....

Chyba na stránce: 7 + 2 důvody proč jet na lesní školu. Pro ty, kdo si chtějí užít hlubší skauting. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/3728-7-2-duvody-proc-jet-na-lesni-skolu-pro-ty-kdo-si-chteji-uzit-hlubsi-skauting?autologin=1"

7 + 2 důvody proč jet na lesní školu. Pro ty, kdo si chtějí užít hlubší skauting.

7 + 2 důvody proč jet na lesní školu. Pro ty, kdo si chtějí užít hlubší skauting.

Věřím, že každý skautský vedoucí dává svému oddílu ze sebe to nejlepší. Ale každý, kdo dává, musí také někde občas důkladně načerpat. Získat nový skautský elán, novou inspiraci a sdílet zkušenosti s jinými vůdci – zkrátka pořádně si „dobít baterky“. A nejen to.

Skauting je celoživotní cesta a snad každý dospělý skaut či skautka někdy pocítí touhu posunout svůj skauting na vyšší úroveň. Ale kde získat příležitost k zastavení a k hlubší reflexi svého skautingu? Jaké cesty dalšího rozvoje nám Junák nabízí‚ nechceme-li být instruktory? Odpovědí a řešením může být prožití lesní školy.

Proč právě lesní školy? Ty byly kdysi hlavní vzdělávací akcí Junáka pro skautské vůdce a vůdkyně. V posledních pětadvaceti letech ale řadu z jejich funkcí převzaly kurzy všeho druhu. A tak je na místě položit si otázku, jaké je nové poslání lesních škol. Má smysl investovat vzácný čas do této čtrnáctidenní nekvalifikační akce? A v čem je tento formát akce jedinečný a pro Junáka perspektivní?

Je řada důvodů proč na lesní školu jet. Rád bych vám z nich nabídl devět, v kterých jsou lesní školy (podle mých zkušeností) jedinečné a možná nezastupitelné.

 

1) Účastníci.

 

Na „nepovinné“ lesní školy jezdí lidé, kteří chtějí od skautingu více, než jen příslušnou povinnou kvalifi kaci, a intenzivně skautingem žijí. Jsou to už zkušení a stejně naladění vůdcové a vůdkyně. Skauting pro ně není jen jednou životní etapou, ale ideálem hořícím v jejich srdcích. To účastníky velmi silně spojuje. Díky specifickému formátu lesní školy zde vznikají velmi pevná přátelství a trvalá blízká společenství zvaná „kruhy“ lesní školy.

2) Svobodný program.

Díky tomu, že nejde o kvalifi kační akci, není program svázán nutností probrat obsáhlé penzum povinných znalostí. Program je zde speciální, jde mnohem více do hloubky a je přizpůsobený konkrétní sestavě účastníků. Pro nové nápady a přístupy je zde větší prostor než jinde.

3) Atmosféra.

Atmosféra dobré lesní školy je intenzivní a nepopsatelná. Tento zážitek je mimo jiné způsoben radikálním vytržením z každodenního koloběhu starostí a pevným semknutím v jedno intenzivní skautské společenství.

4) Načerpání energie.

Silnou stránkou lesní školy je míra načerpání energie a chuti do skautingu. Specifický prožitek lesní školy spolu se zkušenostmi a novými vztahy zpravidla dá mimořádnou porci energie do mnoha let skautingu. Současně si na lesní škole vůdci mohou odpočinout od role zodpovědného organizátora a užívat si nabízený program jako formu odměny za svoji skautskou činnost.

5) Instruktoři.

Instruktoři a účastníci jsou zde partnery. Účastníci jsou totiž již zkušení vůdci, a proto tu probíhá všestranná výměna zkušeností s respektem ke každému názoru. Rozdíl mezi účastníkem a instruktorem se na lesní škole stírá zpravidla více než jinde.

6) Specializace.

Dalším velkým přínosem jsou specializace různých lesních škol. Například: duchovní rozvoj, záchranářství, manažerské dovednosti, mezilidské vztahy, vodáctví atd. Díky nim se účastník může silně a více do hloubky rozvíjet v daném směru. Společné zaměření lesní školy ještě více sblíží jednotlivé účastníky.

7) Vykročení ze „sociální bubliny“.

Díky intenzivní výměně zkušeností mezi účastníky z celé republiky a díky vícegeneračnímu týmu instruktorů dochází na lesních školách k výraznému vykročení ze „sociální bubliny“ omezené lokálně a věkem. Nové pochopení souvislostí a životní příběhy zkušenějších pomáhají formovat v zralou lidskou osobnost. Další dva důvody by mohly zajímat hlavně vedení středisek a vyšší orgány naší skautské organizace.

8) Celoživotní cesta.

Průměrná doba výkonu funkce vůdce oddílu v Junáku je pouhé 2–3 roky. Sotva se tedy vůdce v praxi „vyučí“ vedení oddílu, už ho (často vyčerpán „syndromem vyhoření“) předává dál. A přitom skvělý vůdce zpravidla „vyzrá- vá“ řadu let. Jak tedy prodloužit „životnost“ vůdců? Nejde tu jen o „postgraduální“ vzdělávání a sdílení zkušeností. Je potřeba rekapitulovat svůj pohled na skauting, načerpat nové nadšení a upevnit v sobě skauting jako celoživotní cestu. To je velký úkol, na který víkendové akce často nestačí. Ale lesní školy mohou v tomto, díky své délce, atmosféře a zaměření, sehrát klíčovou roli.

9) Hlubší zkušenost a širší nadhled.

Všichni si přejeme dostatek kvalifi kovaných a obětavých skautských instruktorů. Instruktorů, kteří jsou nejen dobří pedagogové a odborníci, ale díky své lidské i skautské zralosti jsou osobnostmi, které ostatní všestranně obohacují. K tomuto cíli ale těžko vede cesta zjednodušování podmínek získání instruktorské kvalifikace. Spíše hlubší zkušenost a širší nadhled získaný na lesní a teprve poté instruktorské škole může pomoci k postupnému dozrávání pravého instruktora. Jsem přesvědčen, že urychlením této přípravy více ztrácíme, než získáváme.

JIŘÍ KOLÁŘ – RYS
převzato z časopisu Skauting, 12/2017
 
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 827x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu