....

Chyba na stránce: Skautské ženy a dívky, kandidujte do Náčelnictva (a nejen tam)! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/4853-skautske-zeny-a-divky-kandidujte-do-nacelnictva-a-nejen-tam?autologin=1"

Skautské ženy a dívky, kandidujte do Náčelnictva (a nejen tam)!

Skautské ženy a dívky, kandidujte do Náčelnictva (a nejen tam)!

Milé sestry,

období skautských sněmů je v plném proudu a kvapem se blíží i Valný sněm, na kterém jsou pravidelně voleni zástupci a zástupkyně Junáka do ústředních orgánů - mimo jiné do Náčelnictva.

Junák má v současnosti téměř 65 tisíc členů a členek a je tak největší výchovnou organizací v České republice. Náčelnictvo je vrcholným orgánem Junáka v období mezi Valnými sněmy a přísluší mu rozhodovat o nejdůležitějších otázkách Junáka a udávat směr celému hnutí.

Aby mohlo Náčelnictvo dělat co nejlepší rozhodnutí pro všechny holky a kluky, potřebuje odrážet i různorodost celé naší organizace. O působení v Náčelnictvu mají ale bohužel dlouhodobě menší zájem ženy - v současné chvíli je například jen jedna ženská zástupkyně z krajů a kandidátek na členky Náčelnictva volených přímo na Valném sněmu také nebývá mnoho.

Pojďme to změnit a dejme Náčelnictvu - ale i dalším skautským orgánům - reprezentativní tvář, jakou si zaslouží. Pojďme přispět k tomu, aby v Náčelnictvu byly zastoupené zájmy, názory a zkušenosti celé členské základny Junáka - napříč generacemi, pohlavími, skautskými i civilními zkušenostmi, od Aše po Třinec.

Ve vedení Junáka jsou potřeba ženy stejně jako muži. Bojíte se, že nemáte dost zkušeností? Pozorně si projděte svůj skautský (i neskautský) životopis a uvidíte, že jistě máte co nabídnout. Do vedoucích pozic potřebujeme ženy moudré, kreativní i praktické, zapálené i opatrné, ženy se zkušeností z oddílů i vzdělávacích kurzů, hospodářky i táborové kuchařky, ženy s nadhledem i ženy se specializací - prostě ženy, které reprezentují pestrost celého skautského sesterství.

Je-li skauting přípravou na život, pojďme připravovat sebe i ostatní na to, aby byl ve společnosti více slyšet ženský hlas.

Eva Měřínská - Evička, náčelní
Vendula Bušková - Véňa, místonáčelní
Ivana Martinková - Ifanka, členka NJ volená na sněmu
Kristýna Menclová - Tynus, členka NJ volená na sněmu
Kateřina Parvonič - Káča, členka NJ volená na sněmu
Dagmar Rychnovská - Nutty, členka NJ volená na sněmu
Helena Večeřová - Agni, členka NJ volená na sněmu
Hana Žampachová - Křo, zástupkyně Jihočeského kraje v NJ
Ladislava Marešová - Želva, místonáčelní Kmene dospělých

Informace k tomu, kdo a jak může kandidovat na ústředních orgánů Junáka, najdete zde.Co říkají o působení v Náčelnictvu některé jeho současné členky?

“Náčelnictvo mě naučilo vnímat naši organizaci jako různorodou mozaiku s jedním cílem. Pochopila jsem, že cesty k cíli mohou být rozličné. A začala jsem si uvědomovat, jak důležité je vnímat a podporovat rozmanitost na vedoucích místech, např. s ohledem na početní poměr mužů a žen. Přála bych si, aby v ústředních orgánech zaznívaly hlasy ze široké škály naší členské základny. Přála bych si, aby v sobě odhodlání kandidovat našel dostatečný počet mužů i žen.” - Evička

"Ráda bych se zmínila o jednom ryze ženském aspektu, a to o souladu práce v náčelnictvu s mateřstvím. Moje zkušenost je totiž taková, že právě jako členka náčelnictva jsem měla příležitost skautovat i v době, kdy bych kvůli dětem (narodily se mi za tu dobu dvě) nemohla třeba plnohodnotně vést oddíl. A připadá mi, že rodina je často (především ženami) považována za překážku jejich kandidatury. Pokud ale máte chuť, odhodlání a ochotného partnera, není důvod, abyste o tom nepřemýšlely." Véňa

“Náčelnictvo je složeno z různých lidí, kteří mají rozličné zkušenosti a odbornost. Jsou tací, kteří přicházejí s jasnou představou, kam by bylo dobré Junák - český skaut posunout. Mají své téma, ve kterém si jsou jistí a mají v něm, co říct. A jsou v NJ potřeba. Ale není to nutnost. Stejně jako já můžete jít do Náčelnictva, protože vás to zajímá a nabídnout svůj pohled na věc. Snažit se hledat souvislosti, nabízet zkušenosti - skautské i civilní. Stačí být připravena ponořit se do věcí, které přijdou.” - Tynus

“Hlavní kvalifikací pro dobrou práci v Náčelnictvu je dle mého názoru ochota naslouchat a odvaha klást otázky. Kdo se nebojí zasadit svoje zkušenosti, skautské i neskautské, do širších souvislostí, je nejlépe vybaven podílet se na vedení Junáka. O tom, jak má vypadat skautská výchova v 21. století, jak chceme vystupovat ve společnosti či jak získáváme prostředky na činnost, by ale měla rozhodovat pestrá skupina zástupců a zástupkyň z celého hnutí. Chci proto podpořit všechny váhající - a ženy a dívky zejména - ať neváhají a nebojí se zapojit se do diskuze a rozhodování o “velkých a těžkých” otázkách.” - Nutty

“V roce 1968 pro mě byl člen Náčelnictva Junáka někdo, ke komu jsem vzhlížela s úctou a obdivem, prostě ten nejlepší… Nikdy by mě nenapadlo, že se jednou stanu sama členkou Náčelnictva. Byla jsem přesvědčena, že na to nemám schopnosti. Velmi rychle jsem pochopila, že v Náčelnictvu je nesmírně důležité zastoupení všech věkových kategorií, tedy i účast starších sester. Proto pokud váháš s pocitem, že už jsi na to stará, věř tomu, že NEJSI. Naopak jsi pro Náčelnictvo velmi důležitá a nepostradatelná díky Tvým bohatým životním zkušenostem v práci s dětmi. Znáš činnost Junáka z té praktické stránky, v Náčelnictvu nahlédneš více do teorie, ale obojí je důležité. Navíc je zde skvělý kolektiv bratrů a sester. Jsem přesvědčena, že se Ti práce v Náčelnictvu bude líbit a bude Tě naplňovat.” - Agni

“Do NJ vás může přivést i shoda několika náhod, při povídání prohlásíte, že už v Junáku není co nového vyzkoušet, a slyší vás místopředseda kraje. Slovo dá slovo a nejasné přání nějak podpořit nové vedení kraje se přetaví v konkrétní krok a stanete se členkou NJ. A to vám dá možnost dostat se k rozhodování o směřování Junáka, vést, ale i si jen vyslechnout, zajímavé diskuze. Vyzve vás to, abyste se zorientovali v problematice, která vás třeba v hnutí dosud míjela, a povzbudí vnést témata, které ze svého skautského života vidíte jako podstatná. Práce v NJ je pestrá, a proto myslím, že pestré by mělo být i jeho složení.” - Křo

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 755x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu