....

Chyba na stránce: Vyjádření Výkonné rady k tématu sponzoringu a cenzury ve vztahu k Obroku 2015 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/blog-organizace/1875-vyjadreni-vykonne-rady-k-tematu-sponzoringu-a-cenzury-ve-vztahu-k-obroku-2015?autologin=1"

Vyjádření Výkonné rady k tématu sponzoringu a cenzury ve vztahu k Obroku 2015

Vyjádření Výkonné rady k tématu sponzoringu a cenzury ve vztahu k Obroku 2015

Výkonná rada Junáka tímto reaguje na text ses. Evy Malířové – Dajdy s názvem „Necháme se colonizovat?“ ze dne 29. května 2015. Dalším souvisejícím textem, k němuž se toto vyjádření vztahuje, je následné „Vyjádření týmu Obroku ke spolupráci s hnutím NaZemi“ ze stejného (tedy dnešního) dne. Okrajově se vyjádření Výkonné rady dotýká i diskuzí na Facebooku iniciovaných ze strany spolku NaZemi.

Pro informaci doplňuji, že Junák – český skaut realizuje ve spolupráci s NaZemi mezinárodní projekt globálního vzdělávání „Skauti na Zemi“ (www.nazemi.cz/skauti) a že na straně NaZemi je tento projekt z velké části v rukách zaměstnankyň NaZemi, které jsou zároveň aktivními skautkami.

Dovolím si vyjádření Výkonné rady rozdělit na tři části, pro zachování co největší přehlednosti. Tyto části se budou věnovat a) sponzoringu velkých akcí Junáka, b) cenzuře na Obroku, c) budoucnosti etických standardů ve skautském fundraisingu.


Sponzoring velkých skautských akcí

Ses. Eva Malířová - Dajda se v textu vymezuje vůči sponzoringu Obroku Coca-Colou, na Facebooku se NaZemi vyhrazuje i vůči sponzoringu výpravy na Jamboree do Japonska ze strany společnosti ČEZ. Pár slov k obvyklé praxi. Týmy velkých akcí jsou vybírány ve výběrových řízeních. Následně pracují v mantinelech nastavených Výkonnou radou, která je v jejich práci podporuje a kontroluje, mají zároveň velkou míru autonomie a nesou zodpovědnost za velkou část svých rozhodnutí. V případě sponzoringu je postup takový, že týmy připravují sponzorské či partnerské dohody s vědomím Výkonné rady a významnější partnerství nejsou přijímána bez schválení hospodářským zpravodajem Junáka.

V případě Coca-Coly a Obroku byla situace zkomplikována tím, že tým Obroku původně zveřejnil informaci o partnerství s Coca-Colou bez vědomí Výkonné rady. Tato informace byla týmem Obroku okamžitě po zásahu Výkonné rady stažena a tým Obroku vstoupil s vědomím hospodářského zpravodaje Junáka s Coca-Colou do standardního jednání. To bylo uzavřeno a Coca-Cola je opět – nyní už správně – uvedena na webu Obroku mezi jeho partnery.

Jak Coca-Cola (pro Obrok), tak ČEZ (pro Jamboree) jsou tedy Výkonnou radou schválenými partnery Junáka pro dané akce. Výkonná rada neshledala důvody pro neschválení těchto partnerství. Případná kritika za takovou situaci tedy patří Výkonné radě, nikoli týmům obou akcí.


Cenzura programu na Obroku


Tým NaZemi připravoval na Obrok program ukazující na příkladu Coca-Coly některé škodlivé korporátní praktiky. Týmem Obroku byl postupně vyzván ke změně názvu, následně anotace a pak i obsahu. S argumentací, že Coca-Cola je partnerem akce a na partnery se nemá útočit. To vše v době, kdy partnerství s Coca-Colou bylo domlouváno bez vědomí Výkonné rady (viz výše). Ve chvíli, kdy se o této situaci dozvěděla Výkonná rada, avizovala, že v tu chvíli nestandardně připravované partnerství s Coca-Colou bude třeba odvolat a případně o něj usilovat znovu, a že není možné, aby konkrétní sponzoring měl přímý vliv na konkrétní výchovný program akce.

Na schůzce mezi vedením Obroku a Výkonnou radou br. Zdeněk Prokop – Sekáč (vedoucí týmu Obroku) oznámil jako obecné pravidlo, že si nepřeje, aby se programy na Obroku vymezovaly vůči konkrétním jednotlivcům či společnostem, s tím, že se jedná o veto vedoucího akce. Tým NaZemi za těchto podmínek upustil od zájmu o realizaci programu na Obroku. V rozdělení kompetencí mezi pořadatelskými týmy a Výkonnou radou je takové veto zodpovědností vedoucího akce.

Výkonná rada je toho názoru, že program NaZemi měl na Obroku proběhnout dle původního plánu a nesouhlasí s vetem vedoucího akce, ale respektuje jeho právo takové rozhodnutí v pořádání akce, za jejíž úspěch nese osobní zodpovědnost, přijmout.


Budoucnost etických standardů ve skautském fundraisingu

Výkonná rada nebere na lehkou váhu výhrady vůči jednotlivým sponzorům, přestože s nimi v tuto chvíli nepolemizuje a ani tak v této diskuzi činit nebude. Je si vědoma toho, že každý sponzor nemusí být vhodným sponzorem a že nároky, které na sebe jako výchovné hnutí založené na hodnotovém systému klademe, se mají odrážet i v tom, kým se necháváme podporovat a komu dovolujeme, aby se spojoval s dobrým jménem skautingu. Výkonná rada zároveň neplánuje přehodnocovat již uzavřená partnerství vztahující se k Obroku a Jamboree.

V rámci práce na strategickém tématu “Soběstačnost a fundraising” Strategie Junáka do roku 2022 je v plánu mj. i tvorba etického kodexu fundraisingu coby materiálu, který poslouží organizaci jako celku i jejím jednotlivým jednotkám jako vodítko při rozhodování o vhodnosti jednotlivých zamýšlených partnerství. Práce na strategickém tématu již probíhá, ke spolupráci byla skautská veřejnost opakovaně zvána mj. na Křižovatce (např. http://goo.gl/X8eZYb). Členky a členové Junáka, kteří by se do práce na tématu chtěli zapojit a dosud tak neučinili, nechť se ozvou ses. Haně Bejčkové - Karamele na hana.bejckova@junak.cz. Je možné se přihlásit i pouze k tématu etického kodexu, pokud se nechcete věnovat celé oblasti. I současná diskuze bude bezpochyby jedním z podkladů v této práci.


Výkonná rada si je vědoma důležitosti této diskuze a děkuje všem, kteří věcně diskutují o otázkách podstatných pro budoucnosti skautingu. Zároveň děkujeme pořadatelským týmům jmenovaných akcí za službu, kterou odvádějí, a těšíme se na jejich úspěšný průběh.

Se stiskem levice

jménem Výkonné rady

Petr Vaněk – Permoník
zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3495x

Práce s článkem

20
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

4 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: