....

Chyba na stránce: V září se koná další VikingRace 2017 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/3431-vikingrace-2017?autologin=1"

V září se koná další VikingRace 2017

V září se koná další VikingRace 2017

Blíží se další závod ze seriálu O pohár přístavů - ve dnech 15. - 17. září se na základně přístavu Sedmička Pardubice u Sečské přehrady bude konat VikingRace 2017!

Příjezd na závod je možný 15. 9. 2017 od 18 hodin, prezentace a vylosování posádek proběhne v sobotu 16. 9. 2017 do 9:30 v místě konání závodu. Závod začíná v 10:00.

Závodní kategorie: závod se jede na pramici P550 ve věkových kategoriích a v kategorii Open na jakémkoli plavidle, na němž jde pádlovat a plachtit, např. oplachtěné kanoe, vikingská loď a další. Závod je vypsán pro 3-5členné posádky v jednotlivých kategoriích:

  • Vlčata a žabičky - od roku narození 2005 a mladší
  • Skauti a skautky - or roku narození 2002 a mladší
  • Roveři a rangers - or roku narození 1999 a mladší
  • Oldskaut, oldskautka - nad 18 let

Závod v jednotlivých kategoriích bude vypsán při minimálním počtu 3 účastníků z minimálně dvou středisek/přístavů. V případě menšího počtu budou jednotlivé kategorie sloučeny s věkově starší kategorií.

Propozice závodu: závod se jede jako kombinovaný závod:

  1. část - jachtařský závod na klasickém trojúhelníku,
  2. část - závod bez plachet na pádla,
  3. část - dálková plavba, kombinovaná plavba na vítr i pádla.

Mezi jednotlivými částmi rozjížděk je možno plnit doplňující úkoly: střelba lukem (započítává se čas potřebný do dosažení určitého počtu bodů), záchrana tonoucího pomocí házecího pytlíku, šifry, uzlovací závod.

Jednotlivé části se hodnotí bodově: jeden bod pro 1. místo, dva body pro 2. místo,... Celkové pořadí je dáno součtem všech bodů v jednotlivých částech závodu. Hodnotí se i čas a připočítává se k celkovému času dosaženému v předchozí části. Čas je také rozhodující kritérium při rovnosti bodů z jednotlivých disciplín.

Zajištění akce: startovné 50 Kč/loď je nutné uhradit nejpozději s podáním přihlášky na prezentaci závodu. Strava je vlastní, každý dle svého uvážení. V sobotu je možné objednání večeře a v neděli objednání polévky - cena jídel je 100 Kč/osoba/jídlo. Pití je k dispozici po celou akci.

Ubytování: ve vlastních stanech (55 Kč/osoba, energie jsou v ceně) nebo na pokojích (70 Kč/osoba, energie jsou v ceně - je 25 míst volných)

Předběžné přihlášky zasílejte nejpozději do 13. 9. 2017. Nahlaste v nich počet posádek/účastníků a počet přivezných lodí P550.

Kontakt: Oldřich Pešina - Olda, Jana Drobného 1112, 560 02 Česká Třebová, tel. 721 585 783, e-mail: olda.p@centrum.cz


Nahlaste prosím počet posádek/účastníků a kolik lodí přivezete – P 550 / ks
Oldřich Pešina (Olda)
Jana Drobného 1112, 56002 Česká Třebová
Mobil: 721 585 783
E mail: olda.p@centrum.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 727x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu