....

Chyba na stránce: Pronajímáte klubovnu/základnu na víkendové akce? Pak se vás možná týká zákon o místních poplatcích - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/4943-mistni-poplatek-z-ubytovani?autologin=1"

Pronajímáte klubovnu/základnu na víkendové akce? Pak se vás možná týká zákon o místních poplatcích

Pronajímáte klubovnu/základnu na víkendové akce? Pak se vás možná týká zákon o místních poplatcích

Od 1.1.2020 je účinná novela Zákona o místních poplatcích, která může mít dopad do OJ, které poskytují ubytování nebo krátkodobé pronájmy s možností noclehu. Seznamte se v tomto článku s touto problematikou a snadno si ověřte, zda náhodou nově nemusíte obci platit místní poplatek z pobytu.

Novela zákona č. 565/1990 Sb. ve znění novely zákona č. 278/2019 Sb. přiznává všem obcím možnost vlastní vyhlášky o místních poplatcích, do kterých patří také poplatek z ubytování (v zákoně část druhá, hlava II). Ubytování znamená, že je za úplatu poskytnut nocleh osobě, která není v obci přihlášená a zákon nerozlišuje, zda se jedná o živnost nebo krátkodobý pronájem (což je typický případ právě skautských kluboven a základen). Doposud se poplatek z ubytování týkal jen rekreačních oblastí.

Obce na tento zákon reagují a připravují nebo dokonce už přijaly svoje obecní vyhlášky, které se mohou týkat i naší činnosti.

Pokud na území obce, která má vlastní Závaznou vyhlášku o místních poplatcích, poskytujete ubytování, tj. přespává se za úplatu v nemovitosti, kterou vlastníte nebo spravujete (pronajímáte k účelu přespání), vznikne vám podle vyhlášky na obci ohlašovací povinnost (registrace ubytovatele), povinnost evidence ubytovaných a případně i povinnost platit poplatek za některé pobyty.

Většina vašich ubytovaných bude ze zákona od poplatku osvobozena. Osvobozeny jsou vždy osoby mladší 18 let  (viz § 3b, odst. (1), písm. b) a také osoby pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti (viz § 3b, odst. (1), písm. d). Pojem „jiná podobná akce“ (na základě ustanovení ze zákona o ochraně o veřejném zdraví) zahrnuje všechny akce dětských spolků, na kterých jsou děti mladší 18 let a jejich plnoleté vedení (tedy všechny osoby starající se o zajištění takové akci). Nepříjemná je však  skutečnost, že se musí jednat o akce pro děti, nejedná se tedy o akce bez dětí, což budou nejspíše akce vzdělávací – např. vůdcovské vzdělávání a různé odborné semináře pro dospělé, případně akce rodinného skautingu, kdy pořadatelem akce není Junák, ale jedná se o individuální rekreaci.

Maximální výši poplatku na osobu a noc určuje zákon na 21 Kč, od roku 2021 to bude až 50 Kč a mnohé obce jdou na maximální výši nebo se jí přibližují. Z hlediska skautských cen může jít o výrazný nárůst.

Zásadní nepříjemností novely zákona je povinnost evidence ubytovaných osob a shromažďování jejich osobních údajů. Tato evidence musí být vedena z důvodu doložení ubytovaných osob ve vztahu k placení místního poplatku. Osobní údaje v této evidenci musí být řádně a bezpečně uchovávány 6 let. 

Obce mají možnost osvobodit od poplatku některé skupiny poskytovatelů ubytování. Záleží to na zastupitelstvu a vaší případné iniciativě. Osvobození nesmí být diskriminační, což například znamená, že nelze osvobodit konkrétního poskytovatele (Junák - český skaut, středisko Lhota), ale je zapotřebí osvobodit všechny další podobné spolky, které poskutují ubytování na území obce (např. spolky, které mají ve svých stanovách zakotvenou práci s dětmi a mládeží).

Doporučení pro OJ, které poskytují ubytování a krátkodobé pronájmy s přespáním:

Zjistit si, zda obec, ve které se nachází vaše klubovna nebo základna již přijala obecně závaznou vyhlášku (typicky snadno najdete i na webu obce), nebo ji teprve chystá, a zkusit (příp. ve spolupráci s dalšími spolky dětí a mládeže v obci, případně spolky s vlivem v zastupitelstvu obce, kterých se to může týkat) požádat o osvobození od poplatku. Žádost může být vhodné předjednat osobně se zastupiteli, pokud máte tuto možnost.

Ivo Brzobohatý - Ještěr

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1001x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu