....

Chyba na stránce: 1 rok, 2 měsíce, 9 dnů v Náčelnictvu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/blog-organizace/3937-1-rok-2-mesice-9-dnu?autologin=1"

1 rok, 2 měsíce, 9 dnů v Náčelnictvu

1 rok, 2 měsíce, 9 dnů v Náčelnictvu

Cesta z Českých Budějovic je poměrně dlouhá, navíc prodlužovaná kolonami. V autě jsou jasně patrné dozvuky právě ukončeného 99. zasedání Náčelnictva Junáka – českého skauta. Přeskakujeme z tématu na téma, ujasňujeme si navzájem věci, sdílíme pocit i obavy. Víkendové jednání to bylo náročné. To bývá často. Někdy i s mnohem emotivnějšími diskuzemi, kdy je pro mě těžké soustředit se v rámci vášnivých výměn názorů na to podstatné. Ale náročnost toho poslední byla v něčem jiném. Právě tam na mě opět dopadla tíže odpovědnosti, kterou jako členka Náčelnictva mám. Není to tak, že bych se jindy nerozhodovala se vší péčí. Jen ta tíže je trochu jiná.

Někdy ji téměř nepociťuji. Hlasuje-li se o tezích, tedy směru uvažování v rámci nějakého tématu, není to potvrzení toho, že to tak bude. Říkáme tak: „Pokračujte v práci tímto směrem a předložte na některé zasedání NJ, jak postupujete.“ Jsou tam stále zadní vrátka toho, že výsledek nebude nakonec schválen. Bude to zašlapání práce a času několika lidí, která může přinášet frustraci (a mě upřímně mrzí, když k tomu dojde), ale dopad na organizaci jako celek nebude velký.

Jsou pak rozhodnutí, kde o sobě odpovědnost dává jednoznačně vědět. Třeba když schvalujeme rozpočet Junáka nebo roční plán Výkonné rady. Tam se plně projevuje možnost NJ řídit organizaci, ovlivňovat to, jak následující rok bude fungovat a co budou priority. Možná ji nevyužíváme naplno. I za sebe cítím v této oblasti rezervy. Takový typ rozhodování pro mě přináší jiný druh odpovědnosti – více osobní a trochu vnitřní nejistoty (protože jsou to věci velmi obsáhlé a já jsem v prosinci nebyla ještě stále schopna vše pojmout. Objem práce VRJ je rozsáhlý, dlouhodobý a pro mě jako nováčka, který se do toho snaží mít vhled, je těžké se v tom zorientovat). A ač může takové hlasování ovlivňovat podobu a chod organizace, široká členská základna to často téměř nezaznamená (nebo ne hned). 

Usnesení, která jsme přijímali uplynulý víkend, byla jiná právě v pocítění jejich dopadů na každého člena hnutí. A z toho vyplývá i tíže odpovědnosti, která se v takové podobě u mě po roce opět ozvala. (loni to byl můj Den naplněný skautingem). Možná za to může koncentrace témat.

Zdánlivě nepatrné se může zdát přijetí usnesení „Náčelnictvo schvaluje Jednací řád Náčelnictva.“ Je v něm však zakotvena velká změna. Zasedání NJ jsou nyní veřejná a členové organizace Junáka, pokud je to s ohledem na kapacitu místa jednání možné, se jej mohou jako hosté účastnit. Jsem za to opravdu ráda a věřím, že této možnosti budou členové využívat. Jsme zvědaví, jaké to bude. Už na výroční 100. zasedání NJ se můžete přijít podívat. Zjistit, jak tento ústřední orgán vypadá zblízka. A třeba objevíte, že je to zajímavá a smysluplná práce a brzy (už za 1 ½ roku) se přistihnete při vyplňování kandidátky. Mě by to myslím před tím více než rokem pomohlo, abych trochu víc věděla, do čeho jdu.

Jasněji už vyznívá dopad do hnutí u usnesení „Náčelnictvo souhlasí s tím, aby definice „komunity“ pro účel práce na změně Krojového řádu zahrnovala jakoukoli skupinu a ….“ Tímto rozhodnutím ještě nevchází nic v platnost, ale je to jasné nasměrování dalšího postupu, o kterém si myslím (vzhledem k poměru hlasů), že je nezvratný. Jak usnesení chápat? Vejde-li v platnost krojový řád se zapracováním této myšlenky, tak lze ke kroji nosit jakýkoli skautský šátek (tzn. v daných rozměrech), který si jakákoli skupina vymyslí. Rozhodne-li se čekatelský kurz nosit ke kroji šátek s vytištěním svým logem, může. Rozhodne-li se pořadatel jakékoli akce nosit ke kroji šátek své akce, může. Rozhodne-li se družina Sasanek nosit ke kroji svítivě růžový částek, může. Samozřejmě se však může oddíl rozhodnout nosit nadále současné hnědé šátky nebo ty, které bude pro danou věkovou kategorii možná časem nově nabízet JUN. Nebudou tak zrušeny současné šátky, jen je tím „uzákoněno“ nosit ke kroji takový šátek, který se mi líbí. Snad je to dobře, ač můj nesouhlas s tímto usnesením byl ojedinělý. Jsem v tomto konzerva a lesoškolský šátek určitě nevyměním. Ráda si k tričku vezmu šátek z Jamboree nebo výroční ke sto letům skautingu. Ale ke kroji sáhnu po svém šedém.

Dopad dalšího usnesení na organizaci je jasný a neoddiskutovatelný. Náčelnictvo vypisuje výběrové řízení na starostu Junáka - českého skauta. Předně hned podotýkám, že mám za sebe jednoznačně pocit z celého NJ, že tento krok nesouvisí s prací současného starosty. Zaznívá uznání toho, co José umí a dělá. Nicméně je to velký krok, ke kterému jsme se rozhodli. Je s tím spojeno mnoho odvedené práce, která ještě bude dále pokračovat. Už teď je mi jasné, že zasedání na začátku listopadu nebude jednoduché. Tam opět přijde ten tíživý pocit, až bude NJ vybírat z uchazečů toho, který bude pro Junáka – českého skauta tím nejlepším.

A tak jsem si cestou domů opět říkala, zda to dělám dobře. Zda si důvěru ve mě vloženou zasloužím. Zda jsem tou správnou reprezentantkou našeho hnutí. Co očekávali lidé, kteří mě volili? Někteří mě znali osobně, jiní z doslechu a velká většina si přečetla mou kandidátku a i tak jsem jejich hlas dostala. Zasloužím si ho?

Na jednání jsme probírali i mnohé jiné věci. Třeba potřebu nacházet lidi (a ženy o trochu více), kteří chtějí svůj čas dávat skautingu i na vrcholných pozicích. Jak najít uchazeče o nejvyšší posty v Junáku. I přes tíži odpovědnosti, která na mě občas usedá, přes náročnost, kterou to s sebou nese (především šířkou témat), je to činnost zajímavá a smysluplná. Navíc, ač to třeba není standardem, je to v NJ prostě lidsky fajn. I přes vášnivé diskuze necítím mezi členy nějakou nesnášenlivost, zášť apod. Možná to tak nebývalo, ale pro mě je Náčelnictvo fajn parta lidí. A tak i víkend strávený probíráním závažných témat jsme si dokázali náležitě užít. Díky za to všem.

Kristýna Menclová - Tynus
členka NJ
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 912x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: