....

Chyba na stránce: Strategické téma "Vědomí kontinuity" je otevřeno k připomínkování - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/3402-strategie-vedomi-kontinuity?autologin=1"

Strategické téma "Vědomí kontinuity" je otevřeno k připomínkování

Strategické téma "Vědomí kontinuity" je otevřeno k připomínkování

Veřejnosti - a tedy i Tobě - se právě nyní otevírá výkop dalšího prioritního tématu Strategie 2022. Zapoj se do 8. září, každý nový podnět je důležitý!

Miloš Říha - Šípek (milos.riha@skaut.cz), který je garantem tohoto tématu, v popisu aktuálního stavu píše: "Vědomí kontinuity je jedním z podstatných výchovných atributů českého skautingu. Máme svou minulost, na kterou jsme hrdí a je pro nás zdrojem poučení, poznání a naděje. Zároveň je silnou konkurenční výhodou. Právě ti, kteří skautingem v minulosti prošli, jsou hlavními “dodavateli” nových členů a našimi největšími podporovateli."

V této oblasti však podle něj existuje i řada nedostatků, které by strategické řešení tohoto tématu mělo eliminovat. "Existují velké disproporce mezi jednotlivými oddíly a středisky, jak téma pojímají v programu. Někde jde o velmi silnou součást, jinde o nezajímavé téma. Za několik posledních let je ale znát vzrůstající zájem. V čekatelských a vůdcovských zkouškách se tyto témata objevují jen dílčím způsobem a na vzdělávacích akcích taktéž."

Jak to vidíš Ty? Jak pracujete se skautskou historií ve vašem středisku, oddíle? Jak se Ti zamlouvají navrhované cíle a prostředky k jejich dosažení?

Ke všemu se můžeš libovolně vyjádřit do 8. září >>v tomto dokumentu<<. Za všechny podněty předem velmi děkujeme!

 vedomi-kontinuity 

Zadání strategického tématu Vědomí kontinuity:

Záměr: Udržujme mezi členy Junáka vědomí toho, jak skauting vznikl, jaká je jeho minulost a přítomnost a vytvářejme prostor k přemýšlení o budoucnosti.
Cílový stav:Starší členové aktivně předávají mladším členům povědomí o tradici skautingu. Téma tradice skautingu se objevuje ve skautských časopisech a jiných komunikačních kanálech.
Priorita tématu: 3
Plánované období realizace: 2018 až 2022

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 969x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu