....

Chyba na stránce: Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/component/content/article/628-balicek-ustredi/2762-strediskove-minimum-ziskava-jasnejsi-obrysy?autologin=1"

Střediskové minimum získává jasnější obrysy

Už jste možná slyšeli o nově vznikající kvalifikaci pro vedoucí středisek a jiných organizačních jednotek. V rámci rozvoje strategické priority vzdělávání hospodářsko-organizačních činovníků byly schváleny Náčelnictvem další teze, díky kterým pomalu Střediskové minimum získává jasnější obrysy. Přinášíme vám přehled nejnovějších změn.

Výjimky z povinnosti a zástupci vedoucích

Dle současných plánů budou mít povinnost absolvovat střediskové minimum nově zvolení vedoucí organizačních jednotek od roku 2019. Znamená to, že ti, kteří budou ve funkci již z období před 1. lednem 2019 tuto povinnost nemají. Pokud ale budou cítit, že ještě nenasbírali tolik zkušeností, aby se ve své roli cítili komfortně, mohou se Střediskového minima samozřejmě zúčastnit. Další výjimku z povinnosti absolvovat do roka od nástupu do funkce Střediskové minimum budou mít ti vedoucí, kteří v posledních 5ti letech vykonávali alespoň po dobu 24 měsíců funkci vedoucího organizační jednotky. Věříme, že tito lidé již budou mít nasbírány potřebné zkušenosti do začátků své role. Pro zástupce vedoucích organizačních jednotek pak bude od roku 2019 Střediskové minimu pouze jako doporučená kvalifikace. Zástupci však budou mít jako povinnou vstupní kvalifikaci čekatelskou zkoušku.

Rozsah Střediskového minima

Jedním z nejvíce diskutovaných bodů - a to nejen na Náčelnictvu - byla otázka časové dotace kurzů Střediskového minima. Vzhledem k tomu, že kvalifikace nebude podmíněna složením zkoušky, ale absolvencí, je určení časového rozpětí kvalifikace nutností. Pracovní skupina navrhla po dlouhých a opakovaných diskuzích rozsah 40 hodin. Kurzy mohou mít různou podobu a kombinovat různé způsoby vzdělávání - prezenční, distanční, skupinové či individuální aj. Předpokládá se však, že ze Střediskového minima by bylo alespoň 20 hodin zprostředkováno prezenční formou - tedy např. jeden víkend. Důvodem je v tomto případě snaha o vytvoření vhodného prostoru pro vzájemné sdílení zkušeností vedoucích organizačních jednotek.

Návrh obsahu Střediskového minima

V souvislosti s určením rozsahu kurzu vznikl první návrh obsahu Střediskového minima. Tento návrh vychází primárně z oblastí definovaných v rámci Kompetenčního modelu Junáka. V průběhu podzimu 2016 je tento návrh otevřen k připomínkování ze strany vzdělavatelů, odborníků na dané oblasti, vedoucích středisek i všech ostatních, kteří cítí, že by chtěli přidat svůj názor. Budeme proto rádi, když si najdete chvilku (ať už sami, v týmu, nebo na střediskové, okresní, či krajské radě) a k návrhu připojíte i své komentáře. Pod tímto odkazem najdete vše potřebné: http://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/nove-vzdelavani-vedoucich-stredisek/obsah-strediskoveho-minima 

Lucie Šanderová - Štěnice
vzdělávání hospodářsko-organizačních činovníků
koordinátorka projektu
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1705x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: