....

Chyba na stránce: 25 let Kaprálova mlýna [procházka historií a současností] - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/4103-25-let-kapralova-mlyna?autologin=1"

25 let Kaprálova mlýna [procházka historií a současností]

25 let Kaprálova mlýna [procházka historií a současností]

24. září 1993 byla podepsána nájemní smlouva mezi manželi Kaprálovými a Brněnskou radou Junáka o pronájmu Horní mlýna na Říčce na 99 let za symbolickou 1 Kč/rok. Čtvrtina století je příležitost k ohlédnutí.

Někdy koncem jara 1993 přichází z Ameriky nabídka na předání bývalého mlýna v údolí Říčky v těsném sousedství Brna. Členové okresní rady si jedou místo prohlédnout.

Začátkem září se koná první roverská brigáda a o 14 dnů později navštěvují svůj bývalý domov Karpálovi, aby ho pronajali na 99 let skautům.

Přes zimu je opraven byt pro bydlení správce. Má sice 90 m2, ale v zimě je obyvatelná pouze kuchyň s kamny. Na velikonoce 1994 se na mlýn stěhuje Ještěr se Sojkou. Prvním „vybavením“ správce je křída – při každém dešti vyrážím prolézat půdní prostory a dělám si značky, kudy do budovy zatéká.

V létě 1995 táboří na mlýně 14 dnů první skupina belgických roverů. Venku je vybudován suchý záchod.

V létě 1996 se koná první Fonticulus, původně začal v típkách, ale špatné počasí zahání účastníky do prázdných pokojů. Provizorním rozvodem vody hadicemi je zprovozněn jeden kohoutek a jeden záchod. V pokojích jsou budovány palandy a jsou přidány lokální kamna. Nocleh stojí 10 Kč, ale pro brigádníky je zdarma.

Od roku 1997 je studenty obydlena garsonka budována původně pro potřeby bratra Zdeny Kaprálové. Mlýn se stává zázemím pro VŠK Dýchánek.

V roce 1998 se zde koná ČLK Rozrazil, který je spjat s mlýnem až do roku 2010.

V roce 1999 dochází ke střídání na postu správce, na mlýn přichází Honza s Hankou, využíváme civilní službu a na mlýn nastupuje první civilák. Ještěr se Sojkou odchází z mlýna se třemi dětmi. Obsazenost mlýna se blíží 1500 osobonocí.

V roce 2000 umírá Aleš Kaprál, postupně se opravují pokoje, které slouží jako vysokoškolské koleje pro další vysokoškoláky. Časem jich tu bude bydlet naráz až patnáct. Irští skauti využívají mlýn jako základnu pro svůj Explorer Belt v ČR.

Od roku 2001 se na mlýně pořádají zabíjačky. Na tuto tradici naváže v budoucnu Mlýnská chasa, jarní a podzimní pracovní víkendovky. Tábořiště za mlýnem slouží v létě pro tábory maminek s dětmi.

V roce 2003 dochází k dalšímu střídání na postu správce, na mlýn přichází Provázek s Pecou. V dalších letech již dokáže mlýn generovat příjmy k pokrytí jednoho zaměstnance. Se skončením základní vojenské služby končí i civilka. Provázek opouští svoji profesi a stává se zaměstnancem – profesionálním správcem. Nemovitost je majetku fyzické osoby, což je na překážku čerpání investičních dotací. Do budovy je prostřednictvím svépomocných oprav vkládáno, co si svým provozem vydělá.

2004 problémy s odpadními vodami vedou k vybudování ČOV a sociálního zázemí ve sklepní části mlýna.

V dubnu 2005 umírá majitelka mlýna Zdena Kaprálová, po jejím pohřbu do rodinné hrobky ve Strmilově navštěvují její dcery asi naposledy svůj rodný dům. Snažíme se je přesvědčit, že jejich soukromé vlastnictví je zásadní překážkou pro získání financí pro rekonstrukci.

Na jaře 2006 se koná další GENS – kurz pro páry, co to spolu myslí vážně. Některé páry přiznávají, že místo je významným mezníkem v jejich vztahu. 

V květnu 2007 je uzavřena darovací smlouva a budova s pozemky přechází do majetku Junáka. Pro zjištění rozsahu rekonstrukce je pozván statik a jeho výrok je nemilosrdný: „Všechno dřevo ven!“ Představa, že bude stačit 20 miliónů na rekonstrukci, se hroutí. Nedřevěný je pouze strop v bývalých chlívech, dnešní jídelně.

Je jasné, že potřebujeme pořádný balík a probíhají rešerže dotačních možností, především z Evropských fondů. Hledáme využití, které bude pro skauty ještě přijatelné, ale současně bude ekonomicky udržitelné. Objíždíme podobná zařízení s cílem inspirovat se. Na podzim 2008 navštěvujeme Rychtu v Krásensku, která slouží jako Středisko ekologické výchovy a kterou vedl Michal. Při loučení řekl: „Já bych věděl, jak to financovat, ale to by to muselo být vaše.“  Hledání finančního zdroje skončilo. Z mlýna bude středisko ekologické výchovy s novým názvem Kaprálův mlýn.

Rok 2009 byl ve znamení přípravy projektu do OP Životní prostředí, osa 7.1 – střediska pro ekologickou výchovu. Dva „konkurenční“ studentské týmy řeší budoucí podobu dispozic a provozu budovy. Výsledek je předán projektantům. Koncem roku se podaří koupit parcely, na které se nevztahovala restituce: přívodní, odvodní náhon a bazén. Michal se stává hlavou týmu a později i skautem.

V lednu 2010 podáváme na MŽP projekt – žádost o finanční podporu. Příprava stála asi jeden milion korun, pokud neuspějeme, bude se jednat o zmařenou investici. Vlastní zdroje projektu činí 10% a v první výzvě je bylo možné započíst hodnotou nemovitosti. Že se podmínky změnily, se dozvídáme asi měsíc po podání projektu. Potřebujeme další 4 miliony vlastních zdrojů! V květnu jedeme do KISC na seminář středisek SCENES. Cestou se dozvídáme o podpoře projektu.

Dalších 12 měsíců řešíme výběrová řízení, dokončení prováděcí dokumentace a zdroje pro vlastní financování. Od začátku roku 2011 probíhá demontáž vnitřního vybavení budovy, likvidace všeho, co se za 15 let vybudovalo. Mlýn navštěvuje delegace kraje. Opatrně našlapujeme kolem finanční podpory, když se ukáže, že nám stačí jen dva miliony v průběhu dvou roků a otevírat budeme před volbami, máme vyhráno. 31.5.2011 předáváme staveniště. Souběžně se připravují budoucí programy pro školy. Další krize nastává ke konci roku. Je prostavěno asi 12 milionů a stále nemáme rozhodnutí o přidělení dotace. Vše se v dobré obrátí po osobní intervenci Jirky Navrátila na MŽP.

1.9. 2012 je Kaprálův mlýn slavnostně otevřen. První dva roky jsou podporovány mzdy pedagogických pracovníků. Celkové náklady dosáhly 52,5 milionu Kč. Noc ve vlastním spacáku stojí 130 Kč, skautům se to moc nelíbí. ČLK Rozrazil se na mlýn nevrací a dodnes není základna letním zázemím lesní vzdělávací akce.

V prosinci 2012 přebírá provoz nově zřízená ZvOJ Kaprálův mlýn. Postupně nabíhá provoz. U Nadace Vodafone vyhráváme divokou kartu Roku jinak a přichází na rok Tom. Vytváří objednávkový systém a grafiku propagačních materiálů. Výsledky jeho práce využívá mlýn dodnes.

V roce 2013 se na mlýně koná celostátní Svojsíkův závod a poskytované ubytovací služby získávají značku regionální produkt Moravského krasu. Hledá se optimální složení profesionálního týmu Kaprálova mlýna.

Od roku 2014 patří mlýn mezi SCENES a na provozu se podílí dobrovolníci v rámci Evropské dobrovolné služby z východních států Evropy. Zázemí dobrovolníků tvoří samostatný domek z dřeva a slámy, s jehož kostrou se začalo v roce 2012 a v roce 2014 se podařilo získat dotaci pro jeho dokončení.

V roce 2015 se mlýn prezentuje na WSJ v Japonsku, je dokončen domek pro dobrovolníky a koná se zde první mezinárodní akce – Konference manažerů evropských základen. Dostáváme se do podvědomí jako skautská základna evropského významu.

Mezinárodní vrchol přichází v roce 2016, hostíme světový skautský seminář WOSMu o eko-výchově a současně setkání SCENES center. Michal přebírá od švédského krále ocenění Messenger of Peace. Díky ÚLŠ se mlýn dostává do většího povědomí skautských kurzů. Za rok je poskytnuto 15 tisíc osobonocí. V rámci strategického plánování potvrzuje Michal záměr vedení základny do budoucna předat. Hledání nástupce ze skautských řad se nedaří.

Obrat jednotky v roce 2017 dosahuje 7 milionů Kč se ziskem přesahujícím 10%. Po většinu roku je značný převis poptávky po ubytovací kapacitě Kaprálova mlýna. Je splacena provozní půjčka, kterou poskytlo ústředí Junáka na rozjezd.

Letošní rok je ve znamení sázení lip. Tu mlýnskou zasadil na Den Země velvyslanec USA. Vše nasvědčuje tomu, že počty poskytnutých výukových programů  a osobodnů budou rekordní.

Děkuji všem, kdo jste se na této jízdě podíleli a nadále podílíte.  

Ještěr

předseda Rady Kaprálova mlýna

www.kapraluvmlyn.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1413x

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu