....

Chyba na stránce: Proč se hledá starosta - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/blog-organizace/4067-proc-se-hleda-starosta?autologin=1"

Proč se hledá starosta

Proč se hledá starosta

Volba dobrého starosty Junáka je jedna z největších zodpovědností a také nejdůležitější pravomocí Náčelnictva.

Z několika stran jsem v poslední době slyšel, že zvolená forma otevřeného výběrového řízení není nejvhodnější způsob výběru nového starosty. Může také být vnímáno jako vyjádření nedůvěry vůči současnému starostovi, který o Junáka pečoval dobře po mnoho let.  
Řada mých skautských přátel se ptá, proč by zrovna teď měl Junák podstupovat riziko, jež vypsání výběrového řízení přináší? Jelikož jsem na dovolené za volantem karavanu měl mnoho kilometrů příležitost se nad tématem zamyslet, tak zkusím na tuto otázku odpovědět.

Stručně by se dalo říci, že Junák jako organizace získal dostatek sebedůvěry ve vlastní členy. Jejich zástupci v Náčelnictvu se nebojí zeptat - našel by se nějaký lepší starosta? Jeho role není jen být správcem organizace, ale také tahounem nových směrů a významným budovatelem vize Junáka. Jako šéf výkonné rady, statutární zástupce a hlavní partner Náčelnictva je nejvýznamnější osobou v organizaci.

Dokumentace popisující požadavky je velmi podrobná. Jsem moc rád, že vypsané výběrové řízení oslovuje i kandidátky – ženy. Akcentované téma výběru pracovníků je sice podstatné, ale i dnes se zpravodajové poměrně často střídají. Řešení personálních otázek není nikdy definitivní. Z celého výběrového řízení mi tedy přijde nejdůležitější věta „Kandidát by se měl zamyslet i nad tím, jaká témata považuje pro rozvoj organizace za důležitá."

A tento požadavek podle mne shrnuje, proč se otázkou výběru starosty vůbec zabývat. Můžeme se dále pohybovat drobnými vylepšeními, podle systému „stejně letos jako loni". Anebo zkusit najít něco lepšího. 

Ovšem svěží pohled na naši organizaci se projeví právě výběrem témat a přístupu k řešení.
Jaká témata jsou důležitá?
O čem by kandidát mohl přemýšlet?

1.První téma bych hledal v nevyřešeném zakotvení kmene dospělých v organizaci.

Podoba vztahu dospělých členů, kteří se nepodílejí na vedení oddílů či středisek, je jeden z bodů, jež se pořád vrací k diskuzi. Je to znát například i na skautských časopisech, kde bylo téma dospělých nejprve integrováno v rámci Skautského světa. Po letech nespokojenosti v OS vznikl extra magazín Magoš, který následně pro nespokojenost s obsahem NJ ukončilo. Teď se téma vlastního obsahu trochu vrací formou speciálu. Kde je problém? Osobně vnímám úskalí v omezeném vnímání, co mají kluby oldskautů dělat za program. Stařešinové našeho střediska každoročně opakují program jako vystřižený z vlčácké smečky – jdou si na Vánoce zazpívat koledy do Prokopského údolí. Myslím, že Junák jako organizace je však mnohem dál a přijde jí to málo. Z diskuze s několika členy z vedení Kmene dospělých jsem nabyl dojmu, že si ani neuvědomují, že mají prototyp programu přímo před nosem. Jedná se o po celé republice vznikající Skautské instituty, které nabízí zajímavý program mladým dospělým a to tak atraktivní formou, že přitahují nejen tisíce skautů, ale i dalších mladých lidí. Nemusíme hledat témata a částečně i formu programu pro kmen dospělých. Miloš Říha - Šípek nejenže to již vymyslel, ale dokázal i zrealizovat. A má proto můj velký obdiv. Věřím, že lze vyjít ze zkušeností Skautského institutu a nalézt postup, jak pevněji zakotvit obsahově a organizačně kmen dospělých.

2. Druhým tématem je vztah Junáka ke společnosti a jeho role v naší zemi. 

Je to již cca 10 let, co se v Junáku řešila politická či možná spíše občanská angažovanost jeho členů. Zejména těch, kteří jsou ve vyšších činovnických funkcích. Výklad pojmu apolitický ve Stanovách byl již mnohokrát učiněn. Věřím však, že nastal čas udělat v Junáku další krok. Nenechávat aktivní roli ve společnosti pouze na jednotlivých členech, ale přispět i jako organizace.

Není to jen úspěch Skautského institutu. Z mediálního světa je vidět, že největší virály představuje zobrazení skautingu a jeho ideálů ve vztahu vůči zbytku společnosti. Ať se jedná o nesmyslný zákaz zpěvu státní hymny na Pražském hradě či fotku skautky vzdorující pravicovému radikálovi. Naše organizace má potenciál měnit naši společnost nejen výchovou další generace. Namísto odrazování aktivnějších členů se má vedení Junáka snažit je aktivně podpořit. Chápu, že Junák nechce vystavit své jméno reputačnímu riziku v případě nějakého selhání. Pokud ale například aktivní skauti vyrobili super mobilní apku pro rodiče (viz. hopskoc.cz), tak je absurdní, že se pro oficiální aplikaci nenajde místo ani v menu na skaut.cz. 

Junák by se měl naučit překonat strach a opustit postoj „kdo nic nedělá, nic nezkazí“. Věřím, že naše organizace může být katalyzátorem mnoha pozitivních změn ve společnosti a byla by vítaným partnerem řady projektů.

3. Třetím a možná nejsložitějším tématem je reakce Junáka na dopad technologií na naši společnost. 

Zrychlující se vývoj technologií má již dnes dramatický dopad na naši společnost. I přesto, že mobilní telefon a online přístup přináší mnoho dobrého, tak se musíme jako společnost naučit vypořádat s negativními dopady. Pojem digitální demence byl poprvé formulován jen před cca deseti lety. Dopad na nadcházející generaci je dramatický. Zmíněný katalog aktivit a her Hopskoč vznikl jako nástroj, který má pomoci rodičům čelit negativním důsledkům hraní her na tabletech u malých dětí. 

Sám vnímám rozdíl v přístupu k plánování času mezi dnešními náctiletými a generací, jež musela svůj čas plánovat více dopředu. Před 20 lety jsme se museli s kamarády domluvit několik dnů či třeba i týden dopředu, když jsme se třeba chtěli sejít a zahrát si kulečník. Dnešní mládež se domlouvá instantně, v reálném čase. Nevědí, co budou dělat zítra, natož příští týden. Jsou schopni dvakrát za večer změnit plány. Tenhle pocit volnosti a možnost volby je podle mne jedním z největších překážek při předávání oddílů. Každotýdenní závazek někde být a mít připraven program může náctiletým připadat jako vězení.

I přestože Junák se svým systémem snaží oponovat tomuto schématu, tak podle mne zatím nenašel žádný vhodný recept. A toto je jenom začátek. Příchod umělé inteligence do našeho běžného života bude mnohem radikálnější. Kolik vedoucích si uvědomuje, že dnešní světlušky a vlčata se nejspíše nikdy nebudou učit řídit auto? Že pro úspěch ve společnosti se může ukázat důležitější schopnost rozumět AI algoritmům spíš než-li schopnost práce v kolektivu? Váš budoucí kolega totiž nebude z masa a kostí. 

A jestli si ani Junák neuvědomuje, co to znamená, tak to těžko můžeme čekat od státních vzdělávacích institucí. Vnímám v této oblasti kritickou mezeru v našem skautském programu. 

Závěrem

Výčet témat určitě není úplný. Odpovídá mým osobním zkušenostem. Kandidáti si mohou vybrat, co považují za důležité. Věřím, že podobnou pozornost by si například zasloužila revize vzdělávacího systému či disproporce geografického rozmístění středisek po ČR.

 

Výkonná rada je předkladatelem většiny materiálů do NJ a hlavním realizátorem všech aktivit v Junáku. Náčelnictvo je ze své podstaty spíše schvalovatelem a orgánem definujícím požadavky pro VRJ. Volba starosty je tedy důležité rozhodnutí.

Doufám, že bude mít komise pestrý výběr. 

Pavel Konečný - Flek
Dne: 1.9.2018
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2901x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: