....

Chyba na stránce: Chceš být skautským profesionálem na největší české základně? Přihlas se do výběrového řízení na pozici ředitele/ky Kaprálova mlýna. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/4322-reditelkm?autologin=1"

Chceš být skautským profesionálem na největší české základně? Přihlas se do výběrového řízení na pozici ředitele/ky Kaprálova mlýna.

Chceš být skautským profesionálem na největší české základně? Přihlas se do výběrového řízení na pozici ředitele/ky Kaprálova mlýna.

Kaprálův mlýn je největší skautskou základnou v České republice. Byl rekonstruován jako středisko ekologické výchovy, což znamená, že sem jezdí školy na pobytové programy o přírodě Moravského krasu a ekotechnologiích. Jedná o se zvláštní organizační jednotkou Junáka s desítkou profesionálních zaměstnanců a obratem okolo 7,5 mil Kč. Rozsah činnosti ilustruje 16,5 tisíce noclehů a 30 tisíc účastníkohodin programů poskytnutých mlýnem v roce 2018.

 

Kaprálův mlýn je velmi aktivní v mezinárodním skautingu. Patří k vůdčím základnám sítě SCENES, je členem v Goose network a úžeji spolupracuje s řadou dalších evropských skautských základen. S provozem mlýna pomáhají zahraniční i tuzemští dobrovolníci.

Předání funkce ředitele připravujeme od konce roku 2016 z důvodu rostoucího angažmá Michala Medka na Masarykově univerzitě a v rodinné firmě. Rada Kaprálova mlýna se proto rozhodla vypsat výběrové řízení na pozici ředitele/ky, samotné předání funkce by mělo proběhnout do konce roku 2019.

Podrobnější informace a zadání do prvního kola výběrového řízení zájemci obdrží od předsedy Rady Kaprálova mlýna, Ivo Brzobohatého po zaslání životopisu a motivačního dopisu na jester@skaut.cz.

Výběrové řízení je dvoukolové, první kolo probíhá korespondenčně do 28. února 2019, druhé kolo proběhne osobně v sobotu 23. března 2019 na Kaprálově mlýně. Nástup do pracovního vztahu se očekává nejpozději k 1. 10. 2019. Členství v Junáku ani občanství ČR nejsou podmínkami účasti ve výběrovém řízení. Vyhrazujeme si právo nezaslat podklady k prvnímu kolu řízení uchazečům, které výběrová komise vyhodnotí jako nevhodné kandidáty. Zaslané osobní údaje zájemců budu sloužit výhradně pro účely výběrového řízení, pokud nebude v jeho průběhu se zájemci dohodnuto jinak.

Konzultace zájemcům rádi podají:

                Ivo Ještěr Brzobohatý, jester@skaut.cz, +420 724 996 200

                Michal Medek, michal@skaut.cz, +420 604 863 167

Jak práci na pozici ředitele Kaprálova mlýna vidí ředitel stávající?

Je to především práce týmová a pestrá. Řekl bych, že právě lidé okolo mlýna, jejich invence, pracovitost a tvořivost jsou základem úspěchu této výjimečné skautské instituce. Mlýn je umístěn v nádherné přírodě Moravského krasu a přitom kousek u Brna, což vytváří ideální podmínky pro školy i skautské akce. Skvělá budova i místo by ale nebyly nic bez týmu, který je dokáže oživit. Myslím, že ve všech lidech, kteří mlýnem prošli, ho kousek zůstal a rádi se sem vrací.

Pestrost se projevuje v několika ohledech. Jednak práce na mlýně umožňuje potkávat spoustu lidí z různých zemí a inspirovat je dál na jejich životní pouti, stejně jako přenášet inspiraci odjinud do České republiky. Je pestrá i svojí náplní, protože poměrně malý tým musí zvládnout vše od výuky pro školy přes provoz základny až po zajištění finanční udržitelnosti a PR. Činnost mlýna se mění během roku, čímž se vyhýbáme rutině. A v posledku je pestrá otevřenými horizonty, které nabízí v podobě příležitostí k rozvoji základny i v programové oblasti.

Ředitel musí tyto horizonty vidět, ale zároveň nezapomínat, že je potřeba uklidit dvůr, pečovat o zahradu, vytvářet finanční rezervy na budoucí opravy a že musí vše klapnout v programu, který právě běží. Na rozdíl od jiných neziskovek podobného zaměření šéf mlýna nemusí být fundraiser a žít v úzkosti o finanční přežití organizace – mlýn si na svůj provoz dokáže vydělat.

Moc bych si přál, aby pro příštího ředitele byl Kaprálův mlýn tím, čím byl pro mne a mé předchůdce: osudem a láskou, nikoliv zaměstnáním.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2872x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu