....

Chyba na stránce: Náčelnictvo jednalo o otevřeném dopisu ke klimatické změně - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/4850-nacelnictvo-jednalo-o-klimaticke-zmene?autologin=1"

Náčelnictvo jednalo o otevřeném dopisu ke klimatické změně

Náčelnictvo jednalo o otevřeném dopisu ke klimatické změně

Náčelnictvu a Výkonné radě byl 16. září adresován otevřený dopis týkající se klimatické krize vyzývající vedení organizace k zaujetí jasného stanoviska ke klimatické krizi. Náčelnictvo na svém listopadovém zasedání projednalo otevřený dopis a přijalo následující usnesení.

Náčelnictvo se seznámilo s otevřeným dopisem a výzvou ve věci klimatické krize a děkuje autorům otevřeného dopisu i podepsaným za vyjádření jejich stanoviska. Náčelnictvo souhlasí s vyjádřením Výkonné rady, které k tomuto otevřenému dopisu vydala.

Téma klimatické změny pokládáme za důležité a zároveň spadající do skautské snahy o vytváření lepšího světa. Ochrana přírody je skautingu vlastní od počátku. Náčelnictvo oceňuje práci lidí, kteří se tématu životního prostředí a ochrany přírody v Junáku - českém skautu výchovně, vzdělavatelsky, metodicky či jinak věnovali a věnují.

Ve světle narůstajících obav ze závažného poškozování planety a s tím souvisejících přírodních i společenských změn před nás jakožto výchovnou organizaci klade téma životního prostředí a jeho ochrany nové a větší výzvy, než dlouhodobě naplňujeme již dnes v běžné oddílové činnosti.

Náčelnictvo ukládá Výkonné radě připravit přehled dosud probíhajících aktivit týkajících se ochrany přírody a klimatu v rámci organizace.

Náčelnictvo zakládá pracovní skupinu pro klimatickou změnu a pověřuje ji na základě proběhlé diskuse připravit návrhy dalšího postupu a usnesení na následující jednání Náčelnictva.

Náčelnictvo diskutovalo, jak s tématem naložit v Junáku v budoucnu a bude se tématu dál intenzivně věnovat na svém dalším zasedání.

Za pracovní skupinu

Dagmar Rychnovská - Nutty
členka Náčelnictva, vedoucí pracovní skupiny

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 401x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu