....

Chyba na stránce: Významný milník. Seznamte se s návrhem Kodexu jednání dospělých - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/4433-seznamte-se-s-navrhem-kodexu-jednani-dospelych?autologin=1"

Významný milník. Seznamte se s návrhem Kodexu jednání dospělých

Významný milník. Seznamte se s návrhem Kodexu jednání dospělých

V prosinci jsme vás informovali o tom, že Junák - český skaut již nějakou dobu cíleně řeší problematiku psychického bezpečí holek a kluků v našich oddílech. Dnes vám představujeme jeden z významných milníků práce na tomto poli, seznamte se s návrhem Kodexu jednání dospělých.

Kodex jednání dospělých má být nástrojem, který pojmenovává nejobecnější principy, na kterých je třeba stavět bezpečnou atmosféru v oddílech a v celé organizaci. Nástroj, který bude východiskem pro hledání odpovědí na konkrétní situace z oddílového života. Může být také východiskem pro tvorbu zvažovaných navazujících nástrojů v oblasti ochrany a bezpečí dětí (např. článků, tzv. safecards pro děti i dospělé, programů apod.).

Kodex sestavila pracovní skupina pro ochranu a bezpečí dětí, která je složena zejména z řad skautů odborníků - dětská lékařka, krizové interventky, pedagogové, terapeutka a další. Představuje ho nyní jako návrh určený k další diskusi. Naším cílem je představit dospělým členům organizace kodex, umožnit jeho správné pochopení, získat zpětnou vazbu na jeho srozumitelnost a ucelenost a vést společnou diskusi o tom, jaké má být jeho finální znění a také případný budoucí status. Jsme přesvědčeni, že to nejcennější, co může kodex přinést, je samotné otevření vědomé diskuse o tom, jak se nám daří zajistit v našich oddílech bezpečnou atmosféru a jak k tomu každý z nás přispívá.

S ohledem na výše zmíněné cíle vám nabízíme tyto způsoby, jak s kodexem naložit:

  • Budete ho chtít představit u vás na středisku / na setkání činovnic a činovníků apod. -  Napište nám na bezpeci@skaut.cz a my k vám po dohodě přijedeme zrealizovat program, v rámci kterého kodex představíme a budeme se bavit o tom, jak se projevuje ve skautské činnosti.
  • Budete ho chtít představit stejně jako v bodě výše a máte někoho se slušnou lektorskou zkušeností / někoho ze souvisejících oborů (psycholog, dětský lékař atd.) - Napište nám na bezpeci@skaut.cz a po domluvě vám pošleme zpracované podklady pro to, abyste si workshop ke kodexu mohli zrealizovat sami. K tomu vám nabídneme telefonickou či skypovou konzultaci k programu předem.
  • Kodex si přečtete a třeba v diskusi pod článkem nám dáte zpětnou vazbu, jak je pro vás srozumitelný, co vám zde popř. chybí apod.

Velmi doporučujeme věnovat kodexu čas s dalšími dospělými ve vašem středisku, na kurzu ap. Naše dosavadní zkušenost říká, že na první přečtení se zpravidla jeví jako jednoznačný a popsané principy zjevné a nezpochybnitelné. Když si ale začneme povídat o tom, co konkrétně to znamená, jak se kodex zrcadlí v naší skautské činnosti, rychle zjišťujeme, že je zde mnoho témat k diskusi. Vyplatí se neopomenout ji.


 

>> Kodex jednání dospělých <<

 www.skaut.cz/bezpeci

Pokud vás téma ochrany a bezpečí dětí zaujme, můžete nahlédnout do nové sekce Křižovatky, kterou jsme k tématu připravili a dále ji budeme rozšiřovat. Nyní zde najdete další související články pro dětské i dospělé členy, které dosud vyšly, širší kontext a plány v tématu, nabídku vzdělávacích programů, které si u nás můžete objednat, a další.

Co bude následovat

Krok číslo jedna - kodex představit a začít o něm v organizaci diskutovat tak, aby lidé pochopili jeho smysl a význam pro skautskou činnost. Právě zahájeno.

Krok číslo dvě - na základě posbírané zpětné vazby, podnětů z diskusí napříč organizací připravit návrh finálního znění a formálního ukotvení kodexu.

Krok číslo tři - ústřední orgány schválí kodex a jeho status.

Realizaci kroků dva, tři předpokládáme zhruba za rok, v současné době Náčelnictvo zvažuje také zařazení tématu do předsněmové diskuse.

Mluvíme-li o způsobu ukotvení či budoucím statutu kodexu, máme na mysli to, jak s ním bude organizace do budoucna pracovat. Domníváme se, že minimalistickou cestou je to, aby se s kodexem seznámili lidé u vůdcovské zkoušky. Dalších variant je celá řada - od toho, že s kodexem se bude muset seznámit jakýkoliv dospělý, který přichází do kontaktu s dětmi v oddílech (tedy např. člověk, který jede pomáhat na tábor do kuchyně), přes to, že kodex bude součástí přihlášky dospělého člena apod.

Těšíme se na společný dialog nad kodexem.

za pracovní skupinu k ochraně a bezpečí dětí
Bára Tichavová - Rozárka, zpravodajka pro program

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1343x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu