....

Chyba na stránce: Skautská nadace Jaroslava Foglara vyhlašuje grantové řízení Střecha 2018 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/3804-grant-skautske-nadace?autologin=1"

Skautská nadace Jaroslava Foglara vyhlašuje grantové řízení Střecha 2018

Skautská nadace Jaroslava Foglara vyhlašuje grantové řízení Střecha 2018

Podporu lze žádat na:

1.Studie na nové stavby kluboven nebo rekonstrukce nových prostor na skautské klubovny.

Cílem je umožnit jednotkám, které uvažují o stavbě vlastní klubovny pořízení prvotní studie stavby. Nadace si je vědoma rizika, že studie nemusí být realizována. Lze žádat o částku 10 000 Kč. Obvyklá cena studie je vyšší (20 – 30 tisíc), je na žadateli, zda doplatí cenu ze svých zdrojů nebo si domluví cenu příznivější. Autorem studie má být osoba s oprávněním na projektovou činnost a současně by nemělo jít o členy vedení OJ (volené i jmenované). Podmínkou je poskytnutí studie (pdf) nadaci a Junáku.

Poskytnutím nadačního příspěvku se nadace nezavazuje k další podpoře.

Oprávnění žadatelé: organizační jednotky Junáka – českého skauta.

Alokace – 100 000 Kč.

Realizace – do konce roku 2018, uzávěrka do 23. 3. 2018

Nedojde-li k vyčerpání alokované částky na studie, bude podpořeno:

2. Matching dárcovských výzev pod hlavičkou Skautské nadace JF ve prospěch pořízení, výstavby, rekonstrukcí a vybavení kluboven a základen pro činnostdětmi a mládeží v duchu skautských ideálů.

Nadace nabízí možnost skautfundingu https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/3578-skautfunding – vytvoření dárcovské výzvy v rámci darujme.cz. Jedná se o prostředek, který umožňuje OJ shromažďovat od svých dárců finanční prostředky na dárcovský projekt. Matching je určité navýšení nebo znásobení získané vybrané částky. Maximální částka činí 10 000 Kč.

Možnosti:

  1. Ke každé vybrané koruně přičíst … Kč, maximálně 1 000 Kč.
  2. Pokud vybraná částka přesáhne … Kč, přičíst ke každé vybrané koruně … Kč, maximálně 10 000 Kč.
  3. Pokud vybraná částka přesáhne … Kč, přičíst na závěr 10 000 Kč.

Výběr možnosti je na rozhodnutí žadatele, umožní nastavení jeho vlastní kampaně.

Nejpozdější rozhodné datum pro matching (stav dárcovského projektu) – 21. 12. 2018.

Alokace bude upřesněna po uzávěrce Studií na nové klubovny (alokace na Studie a Matching celkem 100 000 Kč), uzávěrka 8. 4. 2018. Oprávnění žadatelé – spolky a pobočné spolky pracující s dětmi a mládeží v duchu skautských ideálů.

Přílohy:

Osnova projektu Střecha – studie 2018

Osnova projektu Střecha – matching 2018

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 819x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu