....

Chyba na stránce: Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/component/content/article/628-balicek-ustredi/1370-pojisteni-odpovednosti-aktualice-terminu-pro-prihlasovani?autologin=1"

Pojištění odpovědnosti - aktualizace termínů pro přihlašování

Pro přihlašování k pojištění odpovědnosti "nad rámec" na rok 2015 byly stanoveny tyto termíny: 31. 12. 2014, 15. 3. 2015, 15. 6. 2015, 15. 9. 2015.

Na podmínkách pojištění se nic nemění. I nadále jsou z titulu své funkce automaticky pojištěni: vedoucí organizačních jednotek, vedoucí oddílů mladších členů včetně jejich zástupců, oddíloví vedoucí a vedoucí táborů. Ale je možnost přihlásit další dobrovolníky tzv. "nad rámec", což je možné jen 4x ročně ve stanovených termínech.
Přihlašování dobrovolníků "nad rámec" nyní probíhá přímo přes ČRDM, a to formou vyplněného formuláře (podepsaného vedoucím a naskenovaného) odesílaného e-mailem na sekretariát ČRDM. Podrobnější informace jsou v článku na Křižovatce: http://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/pojisteni/pojisteni-odpovednosti

V jednání je elektronické přihlašování. Bližší informace by měli být známy začátkem prosince, plánujeme je zveřejnit v prosincovém Balíčku ústředí a na Skautské křižovatce v příslušné sekci.   

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1201x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: