....

Chyba na stránce: Pracuj v SI: Hledáme koordinátora pro projekt Skautské patronáty - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/4685-si-job-koordinator-patronatu?autologin=1"

Pracuj v SI: Hledáme koordinátora pro projekt Skautské patronáty

Pracuj v SI: Hledáme koordinátora pro projekt Skautské patronáty

V minulém roce odzkoušený projekt Oddíly (v) přírodě zastřešený Ekologickým odborem a Skautským institutem se velmi osvědčil. A díky tomu na něj nyní Skautský institut získal dvouletý grant ze Státního fondu životního prostředí. Projekt tak má před sebou velkou budoucnost a my hledáme někoho, kdo nám pomůže naplnit všechny vysněné cíle.

Ohlédnutí

Projekt Oddíly (v) přírodě se zrodil z vědomí, že naše příroda čelí řadě problémů, jako je pokles druhové rozmanitosti, malá zádržnost vody v krajině a podobně. Přestože se často ví, co by bylo třeba udělat, stav na řadě lokalitách se nedaří zlepšit, ba ani udržet, protože není nikdo, kdo by pravidelné zásahy a opatření prováděl. V roce 2018 se podařilo s podporou Magistrátu hlavního města Prahy vytipovat 16 přírodně hodnotných lokalit a do péče o ně zapojit 13 oddílů. Ty prováděly zásahy jako kosení luk, vyřezávání křovin, čištění tůní a rozrušování drnů a další. Provázeli je u toho odborníci na ochranu přírody, kteří oddílu přibližují hodnotu a biodiverzitu dané lokality a určují vhodné zásahy a opatření.

Skautské patronáty se rozrůstají

Projekt byl velmi dobře hodnocen správci území i průvodci a zájem oddílů několikanásobně převýšil naše plány, a proto padlo rozhodnutí projekt rozšířit i do dalších regionů. Cílem je vytvořit platformu, která by patronáty oddílů nad určitými lokalitami podpořila a usnadnila oddílovým vedoucím zapojit tento nový druh činnosti do života svých oddílů s minimem starostí.
Náš tým bude konkrétně v projektu (klidně ne jen skautským) oddílům pomáhat s výběrem lokality, nalezením průvodce i kontaktováním správce daného území. Kromě zapojení oddílů je v rámci projektu naplánována i sérii přednášek a také terénní exkurze. Kromě toho plánujeme organizovat setkání oddílů i průvodců, na kterých budeme sdílet zkušenosti a společně hledat, jak se posunout dál.

Hledáme koordinátora

S rozvojem projektu je třeba rozšířit i realizační tým a tak SI hledá nadšence, který bude pravou rukou vedoucího projektu a podporou pro tým lidí od dobrovolníků přes regionální koordinátory až po odborníky, kteří jsou do projektu zapojeni. Člověka, na kterého je spoleh, umí konkrétně realizovat skvělé nápady a dotahovat řádně vše do konce, detailu i puntíku.
Náplní práce koordinátora bude koordinace všech aktérů projektu, organizace setkání účastníků, pomoc při přípravě reportů, příprava článků o projektu, tvorba a údržba metodických podkladů a databází kontaktů. Ideální na tuto pozici je někdo, kdo vidí v metodě skautských patronátů velký smysl a potenciál a má chuť pomáhat při jejím dlouhodobé rozvíjení, má zkušenost s koordinací projektů, je týmový hráč a zároveň ho láká svobodné pracovní prostředí, má vztah k přírodě a její ochraně, protože praktická zkušenost s péčí o přírodu je zde výhodou.
Pokud máš chuť do toho jít s námi, pošli nám prosím CV a motivační dopis na vyberko@skautskyinstitut.cz do 20. září.

Detaily o pracovní pozici najdeš na webu Skautského institutu.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 376x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu