....

Chyba na stránce: Skautfunding - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/3578-skautfunding?autologin=1"

Skautfunding

Skautfunding

Skautská nadace Jaroslava Foglara nabízí organizačním jednotkám Junáka prostředek pro dárcovské sbírky.

Skautfunding využívá dárcovské platformy darujme.cz od Nadace Via. Vycházíme z předpokladu, že většina organizačních jednotek bude dělat časově omezené dárcovské kampaně pouze v případě akutní potřeby vlastních zdrojů. Nejčastěji se bude jednat o financování rekonstrukcí a staveb kluboven, případně nákupu nemovitostí.

Vytvořením dárcovské stránky získá OJ odkaz, se kterým může oslovovat svoje potenciální dárce, např. svoje dospělé členy, bývalé členy, rodiče dětí a další příznivce. Potenciální dárce je nasměrován na web se základní informací o dárcovském projektu. Aplikace umožňuje darovat zvolenou finanční částku. Po skončení projektu převede nadace vybrané dary OJ jako dar.

Vizuálně připomíná web darujme.cz  crowdfundingové aplikace (startovač, hithit), ale liší se svým pojetím. Jedná se o dary, dárce si nepředplácí odměny, není nutné dosáhnout cílovou částku, parametry dárcovského projektu lze různě nastavovat, v některých případech i v průběhu projektu. Dárce dostane následně potvrzení o daru, pokud si tuto možnost při darování zvolí a vyplní údaje potřebné pro vystavení takového potvrzení. Náklady projektu jsou řádově nižší, ale chybí efekt omezeného času a nutnosti dosáhnout cílové částky. Nejedná se o režim veřejné sbírky, dárce nemůže být anonymní.

Důležitou novinkou skautfundigu je možnost vytvářet osobní dárcovské výzvy, tzv. peer 2 peer fundraising. Vyzyvatel (ambasador) dárcovské výzvy si podle šablony vytvoří vlastní stránku a v rámci nějaké příležitosti (typicky svých narozenin) vyzve okruh svých známých k obdarování, ale nikoliv jeho samotného nýbrž ve prospěch zvoleného projektu. Díky osobnímu oslovení dosahují dárcovské výzvy až 30% úspěšnosti z oslovených a průměrná částka dosahuje 15 tisíc Kč.

Dárcovské výzvy mohou být příležitostí pro skautky a skauty, jak získat ve svém okolí finance na hrazení účastnických poplatků zahraničních skautských akcí. Ambasadorem může být i nezletilý.

Další možnosti je matching – znásobení vybrané částky donorem, které ho si  najdete. Jedná se o formu motivace ostatních dárců.

Nadace Via si z vybraných částek strhává provizi 2%.

Realizované a již ukončené skautfunding projekty:

Den pro Orlovy. Vzdělávací středisko Gemini vybíralo peníze na vylepšení Orlovské hájenky. Po dosažení původní cílové částky 7500 Kč nadace dary zdvojnásobila a cílová částka byla zvýšena na 30000 Kč. Nakonec se vybralo 19600 Kč od 58 dárců a 7500 Kč byl matching nadace. Skautská nadace JF přidala také 2% provize stržené Nadací Via.

Most na novou adresu. Středisko Most vybíralo peníze na zabydlení nových kluboven. Získáno 11000 Kč od 19 dárců. Skautská nadace přidala 2% provize stržené Nadací Via.

Probíhající projekty:

Nové tábořiště skautů z Řečkovic – financování koupě pozemku nového tábořiště.

Pod stanem to nedáme! – část vlastních zdrojů na generální rekonstrukci klubovny v Chotěboři.

Nová klubovna pro Ludgeřovice – adaptace sklepních prostor na klubovny nového střediska.

Grantové programy nadace – podpora pro Skautskou nadaci JF, která následně přijaté zdroje rozdělí prostřednictvím svých grantů.

Proč to děláme? Cílem je nabídnout OJ jednoduchý prostředek na financování projektů spojených se skautingem. Stačí dodat název dárcovské výzvy, texty a fotky. Vlastní kampaň s oslovováním dárců si musíte vždy udělat sami. Pokud nebudete dopředu požadovat od Skautské nadace JF dofinancování 2% provize, je dárcovský projekt vytvořen obratem v řádu několika dnů. Dofinancování provize lze očekávat u projektů, které jsou v souladu se strategií nadace, zejména u financování kluboven. Udělení 2% grantu podléhá souhlasu správní rady nadace. Nadace na oplátku získává kontakt na dárce, kteří s darem udělují nadaci souhlas s uchováním osobních dat.

Skautfunding (tj. využití darujme.cz) neběží v režimu veřejné sbírky, není tedy zapotřebí ohlašovat veřejnou sbírku a následně dokládat využití získaných prostředků krajskému úřadu. Dárce se musí nejprve identifikovat, což lze brát jako uzavření dárcovské smlouvy.  Potvrzení o přijetí daru jsou v darujme.cz automatizována a dárci dostanou potvrzení v lednu následujícího roku - tj. v době, kdy ho začnou potřebovat.

Možnost samostatné registrace OJ na darujme.cz není nabídkou skautfundingu nijak omezena. Vlastní darujme.cz má Junák - hlavní spolek, Skautský institut a středisko Dvojka Teplice.

V případě zájmu o vlastní skautfundigový projekt kontaktujte autora článku, který je členem správní rady Skautské nadace JF.

jester(a)skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 5283x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu