....

Chyba na stránce: Přiznej svého (roverského) zpravodaje! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/3078-priznej-sveho-zpravodaje?autologin=1"

Přiznej svého (roverského) zpravodaje!

Přiznej svého (roverského) zpravodaje!

Již nějakou dobu se nám daří rozšiřovat řady roverských zpravodajů!

Především na úrovni středisek či přístavů jsou tito lidé velice důležití, neboť pomáhají udržovat roverskou aktivitu, třeba i přes nadpočetnost či naopak nepočetnost roverské členské základny. Roverští zpravodajové mají ale svůj význam i na úrovni okresů či krajů, kde napomáhají rozšiřovat povědomí o této funkci ve střediscích či přístavech a zprostředkovávají komunikaci mezi rovery a rangers napříč celou organizační strukturou Junáka. Tato funkce je navíc od letošního února zakotvena také v Organizačním řádu Junáka (Příloha 1).

Pro Roverský odbor je důležité mít přehled o roverských zpravodajích, aby s nimi mohl blíže spolupracovat, předávat jim aktuální informace kolem roverského dění (ať už u nás nebo v zahraničí), poskytovat jim podporu při výkonech jejich funkce či jim nabídnout veškeré aktuální podklady, které má k dispozici. Proto vás prosíme, abyste jim přidělili tuto funkci také ve SkautISu a doplnili ji o aktuální kontakty na vašeho zpravodaje (e-mail a telefonní číslo), a tím nám pomohli rozšířit síť našich-vašich zpravodajů. To provedete tak, že:

  1. Přihlásíte se do SkautISu a nahoře si v dostupných rolích překliknete na Středisko: vedoucí/admin.
  2. V záložce JednotkyMoje jednotka si zvolíte možnost Obsazení funkcí, dole se vám objeví tlačítko +Přidat, které zakliknete.
  3. V nové tabulce Přidání výkonu funkce, která se vám objevila, si najdete jméno osoby a přidělíte jí funkci Zpravodaj(ka) pro rovery a rangers (činovnická, jmenovaná).
  4. Doplníte ještě datum jmenování, svému zpravodaji přidělítě SkautISovou rolí Středisko: aktivní činovník a uložíte.
  5. A je to! :-)

Mnohokrát děkujeme!

Roverský odbor

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1514x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu