....

Chyba na stránce: Vyjádření týmu Obroku ke spolupráci s hnutím Na Zemi - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/blog-organizace/1870-vyjadreni-tymu-obroku-ke-spolupraci-s-hnutim-na-zemi?autologin=1"

Vyjádření týmu Obroku ke spolupráci s hnutím Na Zemi

Vyjádření týmu Obroku ke spolupráci s hnutím Na Zemi

Milí čtenáři Skautské křižovatky a přátelé Obroku, 

jako šéf Obroku 2015 považuji za nutné všem veřejně předat naše vyjádření k situaci kolem tématu Coca-Coly, což nyní naši skautští kolegové z Na Zemi víří po sociálních sítích a Křižovatce. Jedním z programových bloků Obroku je VaPro, tedy Variabilní Program, který má český roverům a rangers nabídnout pestrou paletu témat, o kterých mohou přemýšlet, diskutovat, ale i spolupracovat a realizovat.

Jedním z desítek programů měl být právě blok „Skauti na Zemi: Coca-Colonizace“ s následující anotací: Pomocí příběhu všedního dne, který je vyjádřen logy běžných výrobků, si účastníci uvědomí sílu a vliv obchodních značek. Na příkladu Coca-Coly se pak společně zamyslí nad tím, kdo všechno je s konečným produktem spojen a kdo a za jakých podmínek se podílí na jeho výrobě. Tito aktéři dostanou možnost se setkat u kulatého stolu v rolové hře, ve které se snaží dojednat podmínky výstavby nové stáčírny firmy Coca-Cola v indickém regionu trpícím nedostatkem vody a vysokou nezaměstnaností. Během závěrečného shrnutí si účastníci uvědomí rozsah moci, kterou nadnárodní společnosti v globalizovaném světovém obchodě mají, a s tím spojenou zodpovědnost i možnost jejího zneužití. V diskuzi společně hledáme způsoby, jak jako spotřebitelé můžeme uplatňovat svůj vliv proti negativním dopadům činnosti nadnárodních společností na lidi i životní prostředí."

Zcela rozumím potřebě environmentální výchovy, nicméně i její provedení musí být vhodné. Realizační tým Obroku došel k rozhodnutí, že se Obrok nemá zájem vymezovat vůči žádné konkrétní značce, ať už partnerské, či nepartnerské. Pokud mezi skauty existují skupiny, které se chtějí aktivně a cíleně vymezovat, tak nechť, tak činí, ale tým Obroku k nim nepatří.

Tým Obroku měl zájem o program tohoto typu, jelikož považuje environmentální výchovu jako důležitou, a po diskuzi s VRJ navrhl bratrům a sestrám z Na Zemi změnu přístupu k programu tím, že jej „odznačkujeme“, abychom splnili podmínku, že nebudeme ukazovat žádným směrem a upozorníme na globální dění.

A tak vznikl upravený program Skauti na Zemi: Šumivé tajnosti s anotací: Pomocí příběhu všedního dne, který je vyjádřen logy běžných výrobků, si účastníci uvědomí sílu a vliv obchodních značek. Na příkladu syceného nealkoholického nápoje se pak společně zamyslí nad tím, kdo všechno je s konečným produktem spojen a kdo a za jakých podmínek se podílí na jeho výrobě. Tito aktéři dostanou možnost se setkat u kulatého stolu v rolové hře, ve které se snaží dojednat podmínky výstavby nové stáčírny firmy syceného nealkoholického nápoje v indickém regionu trpícím nedostatkem vody a vysokou nezaměstnaností. Během závěrečného shrnutí si účastníci uvědomí rozsah moci, kterou nadnárodní společnosti v globalizovaném světovém obchodě mají, a s tím spojenou zodpovědnost i možnost jejího zneužití. V diskuzi společně hledáme způsoby, jak jako spotřebitelé můžeme uplatňovat svůj vliv proti negativním dopadům činnosti nadnárodních společností na lidi i životní prostředí."

K naší velké lítosti, ale nebylo naší prosbě a názoru vyhověno v obsahu programu jako takového, protože na něm se nemělo změnit vůbec nic.

Jelikož se naše názory na obsah programu nadále rozcházelyy se kolegové z Na Zemi rozhodli, že program na Obroku realizovat nebudou, ačkoliv jsme o to zájem měli. Zdůrazňuji, že tato diskuze probíhala za přítomnosti VRJ.

Mě, i celému realizačnímu týmu, je líto, že situace, která dle nás byla domluvena a uzavřena musí být veřejně propírána a jediný dopad, který to může přinést je poškození zážitku z Obroku pro 1200 roverů a rangers, kteří se jí zúčastní.

Tým jakékoliv akce se může svobodně rozhodnout, případně po domluvě se zadavatelem akce, jaký je směr akce a co na ní bude realizováno. Bohužel jsme v tuto chvíli hnáni do pozice, kdy si někdy volit můžeme a někdy ne (odmítnutí tohoto konkrétního programu je srovnáváno s cenzurou).

Na závěr bych rád vysvětlil vztah mezi Obrokem a Coca-Colou. Coca-Cola nám poskytla nápoje zdarma, které budou částečně využity pro účastníky v RelaxZóně a během Služby, pro Servis tým, pro hosty a vystupující. Coca-Cola ČR se kterou spolupracujeme je distribuční společností, která sdružuje nepřeberné množství nápojů. Rád bych tímto zveřejnil, co jsme vlastně dostali: 2 400 ks vody Bonaqua, 180 ks Coca-Coly, 72 ks Cappy, 18 ks Fanty, 18 ks Sprite.

Pokud má tedy někdo potřebu diskutovat o vhodnosti některých partnerství s Junákem, nechť tak činí, každý na to máme právo. Žádám, abychom sami přestali veřejně pošlapávat práci dobrovolníků v Junáku a případnou nevhodnost jejich konání řešte se zadavatelem práce, kterou dělají.

Se stiskem levice všem skautům a lidem dobré vůle

Zbyněk Prokop – Sekáč
šéf Obroku 2015


Další texty:

Text "Necháme se colonizovat?", na který vyjádření týmu Obroku mj. reaguje >>>

Vyjádření Výkonné rady reagující se "Necháme se colonizovat?" a související i s vyjádřením týmu Obroku >>>

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3300x

Práce s článkem

11
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

4 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: