....

Chyba na stránce: Malé hry a aktivity - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/988-male-hry-a-aktivity?autologin=1"

Malé hry a aktivity

Malé hry a aktivity

Níže uvedené hry nejsou nové. Je dokonce pravděpodobné, že jich většinu, nebo dokonce všechny, znáte. Na této stránce jsou drobně poupraveny, aby se hodily na nábory a téma hledání pokladů.

U některých to šlo dobře, u některých hůře. Uvedené hry netvoří dějovou linii, to už je práce pro vás, protože jen vy znáte podmínky, ve kterých se pohybujete. Počítáno je se začátkem náboru ve školní třídě a pokračováním venku nebo u vás v klubovně. Ale vše je samozřejmě možné upravit podle vašich podmínek a představ...

  • Projděte si nabídnuté hry a aktivity.
  • Vyberte si, které se vám líbí, případně si je upravte.
  • Sestavte dějovou linii.
  • Na akci ve škole udělejte několik kroků k nalezení pokladu.
  • Nabídněte dětem, že cesta bude pokračovat na vaší akci pro veřejnost nebo přímo ve vašem oddíle.

Poznámky všeobecné: je dobré si dopředu zjistit vybavenost třídy, počet účastníků a jejich věk. Třídy většinou nejsou uzpůsobeny k hraní her a proto je zde vyšší možnost úrazu (hrany a rohy stolů, málo místa, topení, různé prosklené vitríny) a proto doporučuji aby pro aktivity byl účasten alespoň jeden vedoucí pomocník, který bude dbát na bezpečnost.


Najdi Poklad

Věková skupina: 8–9 a více
Pravidla: Hráče rozdělíme do dvojic, kdy jeden z dvojice je hledač pokladu a druhý je GPSka. Jejich úkolem je projít nebezpečné území plné strží, hlubokých jam a ostrých skal. Určíme startovní čáru, ze které startují slepý hledači (zavážeme oči) a GPSky, které mají za úkol svého hledače tímto nebezpečným územím provést, ale bez dotyku jen za pomoci hlasu. Na druhé straně vyznačíme prostor, kde se nachází poklad, kam se musí hledač dostat. Překážky v území můžeme naznačit rozložením papírů na zem, namalováním křídou nebo dokonce rozestavět opravdové překážky jako jsou židle. (Pozor na bezpečnost hráčů!!) Po každé když hledač narazí nebo šlápne do překážky je zraněn a po třech zraněních již není schopen další cesty a vypadává ze hry.
Pomůcky: šátky pro polovinu hráčů (minimálně)
Poznámka: Pozor na bezpečnost. Je nezbytné, aby asistoval ještě jeden vedoucí a dával pozor aby se slepý hráči nezatoulali.
Zdroj: www.hranostaj.cz , upraveno


Signál

Věková skupina: 6 a více
Pravidla: Dostat signál z družice do GPSky není jen tak! Ve třídě či na hřišti si vyznačíme na podlaze dva kruhy o průměru asi 15 cm, každý u jedné stěny místnosti. Z papíru vystřihneme dva namalované signály (každá asi 8 cm dlouhé) a dáme je po jednom do obou kruhů. Ke každému kruhu si stoupne hráč, který má v ruce složené noviny nebo nějaký starý sešit nebo čepici a mává nad signálem a snaží se ho tak co nejrychleji přemístit do protějšího kruhu. Komu se to podaří dříve – vítězí. Upozorňuji, že signál se musí do kruhu dostat celý a ani kousek jí nesmí přesahovat obvod kruhu.

Variace: Celou skupinu můžeme rozdělit na dvě nebo více skupin které spolu soutěží. Na jedné straně území stojí družstva a na druhé vyznačíme území kam je třeba signál dohnat a zpět. Ve kterém družstvu se dříve vystřídají všichni hráči to vyhrává.
Pomůcky: něco na vyznačení území (papírová lepící páska,…) noviny, signál (fantazii se meze nekaldou :)).
Poznámka: na tuto aktivitu je třeba více prostoru. Je třeba dávat pozor aby se nám děti nesrazily hlavou.
Zdroj: www.hranostaj.cz Upraveno


Obrázek + Text

Věková skupina: 8–9 a více
Pravidla: Hra je jednoduchá. Každý má jeden papír a psací potřebu. Na papír napíše nějakou větu, nebo souvětí (Může být až překvapivě složité..) a poté pošle svůj papír člověk po pravici. Ten si přečte větu a pokusí se ji pod ní nakreslit. Poté přeloží papír tak, aby byl vidět jen jeho obrázek a už ne předchozí věta a pošle ho dál. Tudíž k hráči přijde papír, na kterém vidí obrázek, ten se pokusí co nejlépe vystihnout větou. Opět ohne (Tak aby byla vidět jeho věta a ne předchozí obrázek). Takto se pokračuje dokud se nezaplní celý papír, který se nakonec rozbalí a zjistíme co je cílovou a první větou a obrázkem. V našem případě je vhodné zadat téma (např.: Hledání pokladů, Cesta k cíli,…)
Pomůcky: tužka a papír pro každého hráče, stopky
Poznámka: je třeba zakázat jakékoli vulgarismy či věty obsahující násilí!Pro urychlení je možné určit časový limit jak pro psaní vět tak pro malování.
Zdroj: www.hranostaj.cz Upraveno


Rafinované bingo

Věková skupina: druhý stupeň ZŠ
Vlastní hra: Hraje se podobně jako normální bingo, ale hrajeme s mřížkou 3×3 a do políček hráči nevpisují čísla, ale věci, které je napadnou k nějakému tématu, které zadáme. Vedoucí potom náhodně říká věci, které ho napadnou k danému tématu. (Hledání pokladu) Kdo danou věc má, ten si ji škrtne. Vítězí samozřejmě ten, kdo má jako první vyškrtaná všechna políčka. Krom toho můžeme vypsat i prémie jako rohy či linie, které vyhodnocujeme stejně jako v normálním bingu.
Pomůcky: papír a tužku pro každého
Poznámka: je dobré aby jeden vedoucí říkal věci a druhý se věnoval hráčům kteří hlásí bingo.
Zdroj: www.hranostaj.cz Upraveno


Poklad

Věková skupina: 6 a více let
Pravidla: Hlavním cílem je získat co nejvíce z pokladu (barevných lístečků) na svůj koráb. Každý hráč si na začátku hry stanoví svůj škuner, kde bude skladovat své lístečky. Všichni potřebují ke hře pouze brčko. Po odstartování se všichni rozeběhnou do „jeskyně“ (hrací území) a hledají lístečky. Když narazí na lísteček, musí ho pomocí vlastního dechu nasát na brčko a snaží se jej odnést na loď. Pokud mu lísteček z brčka upadne, musí jej opět nabrat na brčko a pokračovat v cestě. Lístečků se hráči nesmí dotýkat rukama, přenášet je či pohybovat s nimi jiným způsobem než pomocí brčka. Lístečky se mohou nosit i ve větším množství. Při hře jsou buď stanoveny strážci pokladu či mohou být všichni piráti. Strážci pokladu se snaží vzít hráči jeho lísteček z brčka či mu ho vzít v okamžiku, kdy mu upadl. Odcizit lísteček může opět pouze brčkem. Pokud hrajeme variantu s piráty, tak si všichni mohou krást navzájem, ale jen v hracím území ne z domečku! Při hře není dovoleno násilí. Po uplynutí stanoveného času si každý hráč spočítá své body dle rozpisu např. červený lísteček 1 bod, zelený lísteček 2 body, modrý lísteček 3 body, žlutý lísteček 5 bodů. Ten hráč, který získá nejvíce bodů vyhrává.
Pomůcky: brčka pro každého, barevné papírky, volný prostor
Poznámka: pozor při kradení lístečků aby nedošlo ke střetu, je třeba vysvětlit že to patří ke hře.
Zdroj: Studenti PVČ na TUL Upraveno


Příběh

Věková skupina: druhý stupeň ZŠ a více
Pravidla: Vymyslíme nějaký jednoduchý příběh: cestovatelé našli poklad v daleké Africe, domorodci, ale tvrdí že jej ukradli z jejich svatyně. Na nás teď je, abychom vyslechli podezřelé cestovatele a hledali případné nesrovnalosti v jejich vyprávění. V každém kole jedno družstvo představuje podezřelé. Odejdou bokem a domluví si nějaké alibi. Např. že v té době byli už v jiné části Afriky, co tam dělali a tak podobně. Po té jde každý podezřelý k jinému družstvu a to ho vyslýchá. Postupně si družstva podezřelé vymění a snaží se najít nějakou chybu v jejich alibi – např. jeden bude tvrdit, že v pokladu byly sochy a druhý zase že ne. V roli podezřelých se postupně vystřídají všechna družstva.
Pomůcky: dopředu vymyšlený příběh, kartičky na rozdělitelní družstev.
Poznámka: Pro urychlení stanovit časové limity
Zdroj: http://herka.de­ka.cz Upraveno


Kdo déle?

Věková skupina: druhý stupeň ZŠ
Pravidla: Vybereme nějaké téma – například ovoce, dopravní prostředky, vybavení hledače pokladů, slova na F. Družstva se střídají a každé družstvo vždy musí do pěti sekund říct slovo, které spadá do tohoto tématu a ještě nebylo řečeno. Družstvo, které to nestihne, vypadá a ostatní pokračují dál. Družstvo, které zbude, jako poslední vyhrává. Doporučujeme zařadit takové téma které souvisí s tématem proběhlého programu.
Pomůcky: něco na rozdělení hráčů do skupin
Zdroj: http://herka.de­ka.cz


Rádio

Věková skupina: druhý stupeň ZŠ
Pravidla: Skupina má za úkol na zvolené téma vytvořit naprosto spontánně, na místě rozhlasové vysílání, je vhodné určit časový limit, jak dlouho má vysílání trvat, např. 3 minuty a do tohoto času musí skupina vecpat co nejvíce různorodých témat: reklama, počasí, doprava, reportáž, rozhovor, písnička na přání, časové znamení, zprávy, krátká písnička… nač vám vystačí fantazie a čas. Všichni se musí v mluvení vystřídat a mimo toho, co jde skutečně 'do éteru' nesmí nijak mluvit ani se mezi sebou jinak domlouvat. Hráčům můžeme určit (vylosovat) i téma, na které má celé vysílání probíhat, např.: hledání pokladů, zprávy z vesmíru… Pro větší zajímavost mohou posluchači známkovat výkony jednotlivých skupin a na konci vyhodnotit nejlepší.
Pomůcky: něco na sezení pro posluchače, něco na rozdělení účastníků do skupin (karty)
Zdroj: www.hranostaj.cz Upraveno

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu