....

Chyba na stránce: Chceš se zapojit do pilotních kurzů střediskového minima? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/3638-pilotni-kurzy-strediskoveho-minima?autologin=1"

Chceš se zapojit do pilotních kurzů střediskového minima?

Chceš se zapojit do pilotních kurzů střediskového minima?

Do konce roku 2018 probíhají kurzy střediskového minima v pilotním režimu. Cílem je získat zpětnou vazbu od účastníků a od lektorů, vše vyzkoušet a prověřit praxí. Počítáme s tím, že v průběhu pilotního období bude docházet k revizi obsahů a potřebným úpravám tak, aby bylo vzdělávání co nejpřínosnější pro stávající i nové vedoucí. Chceš se zapojit jako účastník kurzu? Nebo jako člen týmu?

Pokud chceš získat novou kvalifikaci střediskového minima, doporučujeme sledovat Křižovatku a aktuální nabídku kurzů na stránce skautských vzdělávacích akcí: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce. Databáze obsahuje již zveřejněné budoucí a probíhající skautské vzdělávací akce, o kterých čerpá informace ze skautISu.

Do konce roku 2018 se chystají ještě následující kurzy střediskového minima:

Střep: středisko prakticky
termín: 7. - 9.12. 2018, 15. - 17. 2. 2019 (posun kurzu 15. - 17. 2., 5. - 7.4. 2019)
místo: Přibyslav, Havlíčkův Brod
 
VHOD (v rámci vzdělávací platformy JMK PoČin)
termín: 27. - 30.9. 2018 a 12. - 14.10. 2018
místo: Brno
 
ROTOPED
termín: 16. - 18.11. 2018, 12.12. 2018, 19.1. 2019 , 8. - 10.3. 2019
místo: Kralupy nad Vltavou, Praha, Nymburk
 
Plšík
termín: 25. - 30.10. 2018, 1. - 3.2. 2019, 26.4. - 1.5. 2019
místo: Přelouč, Nymburk, Červený Hrádek (u Sedlčan)
 
 

Zprávy z proběhlých pilotních kurzů střediskového minima

Rok 2017 byl rokem, kdy získalo prvních 56 držitelů novou kvalifikaci střediskové minimum a vznikly tři vzdělávací týmy, které mají chuť rozvíjet střediskové vedoucí i jejich zástupce. Jihomoravský PoČin, pražský Plšík a “ústřední” Střep. Každý přinesl trochu jiný formát střediskového minima.

V Jihomoravském kraji TGM existuje platforma PoČin, která zaštiťuje akce pro potkávání a podporu všech činovníků a činovnic, kteří si chtějí rozšířit znalosti a dovednosti pro práci v Junáku. V rámci této platformy proběhly již dva kurzy střediskového minima, od roku 2018 kurz dostal i své jméno VHOD. Lektorský tým je z velké části složen z týmu MUŠKy, který je doplněn o zkušené střediskové vedoucí a další odborníky i z řad neskautů. Na kurzy byly využity i jiné formy než jsou přednášky, sdílení dobrých praxí vedení střediska, případové studie, aktivity s hraním rolí aj.

Pražský Plšík vyzkoušel variantu, kdy nabídl absolventům svých posledních dvou ročníků lesní školy víkendovou nadstavbu směřující k získání kvalifikace střediskového minima. Plšík je lesní škola zaměřená na rozvoj sebe sama a na manažerské dovednosti primárně u lidí, kteří chtějí působit na středisku nebo u vyšších organizačních jednotek. Obsahem bylo tedy na co navázat, a tak když došlo k finalizaci podoby nové kvalifikace střediskového minima, zapojil se Plšík v květnu do jejího pilotování.

Ústřední Střep: středisko prakticky je specifický tím, že jeho organizátoři jsou i těmi, kdo systém nového vzdělávání pro vedoucí středisek připravovali. Účastníci jsou tedy přímo „u zdroje“. Na podzim roku 2017 proběhl první dvouvíkendový kurz, ve kterém byl kladen důraz na sdílení zkušeností nejen mezi účastníky, ale i mezi účastníky a lektory kurzu. Obsah kurzu je průřezový a zaměřený zejména na oblasti práva a bezpečnosti, řízení týmu a práce s dobrovolníky, koordinace výchovné činnosti a řízení hospodaření. V roce 2018 pak proběhl další běh v Libereckém kraji.

Co o pilotních kurzech říkají lektoři i účastníci?

Jana Godarová - Ellie (organizátorka kurzu střediskového minima PoČin)

Vstupem do funkce střediskového vedoucího jakoby se z člověka měl stát odborník na právo, finance, daně, personalistiku, výchovu… což v jedné osobě není příliš reálné. Na semináři účastníkům dáváme základy z těchto oblastí, ale také ukazujeme možnosti, jak si nastavit systémy fungování spolupráce ve středisku. Každé středisko je jiné, je složené z jiných lidí, ale dobré praxe jsou přenositelné. V semináři proto spatřuji skvělou možnost jak si rozšířit obzory i pro zkušenější střediskové vedoucí (a jejich zástupce).

Vlastík Mihalík - Červotoč (účastník PoČinu, vedoucí oddílu a zástupce vedoucího střediska Mikulov)

Střediskové minimum mi osvěžilo znalosti a vědomosti získané během kurzu MUŠINKA a přidalo spoustu nových poznatků a podnětů. Největší přínos pro mě měly přednášky a workshopy týkající se plánování, personalistiky a osobního rozvoje. Obě tyto oblasti s úspěchem můžu uplatnit jak ve středisku, tak v běžném pracovním životě a to je jeden z dokladů všestrannosti vzdělání, zkušeností a vědomostí získaných ve skautingu a jejich možnosti uplatnění v moderním světě. Díky POČINU je možné se dostat k poutavým přednáškám, které dokáží cíleně obohatit, rozvíjet a v běžné praxi by byly z finančních důvodů pro mnohé nedostupné. K tomu všemu dobrá organizace, informovanost a dobré jídlo. Takže super!

Radek Procyk - Maverick (vůdce lesní školy a střediskového minima Plšík)

Přijde mi, že nějaký formát pro vzdělávání vědoucích středisek nám v organizaci dlouhodobě velmi chyběl. Samozřejmě, že současná podoba není dokonalá, ale myslím si, že to v tuto chvíli je ta nejlepší možná. Bylo pro mne nesmírně zajímavé být u pilotování tohoto projektu a snad i trochu pomoci ho do budoucna vylepšit a udělat pro lidi ještě zajímavější.

Eva Hladíková - Evka (účastnice Plšíka, vedoucí střediska Bílý Albatros Praha)

„Po absolvování Plšíka jsem si dokázala v daleko jasnějších konturách představit, kam a jak bych chtěla posunout naše středisko. Dostala jsem spoustu inspirace od ostatních, prostoru na přemýšlení, jak to udělat, a v neposlední řadě mentorské rady. Díky Plšíku si teď dokážu snáze zařídit, abych skautingu věnovala tolik času, abych s tím byla spokojená, a zároveň mi ho zbývalo dostatek také na další věci, které jsou pro mě důležité.“

Ondřej Vokál - Vokin (lektor práva na Střepu a vedoucí 1. střediska Kolín)

„Na Střepu mě překvapilo, jak moc to dávalo smysl. Předtím, než jsem sem jel, tak jsem měl obavy, respektive neměl jsem jasno, jestli kurz má smysl. A už po prvním víkendu mi bylo jasno, že to smysl má. Myslím si, že tohle vzdělávání je super, protože spousta kompetencí, které jsou součástí střediskového minima, střediskovým vedoucím, jejich zástupcům a dalším činovníkům ve střediskových radách chybí a tady je doplníme. Také mě potěšilo, jaká tady byla mezi lektory i účastníky pohodová atmosféra.“

Radek Bouda - Šešulka (účastník Střepu a zástupce vedoucí střediska Čertovka Zbiroh)

„Překvapilo mě, kolik starostí střediskoví vedoucí mají, a potěšilo mě, že se dají očividně všechny zvládnout, když má člověk kolem sebe dobrý lidi. Takže o Střepu bych řekl: jeďte tam, naučí vás, jak to všechno zvládnout a nezbláznit se z toho!“

účastníci Střepu 2018 - Liberecký kraj

„Je hrozné (děsivé), kolik toho člověk neví a nedělá ... a měl by! Díky minimálně za to, "že vím co nevím"!:) "
„Přišlo mi, že by kurz obohatil i ostatní činovníky (např. oddílové vedoucí). Proto by bylo fajn do specifikace kurzu více zdůraznit, že kurz je určen prakticky pro všechny činovníky. :)“
„Dalo mi to hromadu informací a motivaci proto se víc na středisku angažovat. To byl můj cíl, se kterým jsem na kurz jela.“
 
 
Pokud máš jakýkoliv dotaz k novému vzdělávání pro vedoucí organizačních jednotek,  neváhej a napiš  :)  koordinátorce projektu Ellie (strediskove-minimum@skaut.cz)
 
 
 Jana Godarová (Ellie)
koordinátorka projektu vzdělávání hospodářsko-organizačních činovníků
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2318x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu