....

Chyba na stránce: Mentoring je zajímavá cesta, jak rozvíjet sebe, druhé i skauting. A tahle příležitost čeká možná právě na Tebe. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/3584-novinky-o-mentoringu?autologin=1"

Mentoring je zajímavá cesta, jak rozvíjet sebe, druhé i skauting. A tahle příležitost čeká možná právě na Tebe.

Mentoring je zajímavá cesta, jak rozvíjet sebe, druhé i skauting. A tahle příležitost čeká možná právě na Tebe.

Pokud Ti připadá zajímavá představa, že díky svým zkušenostem můžeš pomoci někomu, kdo zkušenosti teprve sbírá, pak jsi na správném místě. V tomto článku najdeš základní přehled toho, jak je možné pomocí mentoringu posouvat začínající vedoucí oddílů, středisek či zpravodaje.

Co je mentoring?

Mentoring je proces, skrze nějž se dostává mladším a méně zkušeným lidem (tzv. mentees) podpory, rad a přátelství od zpravidla starších či zkušenějších osob (tzv. mentoři). Mentorovaný má jedinečnou šanci odpozorovat a převzít zkušenosti, kontakty, získat jasné představy o tom, jak zvládat řadu skautských, profesních a životních situací. Zkrátka otevírají se mu nové obzory. Mentor může přispět k rozvoji dalších lidí, využít svých zkušeností, získat nové kontakty, něco nového se dozvědět.

Mentoring ve skautském prostředí

V Junáku není mentoring žádnou novinkou. Jednou ze skautských výchovných metod je program osobního růstu. Existuje několik přístupů, jak na něm pracovat, a jedním z nich je mentoring. Má velmi blízko ke způsobu, s nímž pracujeme v rámci výchovy dětí. Mentoring se dotýká i dalších bodů skautské výchovné metody, např. bodu učení se zkušeností a bodu dospělí průvodci. Skautská výchovná metoda nás provází celým skautským životem a kromě výchovy dětí se může stejně dobře uplatnit při práci s mladými vedoucími oddílů nebo s činovníky, kteří jsou nově ve své funkci (vedoucí střediska, výchovný či mediální zpravodajové apod.). Právě tito lidé potřebují mít ve své blízkosti někoho, kdo podobnou cestou prošel před nimi, nasbíral mnoho cenných skautských i životních zkušeností a je ochoten se o ně podělit. Sami se totiž často cítí velmi nejistě při plnění nových úkolů a ocení vedle sebe člověka, o kterého se mohou opřít a který jim poskytne podporu a konstruktivní zpětnou vazbu.

Role mentorů

Rolí mentora či mentorky je u svých mentees povzbuzovat smysl pro zodpovědnost za vlastní rozvoj, předávat své  znalosti a zkušenosti, sdílet své názory a inspirovat je svou činností, být pro mentee rolovým modelem. Důležitou roli v procesu mentoringu hraje zpětná vazba, ta oba rozvíjí a posouvá kupředu. Mentor musí být reflektivní člověk, který by měl být schopen podívat se na problém očima menteeho, ale zároveň si zachovat dostatečný nadhled, aby dokázal poskytnout konstruktivní kritiku. V tomto směru je také zásadní zpětná vazba ze strany menteeho, kterou mentor přijímá.

Co může mentor či mentorka nabídnout?

 • s podporou a inspirací při stanovování cílů skautského působení
 • konzultaci plánů
 • pomoc s orientací v nové roli či v organizaci jako celku
 • v procesu zavádění změn v oddílech a střediscích
 • diskusi nad různými možnostmi směřování
 • zprostředkování kontaktů na další zajímavé skauty, skautky či jiné odborníky
 • sdílení zkušeností v oblasti slaďování osobního a skautského života

Co může mentor získat?

 • Dobrý pocit z pomoci mladším skautům a skautkám
 • Zajímavé diskuse s mladšími skauty a skautkami
 • Perspektivu jiného skautského oddílu či střediska
 • Přehled o nových trendech a výzvách v Junáku
 • Rozvoj svých komunikačních a vedoucích dovedností
 • Pocit naplnění z předávání vlastních vědomostí a zkušeností
 • Zajímavé podněty k sebereflexi, lepšímu poznání sebe sama a dalšímu rozvoji
 • Nové přátele

Jak se zapojit?

Mladý vedoucí, který nemá dostatek zkušeností a neví, jak překonat určité překážky ve skautském či soukromém životě, situaci snáze zvládne, pokud je nablízku osoba, jíž si váží a má v ní důvěru. Ideální cestou, jak se stát mentorem je tedy být osloven někým, kdo nás zná, tuší o naší cestě a rád by od nás čerpal zkušenosti. Pokud jsme ale z jakéhokoliv důvodu ztratili kontakt se současnou generací, která se podílí na vedení skautských oddílů a středisek, je dobré kontakt znovu obnovit či navázat. V takovém případě doporučujeme kontaktovat vedoucí/ho bývalého či nejbližšího skautského střediska a probrat s nimi možnosti. Určitě bude v takovém případě užitečné sepsání vlastního medailonku, do kterého shrnete své skautské i životní zkušenosti a prozradíte, co si myslíte, že můžete nabídnout. Je možné, že mladé činovníky vaše nabídka osloví a domluvíte si společně, jak bude vaše mentorování probíhat.

Pokud byste rádi nabídli své služby, ale nevíte, koho oslovit, nebo máte jakýkoliv jiný dotaz k mentoringu, kontaktujte nás na mentoring@skaut.cz. Rádi vaše dotazy zodpovíme!

 

Za tým podpory mentoringu,

Lucie Růžičková a Anežka Havránková

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 889x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu