody, ale že nad tím kluci přemýšlí už nějakou chvíli, uvědomují si rizika, potíže, co všechno musí zvládnout a že se přesto na to celé těší.

A tak jsem v létě s otevřenou pusou poslouchala:

 • Zažádali jsme si o malý grant v rámci Strategie 2022 a peníze jsme získali.
 • Už máme klubovnu, požádali jsme o ni naší městskou část.
 • Taky máme tábořiště. Spojili jsme se se zaniklým oddílem, na který chceme navázat minimálně jménem a ti nám přenechali svoji louku.
 • A máme web a náborový článek v novinách místní radnice.
 • Jsme domluveni, že se zapojíme do testování nových skautských stezek.
 • A máme podporu střediska.

Přišlo mi to celé jako kdyby mi někdo předčítal z Foglarovky, ale ono se to dělo doopravdy. Nejenomže kluci jasně šli za svou představou, ale dokázali využít maximální podporu, kterou mohou získat od střediska, i od organizace jako takové. Navíc v říjnu opravdu napsali: Tak máme za sebou první schůzky a výpravu a stále jedeme dle plánu.

Zažívám při myšlence na Palečka a Tesáka silné pocity toho, že celé naše úsilí má smysl. Nejen proto, že od září má v Praze několik dalších kluků možnost zažívat kouzlo skautingu, ale i pro fakt, že soukolí naší organizace může být a je funkční.

A za to oboje děkuju.

Eva Měřínská
instruktorka VLK a ILŠ Gemini
náčelní Junáka - českého skauta

 

 

A jak jsme se my kluci, Paleček a Tesák, pustili do vedení nového oddílu Havranů?

 
Začali jsme vzletnou vizí:

Založíme oddíl na Suchdole, který bude plnohodnotnou součástí střediska. (Bod jsme formulovali takto, protože jsme měli zkušenosti z doby, kdy se zakládal roverský kmen. Ten se do střediskových aktivit málo zapojoval a měl problémy s tím související.)

 • Členové budou mít oddíl rádi.
 • Vedení oddílu bude mít dobré vztahy s rodiči.
 • Nezničí nás to a užijeme si to.

K tomu jsme si stanovili pár konkrétnějších cílů. V našem případě nebylo třeba moc specifikovat, protože jsme o věci spolu neustále diskutovali a věděli jsme, co chceme.

 • Do konce října oficiálně založíme oddíl. (Tzn. min. 12 členů, skautis, atd.)
 • Oddíl se bude aktivně účastnit všech střediskových akcí.
 • Program bude zábavný a bude sloužit všestrannému rozvoji dětí.
 • Děti si vybudují kladný vztah ke skautským hodnotám.
 • Vedení oddílu bude udržovat pravidelnou, včasnou a otevřenou komunikaci s rodiči.
 • Vedení zapojí do činnosti rodiče, kteří o to budou stát
 • Oddíl bude mít funkční oddílovou radu, která bude schopna krátkodobého i dlouhodobého plánování.
 • Seženeme alespoň 2 další vedoucí s kvalifikací, nebo ochotou se vzdělávat.

S projektem jsme ale začali mnohem dřív, než jsme ho prezentovali na Gemini. Proto se v cílech neobjevuje žádné materiální zajištění, to jsme měli už dříve.

V květnu:

Jsme získali souhlas střediskové rady. Samozřejmě jsme to nejdříve probrali s vedoucím střediska. Připravili jsme si dlouhý poutavý proslov, ale nakonec ho ani nebylo potřeba. Zažádali jsme si o peníze v rámci Strategie 2022. Peníze nám velice pomohly, zvláště pak při rekonstrukci klubovny. Vytvořili jsme svépomocí pověstně dokonalé internetové stránky havrani.vocko.org. Získali jsme tábořiště. Navázali jsme kontakt se zaniklým oddílem havranů, který na Suchdole působil před čtvrt stoletím. Jeden z nich má louku, tak se rozhodl nám ji půjčit.

V červnu:

Jsme umístili inzerát do místních novin, o tom, že se rozjíždíme.

V červenci:

Jsme zažádali MČ Praha-Suchdol o nějakou klubovnu. Ve výsledku jsme dostali prostory úplně zadarmo. (Na výpůjčku, platíme energie...)

1. rok Jsme si vytyčili dva velké cíle.

 • Budování důvěry mezi rodiči a vedením a hlavně mezi dětmi a vedením.
 • Zavedení družinového systému.

V září jsme začali s náborem:

Ten se skládal ze tří velkých akcí. Nejprve zážitková akce, pak první schůzka a nakonec jsme zašli do škol. Když se ohlédnu, tak jsme měli nejprve zajít do škol s "masivní letákovou kampaní", aneb dát včas a jasně najevo, že tu jsme.

Pak jsme zahájili činnost. Už ze začátku jsme děti rozdělili do družin, podle jejich časových možností. Výpravy konáme jednou měsíčně. 

Do tábora chceme určitě zvládnout družinový systém. Už máme vytipované rádce. Středisko jsme přesvědčili, ať udělá rádcák a budeme na něm i instruktorovat.

Tak to je zatím vše,
Tesák & Paleček

 

Dočetli jste až sem? Zvažujete, že vyrazíte na vůdcovky? Gemini má několik posledních míst. Možná se tam potkáte i s Palečkem a Tesákem, kteří na Orlovy míří i v roce 2017. I když ne jako účastníci.

Uzávěrka je 28.2.2017. Bližší informace a přihlášku najdete zde.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1313x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu