....

Chyba na stránce: Jak si chráníme podsadu? A budeme používat nové slovo? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/blog-organizace/3112-jak-si-chranime-podsadu-a-budou-skauti-pouzivat-nove-slovo?autologin=1"

Jak si chráníme podsadu? A budeme používat nové slovo?

Jak si chráníme podsadu? A budeme používat nové slovo?

Před minulým sněmem jsem napsal blog Máme si chránit podsadu?  Šlo o to, že v návrhu strategie chyběla jakákoliv zmínka o pobytu v přírodě a o táboření jako základu českého skautingu.

Blog byl publikován 10. února 2014 a protože text ze staré křižovatky již není dostupný, připojím ho na konec svého bilancování.

Pobyt v přírodě dostal do Strategie 2022, nákup pozemků začal být podporován kromě půjček z FNJ také dary. Spočítal jsem, že komise FNJ podpořia 12 případů (tj. 4 ročně) nákupu táborových pozemků. Další případy řešily majetkové poměry kolem stávajících nemovitostí a nebylo jich zrovna málo. Kromě toho se podařilo koupit 10 dalších pozemků a některé na svoji skautskou kolonizaci teprve čekají. Je to dost nebo málo?

Jak je na tom Junák s tábořišti budeme vědět až letos – s hlášenkami táborů budete vyplňovat dotazník, ze kterého získáme data vztažená k vlastnickým poměrům. Většina podobných dat se dosud získávala dotazníkovým šetřením – sondami. Toto je poprvé, kdy budou odpovídat pořadatelé všech táborů.  Už se těším na tu melu, až na poslední chvíli zjistíte, že bez odpovědí nejde hlášenka odevzdat. Mohu za to já, lidi z pražské kanceláře nechte na pokoji.

11. února, tedy tři roky po zveřejnění otázky, zda si máme chránit podsadu, proběhlo Setkání skautských stavitelů. Sál na Skautském centru Vinice v Pardubicích zaplnili lidé, kteří potřebují řešit novou klubovnu nebo větší rekonstrukci té stávající. Bohužel ani zde nemá Junák základní přehled o potřebách jednotek. Pokud stavba nevyhovuje dotacím (a na novostavby dotace nejsou vůbec), není způsob, jak se o potřebách jednotek v oblasti kluboven dozvědět. Snad některé další sondy napoví něco víc. Otázka je, co se získanými údaji dokážeme udělat. Jen v rámci Setkání stavitelů byly shromážděny stavební záměry za 160 milionů korun a mohu jen odhadovat, zda je to většina nebo jen polovina nebo snad ještě méně toho, co by Junák pro klubovny potřeboval. Většina těchto zdrojů je  aktuálně v nedohlednu, ale když jsem se v roce 1994 stěhoval na Kaprálův mlýn, byl jsem mnohými také považován za blázna.

Snadné řešení nemám, půjde to postupně a nebude to jednoduché. Pro začátek jsem si k tomu vymyslel nové slovo: skautfunding. Jsem zvědav, zda se uchytí. Držme si palce!

Ještěr, garant SP Získávání nemovitostí

 

Máme si chránit podsadu?

Nemám na mysli žádný průmyslový vzor, ale podsadu jako symbol našich táborů. Přesněji letní táboření, kdy stavíme tábor na zelené louce a nerozlišuji, zda se jedná o podsady nebo típka.

V loňském roce pořádal Junák 1000 letních táborů pro 24 tisíc dětí. Na každé středisko připadají v průměru dva tábory, průměrná délka tábora je 15 dnů. Tyto počty jsou včetně táborů v budovách, které nelze přesně spočítat, odhaduji jejich počet do 10%.   Počet táborů na první turnus je asi 550, takže máme přibližně 500 táborových setů, ale kolik středisek nemá vlastní táborové vybavení  nevím.

Pro srovnání - Slovenský skauting má 6 tisíc členů a pořádá v létě asi 50 táborů, po přepočtu členské základny je to 2,5 x méně.  Jako by Junák pořádal jen 400 letních táborů  - část středisek tedy nemá žádný letní tábor. Srovnání s ostatními zeměmi nemám, ale co vím, tak se jedná spíše o táboření v kempových stanech na soukromých zahradách nebo stálých základnách a spíše na jeden týden.

Současný stav je velice příznivý, podle mého názoru je naší významnou silnou stránkou. Systém táborů je zavedený, hlášenky fungují přes skautIS, tábory nepředstavují problém, takže je v současné době neřešíme. Jaký však bude stav za pár desítek roků? Jaké tábory budou prožívat budoucí generace?  Přiblížíme se skautingu v západoevropských zemích  nebo si zachováme táboření v podsadách a típkách?

Proč se na to vlastně ptám? V návrhu Strategie 2022 není ani slovo  o táborech a táboření. V průzkumech jsme téma táborů pominuli, ve SWOFT analýze nejsou tábory mezi silnými stránkami naší organizace. To je skutečně nepovažujeme za svoji silnou stránku nebo pro oči nevidíme? A pokud platí to druhé, není to současně ohrožení budoucí existence podsady (=stávajícího způsobu táboření)?

Jaké trendy mohou nastat? S klesajícím věkem dětí bude přibývat táborů v budovách a na kratší dobu.  Sehnat nové tábořiště je zatím relativně snadné, ale ceny pozemků v poslední době prudce rostou a jen 20% táborů máme na vlastních pozemcích.  Nejlepší dobu na nákup pozemků jsme již asi propásli.  Každé tábořiště využíváme v průměru téměř na dva turnusy, velký prostor pro větší využití tu není - tábořiště to často ani nevydrží. 

Máme to nechat přirozenému vývoji nebo máme věnovat "podsadám" více pozornosti?  Máme se ptát, kolik středisek nevlastní táborový set (=nestaví tábor), jezdí jen do půjčeného nebo nemá žádný tábor? Máme skupovat vhodné pozemky - třeba i do zásoby na horší časy? 

A jsou tábory  vůbec důležité, když se nejedná o skautskou metodu, ale pouze o prostředek?

Publikováno 10. 2. 2014 na skautské křižovatce

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2505x

Práce s článkem

11
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: