....

Chyba na stránce: Měsíc dobročinné závěti – Pomáhám za života, budu i po něm - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/4724-mesic-dobrocinne-zaveti-pomaham-za-zivota-budu-i-po-nem?autologin=1"

Měsíc dobročinné závěti – Pomáhám za života, budu i po něm

Měsíc dobročinné závěti – Pomáhám za života, budu i po něm

Skautská nadace Jaroslava Foglara u příležitosti Měsíce dobročinné závěti znovu otevírá důležité téma darováním závětí. Kampaň spojuje dva neméně důležité aspekty občanské a osobní zodpovědnosti. Přibližuje nový úhel pohledu, věnuje nejen pozornost aktivnímu přispívání potřebným, ale také pozornost tomu, jak zajistit vypořádání našeho odkazu v budoucnosti podle našich vlastních představ. Snaží se naučit širokou veřejnost uvažovat a mluvit včas o krocích, které nám mohou připadat nepatřičné nebo předčasné, ale dotýkají se všech.

Rozhodnutí o budoucím vypořádání je úkolem každého zodpovědného člověka

V Čechách má se závětí zkušenost jen malý zlomek lidí. V jediném dokumentu přitom máte unikátní šanci urovnat svůj odkaz vůči nejbližším opravdu podle vašich představ, a pokud podporujete některou neziskovou organizaci za života, můžete se rozhodnout, zda považujete za potřebné určit třeba malou část vašeho odkazu i jí.

Z průzkumů na toto téma jasně vyplývá, že značné množství lidí má již ve středním věku poměrně přesnou představu o tom, jak by si přáli v budoucnosti naložit se svým odkazem. Málokdo však za života realizuje nutné kroky k tomu, aby přání mohla být realizována, tedy sepsání jasně formulované závěti.  

Dobré skutky můžete konat i po svém odchodu

Pavel Trantina - Goblin, předseda správní rady Skautské nadace Jaroslava Foglara přesně tímto způsobem ošetřil svůj skautský odkaz. Skautské nadaci Jaroslava Foglara se rozhodl odkázat značnou finanční hotovost s přáním, aby sloužila především pro podporu mezinárodních skautských výměn.

Důležitým bodem jsou také písemnosti, knihy a další převážně skautské archiválie, které si přeje odkázat Skautskému institutu.

Popudem pro sepsání závěti a rozdělení majetku nejen mezi Goblinovy nejbližší bylo i dlouholeté přátelství se skautským starostou a místostarostou Jirkou Navrátilem. Pavel Trantina vzpomíná: „Často mi totiž vypravoval, jak obráží skautské pohřby a vdovy mu na nich říkají: «Do poslední chvíle manžel na skauty myslel.» A on jim, s humorem sobě vlastním, v duchu odpovídal, že by bylo hezké, kdyby na ně dotyčný myslel i v poslední vůli.“

Neodkládejte důležitá rozhodnutí

Lidé, kteří přistoupili k sepsání závěti, v mnoha případech uvádějí, že jim tento krok přinesl klid do života. Někteří ho přirovnali k pohodě a uspokojení, které cítíme v uklizeném domě. Pokud chcete zjistit o tématu více, možná vás inspiruje kampaň Měsíc dobročinné závěti. Koalici Pro snadné dárcovství podporuje nadace Via. Zavázala se, že dárcům, kteří projeví dobrou vůli a část svého odkazu věnují dobročinné organizaci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti.

Podrobněji se odkazu věnují stránky www.zavetpomaha.cz nebo www.skautskyodkaz.cz

Za Skautskou nadaci Jaroslava Foglara

Pavla Plocková - Olaf
tajemnice
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 142x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu