Logo

Zúčastněte se kurzu pro skautské hospodáře a manažery Hopík 2019

V roce 2019 tým lektorů opět nabídne kurz pro skautské hospodáře a manažery Hopík - intenzivní kurz vedený skautskými i civilními profesionály v oboru. Kurz si jako obvykle klade za cíl předat co nejvíce znalostí a dovedností pro výkon funkcí hospodářů, revizorů, vedoucích středisek a VOJ (a jejich zástupců), tajemníků a dalších.

V rámci hospodářské sekce se frekventanti seznámí podrobně s oblastí hospodaření skautského střediska. Budou seznámeni se všemi oblastmi hospodaření a to jak v teoretické, tak i praktické rovině. Hodně prostoru pak bude věnováno „skautské hospodářské praxi“, zejména v oblasti inventarizace, revizí a finančního plánování a řízení. Součástí bude i praktický nácvik mnoha hospodářských činností – např. vyúčtování akce, žádost o dotace, inventarizace, příprava projektu, vyplnění daňového přiznání apod. V rámci kurzu se frekventanti nenaučí vést účetnictví. Kurz je zaměřen prakticky, tedy valnou většinu oblastí hospodaření si účastníci vyzkouší, včetně vyplňování různých formulářů, účetních dokladů, žádostí apod. Našim cílem je poskytnout kvalitní přípravu hospodářům, revizorům a všem, kteří se hospodařením zabývají. Hospodářská část kurzu Hopík neníprimárně zaměřena na získání žádných podmínek pro OČK Hospodaření.

V rámci sekce organizační a řízení se frekventanti seznámí podrobněji s těmito tématy: vedení dospělých, plánování a příprava projektů, vedení porad, právo občanské, trestní a přestupkové právo, právo životního prostředí, organizace Junáka, Stanovy, SkautIS a registrace, skautské googly a konference, komunikace s úřady,. Důraz bude kladen nejen na teoretickou přípravu, nýbrž i na praktickou stránku. Účastníci budou řešit mnoho případových studií a budou plnit celou řadu praktických cvičení. Absolvence organizační sekce Hopíku představuje splnění podmínky odborné způsobilosti pro OČK Právo a OČK Organizace (nižší stupeň).

Termín: 24. - 28. 10. 2019

Místo: Pardubice, Skautské centrum Vinice

účastnický poplatek: cca 1000 Kč (bude upřesněno, zahrnuje i ubytování, stravu a vzdělávací materiály)

web: http://hopik.stribrnareka.cz/

Přihlášky: e-mailem na johanek@centrum.cz

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 520x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura