....

Chyba na stránce: Těžký život člena revizní komise - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/4180-tezky-zivot-clena-revizni-komise?autologin=1"

Těžký život člena revizní komise

Těžký život člena revizní komise

Co si budeme povídat, být členem revizní komise je dřina. Každotýdenní nálož práce, přesčasy, mizerný plat. Nadřízený vás nepochválí, kolegové se vás straní a co je nehorší – víš, že je tvá práce zbytečná a nikomu nemůže pomoci. Prostě bída.

Ahoj, říkají mi Vlče a mám o trochu více než stránku prostoru na to, abych ti ukázal, že je první odstavec plný nesmyslů a že funkce v revizní komisi rozhodně není zbytečné, otravná, ani zatěžující.

Začneme od začátku – být členem revizní komise (RK) není dřina – ano, je to zodpovědná pozice a ne jen titulek ve skautISu, avšak není to „práce“. Obyčejný revizák na průměrném středisku má za rok práce na 5 odpolední. Jednou zkontroluje dotovanou akci, podruhé tábory, potřetí celkové hospodaření střediska – počtvrté zkontroluje nápravu nedostatků a popáté dojde na střediskovou radu oznámit výsledek roční práce RK. Toto je minimum, můžeš samozřejmě (a je to vhodné) chodit na každou střediskovou radu, kontrolovat průběžně a ještě se jezdit vzdělávat, ale fungování v RK rozhodně není každotýdenní práce. Tři roky krát pět odpolední, to máme krásných 15 dní, které za svoji funkci budeš revizím věnovat. A jste na to tři!

A co se kolegů a „nadřízených“ (v uvozovkách proto, jak absurdní je to označení v našem hnutí) týče, vždyť to jsou hospodáři střediska, vedoucí a zástupce střediska a členové střediskové rady. Všechno lidí, kteří pokud chápou, co je účelem RK, její pomoc spíše uvítají. A pokud hospodáři/vedoucímu střediska opravdu záleží na tom, aby nebyl chod střediska ohrožen např. problémy s finančním úřadem, je v jeho nejlepším zájmu vycházet RK vstříc. Od tebe se na oplátku čeká nestrannost, přesnost a pochopení. A především, revizní komise nemá kárat (rozšířený to předsudek v naší organizaci), má poukazovat a zároveň pomáhat. Není pro středisko nic horšího než RK, která rok co rok podepisuje nachystané papíry o tom, že revize proběhla v pořádku, aniž by se na cokoliv podívala. Středisko tak odhazuje štít, který mu byl nabídnut. RK je stejně důležitou součástí kolektivu střediska jako zpravodajové nebo volení členi – to, že přímo nepracují s dětmi, z nich nedělá někoho „mimo“!

Nakonec k té zbytečnosti – tvá činnost v RK napomáhá tomu, že se vedoucí oddílu a jejich rádci nemusí strachovat, že by nebyly prostředky na činnost, že dar, který tak pracně sháněli, bude správně zaúčtován a že na táboře všechny peníze zaúčtovali správně. Nemusí o tom ani přemýšlet. Zeptej se 14 letého rádce, k čemu je RK. Málokterý to bude vědět, avšak to je úkon všech RK. Tišší strážci, bedlivě pozorující, čekající na chybu, aby na ni mohli upozornit a pomoci hospodáři k nápravě. Nikdy neber revizní kontrolu jako rutinu – ber ji jako zodpovědnou činnost, kterou pomáháš chránit středisko před problémy a kterou můžeš ulehčit spánek vedení střediska (vědomím, že je tu ještě někdo, kdo dává pozor na chyby a omyly).

Rád nazývám revizáky „dobrovolníky v dobrovolnické organizaci“, protože je náplní jejich činnosti kontrola práce jiných dobrovolníků. Jestli jsi v revizní komisi nově, nebo o ní přemýšlíš na příští sněmy, neváhej. Neslibuji ti zábavu, neslibuji ti adrenalin, avšak je to smysluplná pomoc středisku s minimem vynaloženého času.

Příjemné kontroly přeji, se stiskem levice,

Vlče
člen pracovní skupiny pro vzdělávání revizních komisí
 
Tento článek je součástí střípků pro Revizory.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 864x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu