....

Chyba na stránce: Před 150 lety se narodil velikán Rössler-Ořovský, otec vodního skautingu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/4607-pred-150-lety-se-narodil-velikan-r-ssler-orovsky-otec-vodniho-skautingu?autologin=1"

Před 150 lety se narodil velikán Rössler-Ořovský, otec vodního skautingu

Před 150 lety se narodil velikán Rössler-Ořovský, otec vodního skautingu

29. června 1869 se váženému pražskému měšťanu Rösslerovi narodil syn Josef, který byl předurčen k převzetí prosperující drogistické firmy. Jenže jak Pepík dorůstal, přidělával svému otci vrásky. Ne, že by pro obchod neměl vlohy, ale on se už od školních let věnoval neřesti zvané šport, skoták jeden! A krom mnoha jiných velkolepých činů se zasloužil i o vznik vodního skautingu u nás. 

 JRO se svými metály. Zdroj: Národní muzeum

 (chcete-li si o jeho životě přečíst víc, přesuňte se na druhý konec článku :))

Jak si Rösslera-Ořovského připomenout v oddíle?

Zkuste výzvy!

Přinášíme vám náměty, kterých se můžete, ale vůbec nemusíte držet – upravte si je, aby se daly plnit dle vašich potřeb po jednotlivcích nebo po družinách a aby byly vhodné a atraktivní pro věkovou kategorii, se kterou pracujete – a zapojte se jako vedení tábora také! 

 • Postavit na táboře maňáska (návod najdete zde) nebo na maňásku někam dojet
 • Koníčkovat/nést/plout 10 km proti proudu tekoucí vody/WWI na kajaku/kánoi
 • Zkusit veslování
 • Zahrát si nějakou hru, kterou oddíl/družina běžně nehraje (softball, lakros, špačky, gorodky, cokoliv nového)
 • Naučit se a používat vodácké názvosloví ve vybraném cizím jazyce (pádlo, povely, lodě, části lodí)
 • Ujet určitý počet km na sportovním vybavení, které R-O přivezl/používal (ale v jejich letních verzích) – kánoe, brusle, lyže (kolečkové). Nejlepší by bylo, kdyby počet km vycházel z jeho narození, tedy např. 29,6 km, s tím, že kombinace může být různá, ale na každém to musí být aspoň 0,6 km
 • Utkat se min. 1 × v každém sportu, kterému se věnoval – fotbal, šerm, tenis, apod.
 • Vyzkoušet nový sport (paddleboard, surf, …)
 • Nepoužívat jar/saponát na mytí nádobí na puťáku – tráva, přeslička, voda, písek, jako za časů R-O

Využij výročí k plnění úkolů do stezek a odborek!

 Možností je spousta – buď můžeš jako připravit program na splnění úkolů, kdy si je děti splní mimochodem, nebo své členy a členky nechat zajímavé programy pro oddíl připravit. Úkoly z odborek můžete klidně zařadit pro celý oddíl jako jejich představení a ochutnávku, třeba se podaří někoho přesvědčit, aby v plnění pokračoval.

Žabičky a vlčata:

1. Stupeň Plavby

 • Vyzkouším si během roku alespoň jednu z těchto aktivit
 1. Zaběhnout opičí dráhu
 2. Přelézt provazový most či lanovou lávku
 3. Zdolat provazový žebřík
 4. Ujet na kole vytyčenou dráhu se zatáčkami bez sesednutí

2. stupeň Plavby

 • Naučím se v oddíle nový kolektivní sport a zahraju si jej spolu s ostatními.
 • Znám zajímavé příběhy z dávné i nedávné historie či historické události ze svého okolí. Převyprávím šestce či doma jednu z nich.
 • Vyberu si jednu lidovou nebo námořnickou písničku a povím šestce, o čem se v ní zpívá.

3. stupeň Plavby

 • Vyhledám (na internetu, v knížce, ze starých kronik) zajímavou sportovní hru, tu představím svým sestřičkám a bráškům v oddíle a společně si ji zahrajeme.
Vlček/světýlko Historik/Historička(nová testovací verze)

Po stopách skautingu. Poslechnu si, podívám se nebo přečtu vyprávění o vzniku skautingu (u nás nebo ve světě), které poté převyprávím někomu dalšímu.

Historická osobnost. Vyberu si nějakou historickou osobnost, která mě zaujala. Něco si o jeho/jejím životě zjistím a vysvětlím ostatním, proč bychom si z ní měli vzít příklad.

Skauti a skautky

1. stupeň stezky (nové/experimentální)

 • 8. Sportování. Vyrazím s družinou, oddílem, kamarády alespoň třikrát dobrovolně sportovat – běhat, tancovat, na brusle, ...
 • 31./33. Zajímavá událost. Najdu ve spolehlivých zdrojích zajímavou událost, která se udála dříve, než jsem se narodil/a. Představím ji družině libovolnou formou (kresbou, komiksem, vyprávěním, kvízem, básničkou, videem, fotografií, ...).
 • 32./34. Příběh skautingu. Přečtu si nebo poslechnu příběh o tom, jak vznikl skauting ve světě i u nás a jak se poté skauting ve 20. století u nás vyvíjel. Vysvětlím, kdo založil skauting ve světě i u nás, proč vznikl a proč byl u nás zakázán.

2. stupeň stezky (nové/experimentální)

9. Zkouším nové sporty nebo je organizuji.

 • Navrhnu a vyzkouším s družinou novou skupinovou sportovní aktivitu (softball, lakros, ultimate frisbee, kinbal, ...).
 • Zorganizuji sportovní program na družinovce, výpravě, táboře.
 • Vyzkouším jeden nový letní a jeden nový zimní sport. Družině sdělím, jestli nový sport doporučuji a proč.

Fyzická zdatnost – rozšíření

 • Organizuji sport pro všechny. Zorganizuji takový sportovní program, který si užijí všichni, bez ohledu na míru sportovního nadání.
 • Univerzální sportovec či sportovkyně. V průběhu měsíce půjdu desetkrát sportovat, vyzkouším 5 různých sportů.

13. Zručnost

 • Vytvořím nebo opravím něco nástrojem, se kterým jsem předtím nepracoval/a (např. dláto, hoblík, poříz, vrták, špachtle, tavicí pistole, vrtačka).

Tvořivost a zručnost – rozšíření (výroba maňáska)

 • Nový předmět. Vyrobím předmět, který budu moci později použít a skutečně ho třikrát použiji.
 • Zručnost s družinou. Připravím pro družinu program, který rozvíjí zručnost (např. vázání turbánku, práce se dřevem).

46. Historie skautingu

 • Vyberu si skautskou osobnost, která mě něčím zaujme, a zjistím o ní co nejvíce informací, které následně povyprávím své družině.
 • Vyzkouším si něco z činnosti prvních skautů, např. zažít jeden jejich den na táboře, uvařit oblíbené jídlo, zahrát si tehdejší hry. Využít můžu knihu Den v táboře junáků.
 • Najdu zajímavý příběh pojednávající o historii skautingu. Přečtu ho družině a zasadím ho do historického kontextu (popíšu dobu, ve které se příběh udál).

Příběhy našeho světa – rozšíření

 • Inspirující příběh. Seznámím družinu s příběhem člověka, který mě něčím zaujal.
Skautské odborky

Atlet/Atletka

D. Všestrannost. Vyzkouším alespoň tři pro mne nové (příp. méně známé) atletické disciplíny (např. sprint 100 m, skok do dálky, běh na 1 500 m, vrh koulí, běh přes nízké překážky, hod oštěpem). Zjistím, jakých výkonů bych měl svém věku v této disciplíně dosahovat, a porovnám to se svým výkonem.

6. Organizace atletického závodu. Uspořádám pro členy oddílu atletické závody obsahující nejméně čtyři disciplíny.

10. Slavná osobnost atletiky. Vyberu si slavnou osobnost atletiky a připravím o ní pro ostatní hru, ve které se dozvědí něco z jejího života, kariéry, a zasportují si.

Námořník/Námořnice

F.Moře a skauting. Vyhledám (např. na internetu, v časopisech, kronikách) informace o vzniku vodního skautingu ve světě a u nás, významné osobnosti českého nebo světového vodního skautingu, o nějakém jiném vodáckém oddílu (vč. zahraničních). Zjištěné informace představím oddílu (nástěnkou, besedou, …).

5. Příběh. Vhodně využiju v oddíle příběh některého českého námořníka, cestovatele, polárníka atp., případně uspořádám besedu s fotografiemi či s účastí hosta.

Skautský historik / Skautská historička

A. Historie skautingu. Sestavím časovou osu historie světového i českého skautingu. Zvýrazním důležité události (i ty, které skauting nějakým způsobem ovlivnily zvenčí, např. války, krize, politické režimy, osobnosti). Každou z nich vysvětlím a objasním souvislosti mezi vývojem skautingu a děním ve světě.

C. Historický program. Připravím pro družinu/oddíl program v délce jedné až dvou hodin na téma historie českého, resp. československého skautingu. Součástí programu bude diskuse na mnou vybrané zajímavé historické téma, kterou budu řídit.

E. Výprava do historie. Ve spolupráci s vedením oddílu připravím a uskutečním výpravu na místo, které je pro historii českého skautingu něčím významné. Zároveň na výpravu připravím alespoň jeden program, ve kterém oddíl/družinu seznámím s významem onoho místa.

F. Skautské osobnosti. Na základě získaných informací vytvořím koláž, která bude zobrazovat životy alespoň čtyř skautských světových a českých osobností. Každý použitý obrázek dokážu interpretovat a vysvětlit spojitost se zakladateli.

10. Historická hra. Připravím pro družinu/oddíl hru na libovolné téma z historie skautingu. Hra by měla připravit družinu/oddíl (nebo výrazně pomoct v přípravě) na splnění některého bodu stezky týkajícího se historie skautingu.

16. Hry z počátků skautingu. Najdu a zahraji si v oddíle hry (alespoň pět), které hráli skauti a skautky v období vzniku skautingu.

17. Táborový den. Připravím na tábor jeden den, ve kterém budeme dělat stejné činnosti a ve stejných časech (včetně jídla) jako skauti a skautky v období vzniku skautingu a za první republiky. Večer se pobavíme o tom, jaké to bylo a v čem se dnešní táborový den liší.

Sportovec/sportovkyně

1. Historie a osobnosti „Mého sportu“. Připravím článek, prezentaci, komiks, kvíz pro oddíl, ve kterém představím historii a nejdůležitější světové a české osobnosti „mého sportu“.

11. Nový sport. Vyzkouším po dobu jednoho měsíce nový sport. Seznámím se s jeho pravidly a vyzkouším své schopnosti v tomto sportu.

13. Neobvyklý sport. Připravím/zajistím pro oddíl vyzkoušení (zkoušku) nového či neobvyklého sportu. Seznámím všechny s pravidly a s jeho původem.

Vodák/Vodačka

11. Stavba lodě. Zúčastním se aktivně stavby lodě.

13. Významné osobnosti kanoistiky. Znám významné osobnosti kanoistiky minulosti i současnosti. Interaktivně představím oddílu nějakou významnou osobnost české nebo světové kanoistiky.

(připravila Kulda)

JRO s přáteli na lyžích. Zdroj: Národní muzeum

A jaký je vlastně příběh Rösslera-Ořovského? 

Milující otec mu trochu toho pohybu nejdříve přál, dokonce mu zakoupil želízka na boty, aby se mohl věnovat ladným křivkám na zamrzlé Vltavě, ale Pepík se dal do kamarádčoftu se stejnými skotáky a už ve svých dvanácti letech založil spolek, který nazval Pražský rychlobruslařský klub. Aby to magistrátští ouřadové hned otci nevyzvonili, zaregistroval se pod počeštěným jménem Ořovský.

V patnácti si troufl i na nezamrzlou vodu a postavil si loďku zvanou ježdík (později se tomu říkalo maňásek). S bráchou Karlem sjezdili nejen Vltavu, ale i Berounku, Labe a Orlici. Jednoduchý ježdík jej však přestal bavit a přestoupil na organizovanou veslařinu, tehdy se říkalo, že se stal skulérem.

To už otec viděl, že mladý pán dává víc času aktivitám sportovním než obchodním a aby jej od sportu odstřihl, poslal jej vést filiálku v Terstu. Josef filiálku vedl dobře a našel si čas vyzkoušet sportovní jachting. Po vojně se vrátil do Prahy, převzal firmu a udržoval ji na dobré úrovni. Na tak dobré, že se nejen mohl sportu věnovat naplno, ale některá odvětví dotovat, tehdy se říkalo být mecenášem.

Pro svůj Bruslařský klub si roku 1887 do Norska napsal o katalog a Norové, neznalí češtiny si výraz Bruslařský klub přeložili na Bruslar Ski Klub, tedy lyžařský klub nějakého pana Bruslara. Ke katalogu proto jako vzorek přiložili dva páry lyží. Celníci si s tím nevěděli rady a proclili to jako vesla, ale Ořovský pochopil, s bráchou lyže obuli a na zasněženém Václaváku uspořádali první lyžařské závody v Čechách. Dávný Václavák se ani tehdy nemohl rovnat Krkonošům a proto se skamarádil s panem řídícím učitelem Bucharem z Jilemnice, věnoval nemalou částku na výrobu lyží českými truhláři a r. 1893 založil při Bruslařském klubu Ski odbor, z něhož se o pár let stal Svaz lyžařů království českého. Pomáhal organizovat lyžařské závody (i ten nešťastný, ve kterém zahynuli Hanč a Vrbata), ale nezapomínal, že sníh je voda.

Ještě r. 1893 založil Český Yacht klub a vedle toho Český Lawn-Tennis Klub. Následující rok veslařinu srovnal do Českého Sculling Cercle s tenisovým a fotbalovým odborem, spolu z dr. Guthem-Jarkovským pak založil Českou atletickou amatérskou unii a Český olympijský výbor.
To on pískal první pražské fotbalové derby Sparta – Slavia, protože jako jediný měl u sebe anglicky psaná pravidla (fanoušci se tenkrát neporvali, Ořovský prohlásil utkání za nerozhodné).

Vodě byl stále věrný. Z Kanady dal přivézt prvních šest kánoí a při Českém Yacht Klubu založil kanoistický odbor. Propagoval River Camping neboli etapové plavby aneb vodní turistiku.

Za sport považoval i skauting a byl velmi nápomocen prof. Svojsíkovi při jeho zavádění. Když se jako člen českého olympijského výboru setkal r. 1912 na olympiádě ve Švédsku se švédskými Seascouts, usoudil, že to je to, co českému skautingu ještě chybí. Po návratu do Prahy založil při Českém Yacht Klubu první družinu vodních skautů a jako správný otec tam nakomandoval i své dvě děti, syna Josefa a dceru Máču.
Další vodní skauti vznikli při Vysokoškolském sportu pod vedením prof. Drtiny a prof. Šimka.

28. října 1918 to byl právě Rössler-Ořovský, kdo dal skautům složit slib věrnosti republice na vlajku Českého olympijského výboru. On to také byl, kdo nakreslil a dal vytisknout slavné známky Pošty českých skautů.

Po vzniku Československé republiky se vážený komerční rada věnoval Českému olympijskému výboru, ale na vodu nezapomínal. Se zmíněnou dcerou Máčou sjížděl české řeky na kánoi Commasagera, byl stále aktivním činovníkem Českého Yacht Klubu a prvním starostou Junáka – českého skauta. Jedním z prvních kapitánů vodních skautů byl jeho syn Josef. Starý pán pro vodáky vymyslel staniční knihy ve vltavských hospodách určené k zapisování projíždějících posádek. A napsal romantickou písničku Indián.

Velikán Josef Rössler-Ořovský zemřel v lednu 1933, v roce, kdy se v Praze pořádalo vodácké mistrovství Evropy, později nazvané Memoriál R-O.

Stopadesát let uplyne od narození „starého pána“. Stopadesát let otce zakladatele českého lyžování, jachtingu, kanoistiky, tenisu, vodní turistiky ... a ... a vodního skautingu.

(připravil Vezír) 


JRO se svou dcerou Máčou, první vodní skautkou. Zdroj: Archiv Junáka – českého skauta. 

Kde se můžete o Josefu Rössleru-Ořovském dočíst více:


Stáhněte si plakát s JRO do klubovny! ZDE. 

 


Bára Trojak
tisková mluvčí Junáka - českého skauta
e-mail: barbora.trojak@skaut.cz I tel. 731 403 647

 

Jana Karaová - Kulda
Zástupkyně hlavního kapitána VS
 
Vladimír Cvrček - Vezír 
 
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 176x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu