....

Chyba na stránce: Skautfunding - první milion. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/4488-skautfunding-prvni-milion?autologin=1"

Skautfunding - první milion.

Skautfunding - první milion.

Skautská nadace JF zprostředkovává organizačním jednotkám Junáka možnost využít darujme.cz k vlastním dárcovským projektům. Celková vybraná částka právě přesáhla 1 milion Kč.

Skauti se tradičně účastní nejrůznějších sbírek, ale zatím si moc neumíme říct o peníze sami pro sebe. Možnost pro změnu nabízí Skautská nadace Jaroslava Foglara.

Na jednom skautském semináři jsem přednášel o fundraisingu a zeptal jsem se přítomných, kdo daroval v loňském roce peníze. Skoro všichni zvedli ruku. A pak měli nechat ruku nahoře ti, kdo darovali peníze skautům. Zůstaly nahoře tři ruce. Přestože neváháme věnovat skautingu většinu svého volného času, existují nějaké zábrany proč nedáváme skautingu také peníze, přestože darování peněz jiným je pro nás běžné. Hlavní důvod je asi ten, že si o ně sami neřekneme. Míváme omezující pocit "žebrání". Ale žádat o peníze je zcela normální, dělají to tak stovky jiných organizací a my máme na svojí straně kromě vlastních a bývalých členů také rodiče našich členů - desítky tisíc potenciálních dárců.

Skautská nadace JF nabízí organizačním jednotkám skautfunding - využití darujme.cz bez nutnosti vlastní registrace na tomto portálu. Nabídka nadace vychází z předpokladu, že OJ nemají potřebu ani kapacitu pro soustavný fundraising, ale občas mají konkrétní potřebu financování nějakého projektu, nejčastěji se jedná o klubovny.

První projekt Den pro Orlovy byl spuštěn v červnu 2017 a vybral 19 600 Kč od 58 dárců. Na základě získaných zkušeností byl skautfunding nabídnut organizačním jednotkám a v prvním roce se podařilo vybrat 310 tisíc. V polovině dubna 2019 (17.4.), tj. za necelé dva roky, byl vybrán milion. Tato částka je rozdělena mezi 26 projektů, z toho 9 již je ukončených. První milion je složen z 1247 darů. Darujme.cz umožňuje i pravidelné měsíční dárcovství. Několik stálých podporovatelů má Skautský dům v Mostě.

Aktuálně se nejvíc vybírá na světové jamboree. Každý jamoddíl má svůj dárcovský projekt. Jednotliví účastníci mají možnost vytvářet dárcovské výzvy ve svůj prospěch a v okruhu svých kamarádů  žádat o podporu svojí účasti na WSJ. Dárcovských výzev je aktuálně 15, ty nejlepší dokázaly vybrat třetinu účastnického poplatku. Jsou však i výzvy zatím bez podpory. Celé darujme.cz je především prostředek – jednoduchá web stránka doplněná o platební bránu, oslovení potenciálních dárců je na každém jednotlivci a jeho nejbližším skautském okolí.

Jak může vypadat úspěšný projekt lze předvést na projektu Maringotka na tábořiště střediska Duha. Projekt se blíží k cílové částce /Pozn. projekt skončil 24.4., tlačítka měl nastaven na 200 Kč - použito 10x, 500 - 13x, 1000 - 31x a 2000 -9x, zbytek jiné částky, největší dary 7 000 a 10 000 a vybral celkem 76 350 Kč/.

Jeho úspěšnost spočívá:

- popis projektu obsahuje příběh

- projekt je zcela konkrétní, obrací se na blízký okruh dárců, kteří příběh znají

- je realisticky nastaven výší cílové částky i dobou trvání

- je to již druhý dárcovský projekt střediska, poprvé středisko vybíralo na koupi tábořiště, dárci ví na co šly jejich peníze minule, opakování žádosti o dar je spíše výhodou

- zmiňuje vlastní zdroje a vlastní práci 

- je v časově blízkém horizontu

- jedná se o využití fundraisingové příležitosti, středisko by asi bylo schopné koupit maringotku z vlastních rezerv, ale dárci raději podpoří konkrétní projekt než běžný provoz střediska

A jak hodnotí  dárcovské projekty  vůdce střediska Duha Brno br. Chem?

"Přispívají nám hlavně rodiče, ale sem tam se objeví i někdo, kdo je mimo naše blízké okolí. Výzvu je tedy dobré podpořit tím, že je vidět na vývěsce, letáčky na akcích, na kterých se podílíme apod. Na letáčky je dobré dát odkaz na výzvu v zapamatovatelné podobě - my jsme na letáky zvolili skauti.jdem.cz a předtím skaut.jdem.cz . To jdem.cz jsem zvolil i podle toho, že nějaké bit.ly je odtažité, kdežto "jdem" je skoro jako skautské heslo.

Rodiče vnímají, že 700 Kč co vybíráme na rok za registraci je hodně pod cenou běžných kroužků, takže přibližně 1/3 rodičů je ochotna jednou za čas přispět cca 500 - 1500Kč.

Dárci rádi akceptují nabídnutou částku a všichni, kteří nejsou zároveň členy střediska a realizačního týmu kolem záměru, darují 500 Kč a více - příště tam nabízet tlačítko 200 Kč  již nebudeme.

Opakovat často prosbu přes darujme.cz by pravděpodobně bylo kontraproduktivní, ale to, že jsme ji zopakovali zhruba za 1,5 - 2 roky mělo spíše dobrý vliv - lidi si zvykli, že se takto dá přispět a baví se o tom i mezi sebou.

Důležité je dle mého zmínit v záměru to, že už jsme udělali velký kus práce a potřebujeme výpomoc - pouze na darech to nesmí záviset.

S tím souvisí i to, že by středisko mělo mít v rezervách na záměr ušetřeno i bez darů. Dary by měly pomoci nečerpat z rezerv. Dává to pak větší pocit volnosti organizačnímu týmu (střediskovému vedení) a všichni mají přirozenou chuť se podílet na propagaci, než když dostanou na střediskové radě úkol typu: Každý oddíl musí přivést několik dárců a alespoň 10 000 Kč. 

To, že se jednou za dva roky objeví výzva s prosbou o finanční pomoc, přitáhne i mimořádné dárce. Když jsme nic podobného nedělali, nikdo se sám od sebe neozval, že nám chce přispět na činnost. V posledních dvou letech se na mne obrátilo asi pět dárců, kteří nám něco dali či chtějí dát i mimo tuto výzvu.

Z obecného pohledu vnímám jako velmi důležité, že se jako skauti účastníme mnoha folklórních a veřejných akcí a lidé nás vnímají jako jeden z asi tří čtyř spolků, kteří v našem okolí tvoří základ společenstva, které samo od sebe organizuje posvícení, masopusty, hody, karnevaly a podobné primárně neskautské společenské vyžití."

 

Kromě darujme.cz využívá Junák kampaně na Hithitu. Porovnání obou způsobů je v následující tabulce:

hithit.com darujme.cz
crowdfunding skautfunding
příjmy tržba / dar??? dar
cílová částka závazná, min. 50 tis., motivující orientační, lze měnit, není minimum
dosažení cílové částky cílová částka - vše nebo nic co se vybere
náklady - provize 9% + DPH (do 200 tis.) 2% (doplácí SNJF)
náklady - odměny pořízení a distribuce odměn nejsou
hlavní -  vedlejší činnost dle povahy neřešíme - dar na podporu hlavní činnosti
odměny jsou motivační nejsou - dar je bez protiplnění
osobní data jen pro distribuci odměn ano, patří provozovateli, lze pro další FDR
daně, DPH může jít o zdanitelný příjem, nejasné dar - osvobozeno
potvrzení daru je problematické, FÚ nemusí uznat ano, automatizováno
dostupnost více portálů, schválený projekt u nadace obratem, + schvalování 2%
vybrané částky stovky tisíc desítky tisíc
úspěšnost  projektů v Junáku zatím 6 ze 7, jinak cca 20% co se vybere
doba trvání  max. 45 dnů volitelná, lze prodlužovat
trvalé příkazy ne ano, jsou možné projekty na dobu neurčitou
zapojení  lidí nutná týmová práce a plánování kampaně zvládne i jednotlivec, tým a plán je lepší 
počet skautských projektů 7 (1 neuspěšný) 26
vybraná částka 2,6 milionu Kč 1 milion Kč (10/2019 již 2,4 milionu Kč)
provize z vybrané částky cca 250 000 Kč zaplaceno portálu 20 000 Kč - dorovnáno nadací OJ

 Dar je bez protiplnění, dárcům můžeme a máme poděkovat a pokud s tím souhlasí i veřejně, ale v rámci žádosti o dar neslibujeme žádné protiplnění. V rámci darujme (skautfundingu) je v podstatě uzavírána darovací smlouva, u hit-hitu (crowdfundingu) se jedná nejspíše o budoucí kupní smlouvu, případně budoucí smlouvu o reklamě. Odměny typu "dobrý pocit" (tj. bez hmotného protiplnění) přináší nejistotu správného posouzení a zaúčtování. Odpověd na otázku kam to patří sám neznám. 

Děkuji za Skautskou nadaci Jaroslava Foglara všem dárcům, kteří jste podpořili některý z projektů. První milion nás naplňuje optimismem. V celkových potřebách OJ se sice jedná o kapku v moři, ale jsou to vlastní zdroje, se kterými se zodpovídáme jen svým vlastním dárcům (na rozdíl od dotací). 

Pokud chcete být obdarování (fianančně podporováni) je zapotřebí o dary požádat. Nejhorší, co se vám může stát, že nic nedostanete. Pokud si však o dary nepožádáte, máte totéž téměř jisté. Skautfunding je nabídnutou příležitostí, technickým prostředkem. Oslovování dárců bude vždy hlavně na vás. Příklad střediska Duha ukazuje, že na dárce lze překlopit alespoň jednu pětinu členů střediska (z řad rodičů a dalších příznivců) a každý dárce věnuje řádově 1000 Kč.

U projektu "Oslavte s námi 10 let oddílu" darovalo 60% rodin, které jsou zastoupeny v oddíle se 43 členy a celkově darovali rodiče 91% vybrané částky. Zejména v rodičích máme obrovský fundraisingový potenciál.

Všechny veřejné projekty zaštítěné nadací lze najít na podporit.jdem.cz

V případě zájmu o vlastní dárcovský projekt se obraťte na autora tohoto článku. Kontakt - jester@skaut.cz

Současně doporučuji přečíst také předchozí články SkautfundingSkautfunding - rok první

Za Skautskou nadaci JF

Ještěr 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 661x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu