....

Chyba na stránce: Diskuze o funkcích kroje - a co dále? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/diskuze/3097-diskuze-o-funkcich-kroje-a-co-dale?autologin=1"

Diskuze o funkcích kroje - a co dále?

Diskuze o funkcích kroje - a co dále?

V rámci ledna a února proběhly ve skautských institutech (Praha, Brno, Plzeň, Olomouc) moderované diskuze orientované na stejné otázky: “Jaké jsou funkce kroje? Potřebujeme je vůbec?” O akce byl velký zájem a závěry nám řekly hodně o všeobecném názoru na současné vnímání krojů. O jakých výsledcích je řeč a jaké jsou další plány (zatím neformální) pracovní skupiny Náčelnictva?

Účastníci všech zmíněních debat ve Skautských institutech se shodli  v těchto bodech:

 1. Stávající kroj (skautská košile) je využíván zejména pro slavnostní účely.

 2. Není třeba rozšiřovat povinnou výbavu.

 3. Užitečný by byl doporučený manuál k používání kroje (povinné versus dobrovolné doplňky, apod).

 4. Konkrétní pravidla pro nošení kroje by si měl stanovovat sám oddíl (příp. středisko) - preblematika typu ne/zakasaná košile, vhodné kalhoty/sukně atd.

 5. Kroj by měl být levnější, zejména pro děti (příp. jiná varianta kroje pro tuto věkovou kategorii).

 6. Nutnost alespoň částečného zatraktivnění krojů - např. pomocí barevných šátků.

 

Nápady z diskuzí:

 1. Zavedení celostátního vzoru pro skautská trička/krojové košile - stejné logo či znak Junáka, zbytek je na konkrétních oddílech, resp. jednotkách.

 2. Zvážit cenu, materiál, střihy stávajícího kroje (čím nižší věk, tím jednodušší střih košile, velký výběr střihů pro dospělé).

 3. Podpora bazarů krojů - výzva pro střediska, resp. jednotky.

 

A co bude dále?

 1. Vypracovali jsme závěrečnou zprávu shrnující závěry jednotlivých diskuzí.

 2. Pracujeme na posteru, který na Valném sněmu představí delegátům stávající stav problematiky, shrne závěry diskuzí v SI a dřívějších v Náčelnictvu a snad rozvíří další diskuzi.

 3. Po Valném sněmu vypracujeme materiál, který předložíme Náčelnictvu. Bude obsahovat shrnutí a dále návrh dalších kroků týkajících se kroje. Tzn. plán a návrh změny krojového řádu, myšlenky k metodice a příp. její návrh, vše s ohledem na závěry z diskuzí.

 

Všem, kdo se diskuzí zúčastnili a podělili se tím o svůj názor, ještě jednou děkujeme! Budeme se nadále snažit vyhovět přání většiny a posuneme problematiku krojů zase o stupeň dále, abychom se v nich všichni cítili dobře a nosili je hrdostí a radostí.

 

Vaše pracovní skupina: Anežka Horynová (Méďa), Eva Měřínská (Evička), Michal Tarant (Majkl)

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 533x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu