....

Chyba na stránce: Debata nad jmenováním starosty - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/blog-organizace/3093-pravidelna-debata-nad-jmenovanim-starosty?autologin=1"

Debata nad jmenováním starosty

Debata nad jmenováním starosty

Při rozmýšlení kandidatury do Náčelnictva jsem přemýšlel nad tématy, u kterých jsem v minulém období narážel na to, že je nelze bez širší debaty a třeba i zásahu do stanov ze strany Valného sněmu změnit. Obě témata najdete ve skautISu v mé kandidátce, jejich výtah je ke stažení.

Jedním z témat je zrušení či změna struktury Kmene dospělých, to druhé je neméně citlivé a z hlediska dopadu na organizaci možná i významnější. Jde mi o pravidelnou debatu nad jmenováním starosty. I tady je třeba širší debata a nejspíš i zásah do stanov Valným sněmem.

Nejdříve pár slov na uklidnění. Nejsme v krizové situaci, naše organizace roste, má stabilní zázemí a profesionálně fungující kancelář. V celé řadě ohledů jsme inspirací pro ostatní dětské organizace či další neziskovky. Máme starostu a Výkonnou radu, kteří mají s praktickým chodem organizace nepřeberné zkušenosti. Náčelnictvo Výkonnou radu a starostu řídí, pravidelně se věnuje jejich plánům, schvaluje rozpočet a kontroluje jeho plnění.

Přesto po uplynulém období v Náčelnictvu jsem toho názoru, že by se Náčelnictvo mělo pravidelně či v předvídatelných intervalech debatě o obsazení funkce starosty věnovat.

Při tvorbě současných stanov jsem zastával opačné stanovisko. Stanovy tak, stejně jako ty minulé, neomezují nijak délku funkčního období starosty. Pouze říkají, že Náčelnictvo může kdykoliv jmenovat starostu nového.

Můj názor ale změnily zkušenosti z fungování Náčelnictva. To sice s využitím propracovaných procesů řeší desítky otázek na každém jednání, ale navrhnout změnu na postu starosty je vlastně velmi nekomfortní. Nejspíš je to tím, že podobně jako v jiných orgánech jsou v Náčelnictvu a Výkonné radě i mezi nimi dobré skatsko-přátelské vztahy. Navrhovat něco takového, aniž by organizace byla vinou starosty v nějaké akutní krizi, by tak bylo cosi velmi nezvyklého, možná až nepatřičného. Považuji jmenování starosty za jeden z velmi podstatných nástrojů Náčelnictva pro směřování organizace (vedle určování strategie jako takové) a tedy bych rád dosáhl stavu, kdy Náčelnictvo bude k tomuto nejednoduchému úkolu přistupovat odpovědně a samozřejmě.

Podíváme-li se do minulosti, ukáže se nám jeden z pravděpodobných důvodů – chybí nám precedenty. Po jmenování Rikiho prvním starostou podle vsetínských stanov máme vlastně jediný precedent: stávající starosta navrhne svého pokračovatele.

To sice podporuje kontinuitu v řízení organizace, má ale i řadu neduhů. Za jeden z nejpodstatnějších považuji určitou uzavřenost operativního řízení organizace novým podnětům i lidem.

Začněme lidmi. Přemýšleli jste o tom, že byste se stali starostou? Pokud ne, je to dost možná i proto, že se žádný veřejně nehledá. Jaké možnosti v současnosti má někdo, kdo by se starostou stát chtěl? Stačí přesvědčit polovinu členů Náčelnictva, aby navrhli vaše jmenování. To ale předpokládá nemálo asertivity a hroší kůže.

S podněty je to složitější. Se strategií jistě přišla řada nových zajímavých pohledů. Na té operativní úrovni jsou podstatné i dílčí přístupy k řešení otázek, které jsou chtě nechtě do značné míry spojené s lidmi ve vedení VRJ. Na těchto pozicích (tedy zejména starosty a místostarosty) ale už nedošlo ke změně 10–20 let. Osvědčené přístupy jsou často dobré a neocenitelné. S vývojem světa kolem nás si s nimi ale ne vždy vystačíme; přijde mi tak důležité i tyto věci podrobovat pravidelné revizi či soutěži, asi v podobě projektu či představy zájemce o post starosty. Náčelnictvo Výkonné radě říká, které věci se mají uskutečnit, leckdy nastíní i směr – ale způsob či styl provedení se mohou člověk od člověka lišit.

V zavedení pravidelného intervalu vidím ještě dvě výhody pro možné starosty. Vědomí omezeného času je může více směřovat k tomu, aby si své působení rozplánovali včetně hlavních myšlenek, které za tu dobu chtějí uskutečnit. Dále to odstraní možný, z precedentu vycházející pocit, že vybrat si toho nejlepšího nástupce je odpovědností starosty. Možná znáte z předávání vedení oddílu či střediska z vlastní zkušenosti nervozitu z toho, že váš nástupce toho přece spoustu neumí a chybí mu vaše zkušenosti. Překonat tuto nervozitu lze s trochou odstupu a pohledu na svůj chybějící elán či vlastní začátky s podobným nedostatkem zkušeností; není to však vždy snadné. Myslím si, že i z hlediska tohoto odstupu je vhodné, aby úvahy o vhodnosti či nevhodnosti kandidátů pro funkci starosty probíhaly pravidelně na půdě Náčelnictva.

Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby se Náčelnictvo pravidelně zabývalo obsazením funkce starosty (třeba i na základě plánů stávajícího starosty ne/vyhlásit výběrové řízení). Jakkoliv tu do jisté míry hrozí ztráta kontinuity ve Výkonné radě (či třeba ztráta motivace v posledních letech ve funkci), přínosem může být větší otevřenost novým osobnostem i myšlenkám.

Trvalého ukotvení tohoto pravidla by bylo možné dosáhnout úpravou Stanov (na příštím Valném sněmu), méně trvalého řešení je možné dosáhnout i novým řádem (či např. novelou jednacího řádu Náčelnictva).

Za otevřenou otázku do další diskuse pokládám i nejvhodnější způsob formulace takového pravidla, možností je celá řada. Za sebe si dovedu představit takovéto doplnění do čl. 133 stanov:
Starostu jmenuje Náčelnictvo na funkční období šesti let. Starostu nemůže Náčelnictvo odvolat, může pouze jmenovat starostu nového.
Na to by mohlo či nemuselo navazovat další ustanovení v řádu, že výběrové řízení či jiný postup Náčelnictvo zahájí pět let po ustavení starosty do funkce. Funkční období by mělo být dostatečně dlouhé, aby starosta stihl uskutečnit i významnější záměry.

Ani u tohoto tématu nemám hotové nejlepší řešení, to je třeba ještě v dalších diskusích hledat a podrobovat kritice.


Je-li vám můj pohled na toto téma blízký, můžete mne vy či vaši delegáti podpořit na Valném sněmu. Budu-li zvolen, budu se snažit téma dále analyzovat (doufám ve spolupráci a diskusi NJ, VRJ a dalších expertů), diskutovat a posouvat v Náčelnictvu kupředu do dalšího sněmu.

Ladislav Pelcl – Bilbo
člen Náčelnictva 2014-2017
ladislav.pelcl@skaut.cz

 

Související odkazy:

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2786x

Práce s článkem

23
kladných hlasů

Diskuse o článku

4 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: