....

Chyba na stránce: Národní skautské jamboree v roce 202x? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/4405-narodni-skautske-jamboree-v-roce-202x?autologin=1"

Národní skautské jamboree v roce 202x?

Národní skautské jamboree v roce 202x?

Vzhledem k tomu, že se Výkonné radě nepřihlásil ve stanoveném termínu žádný tým, který by měl zájem o pořádání Národního skautského jamboree v roce 2020, Výkonná rada rozhodla o nepořádání NSJ v roce 2020.

Výkonná rada je přesvědčena, že Junáku - českému skautu dlouhodobě chybí celostátní akce pro skautský věk a že Národní skautské jamboree by pomohlo naplňovat cíle podstatné pro další rozvoj skautingu v zemi. Rozhodla se proto uspořádat Národní skautské jamboree právě pro tuto věkovou kategorii. 22. listopadu byla vypsána výzva směřující k nalezení organizačního týmu pro akci, která by se konala v roce 2020.

31. ledna skončila možnost přihlášení se a bohužel se nenašel tým, který by tuto výzvu přijal. Výkonná rada si celou dobu byla vědoma velké zátěže na případný pořádající tým v krátkém čase, byla ostatně varována nemalým počtem sester a bratří se zkušeností s pořádáním velkých akcí, že se jim pro rok 2020 nejeví uspořádání proveditelné. S tímto vědomím jsme se rozhodli výzvu zveřejnit, i s rizikem, že se vhodný tým nepřihlásí. V souladu s předem stanoveným postupem upustila Výkonná rada od záměru pořádat Národní skautské jamboree v roce 2020.

Výkonná rada nadále pokládá uspořádání Národního skautského jamboree za prospěšné pro podporu práce s výchovnou kategorií skautek a skautů, stejně jako pro posílení družinového systému. Proto bylo rozhodnuto o posunutí termínu konání do let 2021-2023 s tím, že výzva je v tuto chvíli otevřená bez termínu pro přihlašování. Parametry a cíle akce, která byla plánovaná na rok 2020, jsou k nahlédnutí v tomto článku. Programové cíle akce mohou být pozměněny v závislosti na termínu konání akce, aby vhodně reflektovaly vývoj programových nástrojů. Zájemci o pořádání se mohou ozvat zahraničnímu zpravodaji Fišerovi na email narodnijamboree@skaut.cz, se kterým mají možnost prodiskutovat svou vizi pořádání akce.

Vojtěch Olbrecht - Fišer
zahraniční zpravodaj Výkonné rady

Barbora Tichavová - Rozárka
zpravodajka Výkonné rady pro program

Eliška Trnková - Upírek
koordinátorka velkých akcí pro Výkonnou radu

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1095x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu