....

Chyba na stránce: I have a dream - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/4400-i-have-a-dream?autologin=1"

I have a dream

I have a dream

Je potřeba mít sny. Nová věc či akce nevznikne, pokud někdo nevysloví prvotní myšlenku, nepřijde s nápadem, snem. Bylo by skvělé, kdyby každé skautské středisko, okres či kraj mělo svého snílka. Člověka nebo partu lidí, kteří se nebojí něco udělat. Jinak. Nově. Možná bláznivě, ale s nadšením.

 
Díky takovým snílkům/vizionářům toho existuje mnoho. Přestože to ve chvíli, kdy se snem přicházejí to nemají lehké. Když člověk přijde s myšlenkou dělat něco jinak, mají často ostatní strach. Je-li však idea nosná a přináší potřebné odpovědi či řešení, najde dostatek podporovatelů. Díky několika snílkům, kteří měli vizi roveringu, se už mnoho let setkávají mladí z celé republiky a účastní se série přednášek zajímavých osobností během jednoho prosincového víkendu. Obdobně vznikl koncept zcela jiného způsobu vzdělávání než bylo do té doby obvyklé. Nebo možná v něčem jednodušší myšlenka bláznivé akce - spát jeden únorový víkend s desítkami lidí pod vlastnoručně postavenými iglú. Tyhle nápady už víc než 20 let prověřuje čas a zdají se být stále dobré. Stejně tak o něco mladší velké setkání roveru a rangers s různorodým programem. A jsou i čerstvější sny, které nacházejí stále širší podporu. Třeba starost o skautskou historii a šíření myšlenek skrze místo otevřené všem. Sama jsem u zrodu těch akcí nebyla, ale věřím, že to mohlo být právě tak, že někdo přišel s převratnou vizí či zdánlivě bláznivým snem, který byl odpovědí na nějakou dosud nevyřčenou potřebu. A ze setkání pro pár desítek či malých stovek účastníků, se během let postupně staly akce opravdu velké!
 
Tak jako bych si přála, aby každé středisko mělo svého snílka, tak bych si přála, aby mělo i svého realistu, tazatele a možná trochu bručouna. Ty, kteří mohou být z pohledu snílka nudní, bojácní a přízemní. Je to často nevděčná, ale potřebná role. Oni jsou těmi, kteří snílkovi kladou otázky. Nepříjemné otázky. Proč bychom tuhle akci měli dělat my? Co nám to přinese? Co to přinese účastníkům? Je tahle akce tím správným prostředkem? Neexistuje jednodušší a bezpečnější cesta, jak dosáhnout toho, co chcete? Chudák snílek to má těžké. I pokud je přesvědčí, že to má smysl a je to nejlepší možný způsob, tak přijdou další otázky. Kdo to bude dělat, co nás to bude stát a kdo to zaplatí? Co když se to nakonec nepovede?
 
U malé střediskové akce lze jít do přiměřeného rizika. Roveři si vymyslí nějakou akci sami pro sebe a bude-li dostatečně bezpečná, ať do ní jdou. Nebo někdo přijde s nápadem na akci pro celé středisko či další skauty nebo i veřejnost. Riziko se zvětšuje, je třeba více se ptát a nechávat se přesvědčit, že to je dobrý nápad. Čím větší akce - v počtu lidí, zapojených organizaci či veřejnosti, tím je třeba více zvažovat její realizaci.
 
Pak jsou akce, které mají celostátní rozměr a jsou pod hlavičkou Junáka - českého skauta. Tím, kdo tu mnohá rizika zvažuje, je výkonná rada Junáka. Její členové a členky jsou v té nevděčné roli, protože na nich bude i řešení případných potíží. Není jednoduché najít týmy dobrovolníků, kteří dokáží velké akce uspořádat. Většinou se ale daří. Děláme akce pro stovky až pár tisíc českých skautů a skautek. Občas jsou to i mezinárodní setkání (CEJ, Intercamp). Ze všech těchto akcí máme mnoho zkušeností, některé draze vykoupené. Z některých jsme se dokázali poučit, jiné ještě na své vytěžení čekají. Umíme jako organizace dělat velké věci.
 
Nemusíme si dokazovat, že se zvládneme poprat s nesrovnatelně větší výzvou. Je možné, že bychom to dokázali. Nastartovali jsme však před lety proces posunu Junák - českého skauta, a přestože tato Strategie má v názvu rok 2022 už nyní víme, že je mnoho oblastí, kam naše síly máme napřímit i poté. V následujících deseti letech nás čekají velké výzvy - třeba jak udržet v rostoucí organizaci kvalitu nabízeného programu.
 
Výkonná rada svůj postoj k projektu Svojsíkův sen zveřejnila v minulém týdnu. Uplynulý víkend jsem i já podpořila svým hlasem usnesení Náčelnictva, se kterým se plně ztotožňuji.
 
“S ohledem na extrémní náročnost, zdroje, které by si vyžádalo a které by chyběly jinde, i naprostou nesouměřitelnost s projekty dosud Junákem - českým skautem uskutečněnými, dále pak na absenci pojmenování smyslu a přínosu, Náčelnictvo nepodporuje záměr pořádání Světového skautského jamboree v Česku.”
 
Kristýna Menclová - Tynus
členka NJ
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 988x

Práce s článkem

4
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu