....

Chyba na stránce: BLOG SKAUTSKÉHO SVĚTA: O smyslu dívčího skautingu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/blog-organizace/1772-blog-skautskeho-sveta-o-smyslu-divciho-skautingu?autologin=1"

BLOG SKAUTSKÉHO SVĚTA: O smyslu dívčího skautingu

BLOG SKAUTSKÉHO SVĚTA: O smyslu dívčího skautingu

Dívčí skauting může být prostorem k objevování, žití a předávání svého ženství skrze skautskou výchovu. Je třeba, abychom mu dávali dostatečný prostor a podporu.

Již čtvrtým rokem pořádáme letos v létě dívčí vůdcovský kurz Lyra. Samy jsme na začátku měly obavy, jak to zvládneme. Soužití dívčího kolektivu nemusí být jednoduché a existuje o něm mnoho předsudků. Nejen že jsme se v týmu nerozhádaly, ale vznikla neopakovatelná společenství mezi frekventantkami a instruktorkami. Mnohé z účastnic začaly pohlížet na dívčí skauting novým způsobem, a nám se potvrdilo, že dívčí skauting má smysl, a to nejen na úrovni světlušek a skautek.

Čím déle se našemu kurzu věnujeme, tím více se vynořují otázky. Co pro nás znamená být skautkou? Co pro nás znamená být ženou? A co je dívčí skauting? Jak jsme časem zjistily formálními i neformálními rozmluvami, nemáme na tuto věc stejný názor. Jsme ženy a dívky různého zaměření, a přestože tvoříme celkově fungující tým, v tomto jsme dlouho hledaly společnou řeč. Na některé z uvedených otázek už dnes umíme společně odpovědět – a jsme na to docela pyšné. Rády bychom se o naše postoje podělily i s vámi.

V Česku je dívčí skauting přístupem (metodou)

Podle našeho názoru v současné době v Junáku neexistuje dívčí skauting, pouze dívčí přístup (metoda) ke skautingu. Je to dáno především historickým vývojem. Dívčí skauting v Česku byl a je odvozen od chlapeckého. Potvrzuje to mimo jiné i Anna Berkovcová, která v knize Z kroniky Sasanek píše, že nechtěla „tvořit hned v zárodku něco zcela odlišného, speciálně dívčího“. Pokládala Svojsíkovy Základy Junáctví za „tak skvělé, že musí být společné hochům i dívkám zároveň“, a zcela vědomě se tak vyhranila vůči dívčí výchově spisovatelky Popelky Biliánové, která začala o rok dříve. Současnou podobu skautingu ovlivnil i vývoj společnosti 20. století. Nejen ve školních lavicích dnes sedí dívky a chlapci společně. Jejich oddělování se naopak považuje za zastaralé, konzervativní a nesmyslné. Oddělené dívčí a chlapecké oddíly v Junáku jsou pro řadu dětí jednou z mála možností setkat se s nekoedukovaným kolektivem. Junák se však v řadě případů snaží odpovídat na společenský tlak a udržet si atraktivnost i tím, že tyto oddíly zanikají a přibývá těch koedukovaných.

Dívčí skauting není dostatečně podporován

Domníváme se, a některé situace nám to potvrzují, že termín „dívčí skauting“ je pro mnoho lidí téměř pejorativní označení.  S tím souvisí hodně předsudků, které se během těch čtyř let vytvořily i kolem našeho kurzu. Některé jsou opravdu komické, jiné tolik ne. Dalo by se říct, že s každým dalším ročníkem se vlastně tak trochu vydáváme do boje proti těmto tvrzením. Jestliže však existují předsudky v hlavách zkušených vůdkyň, jak potom mají být jejich světlušky, skautky nebo rangers hrdé na to, že jsou samostatný dívčí oddíl? Jak mohou vidět, že má dívčí kolektiv smysl a kouzlo?

Některé kroky z poslední doby ukazují, že dívčí specifika nejsou pro organizaci důležitá. Kam se chce hnutí ubírat, naznačila debata o vystoupení z WAGGGSu, která se vedla před posledním Valným sněmem v Litomyšli (2014). Následné rozhodnutí o registraci dívek jak pod WAGGGS tak pod WOSM ukázalo podporu přibližování obou kmenů. O vyrovnanost obou pohlaví se snaží i „Nový program“, který tak potlačuje rozdíly mezi dívkami a chlapci, které jsou např. ve skautském věku dost podstatné. Podobu dívčího kroje organizace začala řešit teprve před několika lety, stále přitom neexistují dívčí doplňky (např. klobouk, sukně), které by přispěly k tomu, aby jej dívky nosily raději.

Co s tím můžeme udělat?

Chceme-li, aby v Junáku existovaly i nekoedukované oddíly, měli bychom začít od jejich vůdců. Jak se však může vůdce nebo vůdkyně na svou roli v nekoedukovaném oddíle důsledně připravit, jestliže jede na koedukovaný vůdcovský kurz? Víme, že ve věku kdy si člověk plní vůdcovskou zkoušku, může být koedukovaný kolektiv kurzu motivací. Přesto, je to tak správně? V minulosti bylo zcela normální, že existovaly pouze nekoedukované kurzy a výchova šla do té míry, že dle kmenů byly odděleny i odborné zkoušky a skautské stezky.

Jak již bylo řečeno, historickou i společenskou situací u nás pravděpodobně dívčí skauting v pravém slova smyslu neexistuje a možná ani neexistoval. Dívky se však záhy staly součástí organizace a „něco svého“ do ní vnesly. V současnosti se to projevuje především jednotlivými specifiky klasických dívčích oddílů, které se k tomu hrdě hlásí. Každý takový oddíl realizuje svůj vlastní dívčí skauting.  Viditelnými znaky může být prostředí, ve kterém se setkávají, oddílové tradice a programová náplň. Těmi méně viditelnými je vzájemná komunikace, pouta, které ve svém společenství vytvářejí a celková atmosféra.  Ve srovnání s chlapeckými či koedukovanými oddíly tak odlišná, ale v dívčích kolektivech velmi podobná. Podporou takových oddílů můžeme udržet tradici dívčího společenství v Junáku, které začíná být docela vzácné. Těší nás, že se nezapomíná na oslavy sto let, kdy se k A.B. Svojsíkovi připojily dívky a začaly tak psát i naši současnou historii.  Směrem ven z naší organizace pak nechceme, aby se zapomínalo na intenzivní spolupráci s WAGGGS, které pro nás může být v rámci dívčího skautingu inspirací a vzorem.

Dávejme prostor dívčímu společenství

Víme, že dívčí skauting je pomíjivý. Z dívek se stanou ženy a matky, začnou být s věkem starostlivější a úzkostlivější a dívčí pohled v nich už nebude, změní se jim priority. Rodina dostane přednost před skautským oddílem. Proto je podle nás důležité dívčí skauting žít a předávat, posílat jeho myšlenku stále dál. Přinést ji do svých oddílů a družin. Nebát se program přizpůsobit jejich potřebám. Dívčí společenství může být krásné, stačí mu jen dát prostor a čas. V dnešní době si již nemusíme dokazovat rovnost s muži. Naopak je třeba hledat své místo ve světě jako žena.

Veronika Jurčíková, Petra Holíková

Autorky jsou instruktorky VLK Lyra.

Článek vyšel v časopisu Skautský svět 04/2015.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2799x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: