....

Chyba na stránce: Přímo volený starosta Junáka a jeho zástupce? Proč ne! Je to v našich rukách! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/blog-organizace/2631-starosta?autologin=1"

Přímo volený starosta Junáka a jeho zástupce? Proč ne! Je to v našich rukách!

Přímo volený starosta Junáka a jeho zástupce? Proč ne! Je to v našich rukách!

Má mít Junák demokraticky zvoleného starostu, který si volí svůj tým? Má mít Junák vedení, které reflektuje skutečné požadavky organizace? Má mít Junák starostu, který vzejde z hnutí? 

Současná forma volby starosty Junáka je stará zhruba 15 let. Až do roku 2001 byl starosta volen přímo sněmem, po Valném sněmu Junáka v roce 2001 ve Vsetíně získalo tuto pravomoc Náčelnictvo Junáka. Jsem přesvědčen o tom, že Junák by měl mít starostu, který je volen sněmem - tedy členskou základnou. 

Výkonná rada byla dle hodnocení kvality NJ vyhodnocena jako slabý článek. Proč tomu tak je? Věnují se členové VRJ své práci nedostatečně? Je špatně vedena? Existuje motivace pro členy VRJ? Proč mezi výkonnou sílu nepřichází "nová mladá krev"?

Junák by dle mého názoru měl mít po vzoru jiných organizací ve svém čele někoho, koho si vybere sněm a komu dá sněm důvěru. Klidně to může být i mediálně známá osobnost, která bude Junáka reprezentovat navenek, organizaci pak bude řídit "výkonný manažer". Podobně to funguje (jestli se nemýlím) například ve Velké Británii - tam vede skauty známý dobrodruh Bear Grylls. Ale také to nemusí být známá osobnost - může to bý i ten, kdo má potřebné zkušenosti a dokáže řídit takovou organizaci!

Proč je vedení Junáka voleno jinak než například vedení na krajské či okresní úrovni? Zvolme si na sněmu starostu s místostarostou přímo. Ti ať si zvolí svůj tým, který jmenuje náčelnictvo. Do vrcholných funkcí v Junáku se na žádné úrovni nikdo nehrne. Možná je to pro nedostatek času, možná se bojí, možná si nevěří, možná pro to, že by museli opustit svá současná zaměstnání (v případě vedení organizace jako takové). Nechme na novém vedení, ať si vybere, jestli bude za svoji činnnost placena či nikoliv. Velkou část pravomocí může vykonávat tým kanceláře ústředí Junáka, který bude mít pouze nový management. 

Jsem si vědom toho, že by bylo nutné změnit Stanovy naší organizace. Nicméně pakliže se má naše organizace dynamicky vyvíjet potřebujeme mít údernější a akčnější vedení. Podívejme se na bratry a sestry v Polsku. Před řadou let to byla organizace bez vedení a bez vize, dnes je to dle mého jedna z nejdynamičtějších organizací v Evropě se skvělým marketingem, PR a vedením. Šanci dostala nová generace, která ukázala, že to jde. A teď se pokoušejí o svůj sen - uspořádat v Gdaňsku světové skautské jamboree v roce 2023. Může podobný krok Junák v Česku opakovat? Můžeme splnit po 100 letech sen A. B. Svojsíka, kterému pořádání světového jamboree v roce 1933 jen o vlásek uniklo? Můžeme to prakticky cokoliv, máme na to. Jen musíme - stejně jako v Polsku - chtít. 

Vážím si práce těch, kteří pro Junák pracují. Nechci, aby to bylo míněno jako kritika současné VRJ - jistě dělají mnoho dobrého pro rozvoj naší organizace. Jen se setkávám s názory, že vedení Junáka je v tuto chvíli neodvolatelné, hájí spíše zájmy vlastní než organizace a neplní svůj plán, který si vytvoří. Proto nám velká část věcí trvá dlouho (např. program). A já bych rád, aby se Junák rozvíjel stejně dynamicky a rychle, jako třeba u bratrů a sester za severovýchodní hranicí naší země.

Všechno je to tom, jak mileráda říká Meda Mládková - když chceš, můžeš! 

Díky za diskuzi. Prosím, vyvarujme se osobních antipatií, mluvme přímo. 

Diskuze

Komentáře jsou přístupné pouze pro přihlášené členy Junáka.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 4155x

Práce s článkem

10
kladných hlasů

Diskuse o článku

47 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: